Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja Museoliitto/Museovirasto.

Tiekartta usealle vuodelle

Vuoden 2019 tavoitteet:

Vuoden 2018 tulokset: