Luonnos on laadiittu ja julkaistu KAM-kuvailuryhmässä 2016 ja siinä ovat tietomalliin ajatellut attribuutit ja valintalistat. Vuoden 2020 projektissa näistä laaditaan  RDF-tietomalli, jonka pohjalta toteutetaan tietokanna prototyyppi Wikibase-sovelluksena.   Projektin yhteydessä on testattu tietomallin tietokomponenttien kuvausta myös yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ntp_v2/ katso myös kaavio tietomallin luokista ja ominaisuuksista (11.11.2020 versio).

Tietomallin elementtien kuvaukset on muokattu Word-dokumentistä taulukoksi. Ominaisuudet on mapattu kirjastojen Asterin (Marc21), arkistojen AHAAn sekä museoiden MuseumPlus -järjestelmien toimijakuvailujen kenttien kanssa.

Tietomallin yhteydessä on tarkoitus mapata eri sektoreilla käytössä olevat standardit tarvittavalla tavalla toisiinsa.  

Vertailussa olleet standardit

HUOM Katso myös

Muita tietomalleja, joissa vastaavia attribuutteja  • No labels