Nimitietopalvelu tarkoittaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden suunnitteilla olevaa yhteistä toimijakuvailujen tuotantoympäristöä ja tietovarantoa.
Ks. lisätietoa:

Nimitietopalvelun pilotointi:

  • Vuonna 2020 Nimitietopalvelua pilotoidaan wikibase-tuotantoalustalla.
  • Pilotointi organisoidaan seuraavasti:
    • Kansalliskirjaston sisäinen työryhmä (Jarmo Saarikko, Okko Vainonen, Marja-Liisa Seppälä, Katerina Sornova ja Matias Frosterus) toimii työrukkasena
    • Projektiryhmässä suunnitellaan projektin käytännön toteutus sekä työstetään työryhmän käsittelyyn nostamia asioita
    • Digime-tietoarkkitehtuuriryhmä toimii pilotoinnin seurantaryhmänä
  • Pilottiprojektin työtä jatkamaan on suunnitteilla laajempi nelivuotinen projekti vuosille 2021-2024


  • No labels