• Kuvataan käyttötarpeet ja -vaatimukset juridisen pohjan valmistelemiseksi yhteisrekisterin rakentamiselle
  • Aukikirjoitetaan, mitä eroja näyttörajoituksissa on kuvailtavien toimijoiden kesken. Aineiston perusteella (Finna) noudatetaan kunkin sektorin rajoituksia julkaistaessa tietoja.
  • Määritellään myös sisäiset näyttörajoitukset.

ntp-model-masterdata-2021-04-30.xlsx

Lisätään oma sarake perusteille?

Perustelut näyttörajoituksille

Sisäiset rajoitukset = mitä näyttörajoituksia on Nimitietopalvelun tuottajille

  • Sisäiset rajoitukset kohdistuvat NTP-tuottajiin, jotka ovat saaneet yleisen oikeuden käsitellä kuvailutietoja.
    • Ne kuvailutietoja (esim. arkistoissa), joita ei halua näyttää kaikille NTP-tuottajille, ei tuoda NTP:hen
    • Ne kuvailutiedot, jotka tuotetaan primääristi NTP:ssä, on voitava tarkemmin määritellä, kenelle tiedot ovat näytettävissä


Ulkoiset rajoitukset = mitä näyttörajoituksia on Nimitietopalvelun sisältöä avattaessa esim. Finnassa


  • No labels