• Kuvataan käyttötarpeet ja -vaatimukset juridisen pohjan valmistelemiseksi yhteisrekisterin rakentamiselle
 • Aukikirjoitetaan, mitä eroja näyttörajoituksissa on kuvailtavien toimijoiden kesken. Aineiston perusteella (Finna) noudatetaan kunkin sektorin rajoituksia julkaistaessa tietoja.
 • Määritellään myös sisäiset näyttörajoitukset.
 • Huomioidaan, että näyttörajoituksia ei sovelleta kuolleisiin ihmisiin
 • HUOM! Lain määrittelemiä rajoituksia tulkitaan paljon tiukemmin arkistosektorilla kuin museosektorilla, myös samaa aineistoa koskevissa tapauksissa

Tarkennukset näyttörajoituksille

U = Ulkoiset rajoitukset = mitä näyttörajoituksia on Nimitietopalvelun sisältöä avattaessa esim. Finnassa

SI = Sisäiset rajoitukset = mitä näyttörajoituksia on Nimitietopalvelun tuottajille

 • Sisäiset rajoitukset kohdistuvat NTP-tuottajiin, jotka ovat saaneet yleisen oikeuden käsitellä kuvailutietoja.
  • Ne kuvailutiedot (esim. arkistoissa), joita ei halua näyttää kaikille NTP-tuottajille, ei tuoda NTP:hen
  • Niissä kuvailutiedoissa, jotka tuotetaan primääristi NTP:ssä, on voitava tarkemmin määritellä, kenelle tiedot ovat näytettävissä

T = Täysrajoite = ei saa tallentaa tietoa Nimitietopalveluun

 • Silloin kun NTP:tä käytetään primäärinä tuotantoympäristönä, täytyy nämä tiedot rajata vain jonkin ryhmän käytettäviksi.

Y = Rajoite koskee yhteisöä

H = Rajoite koskee henkilöä

SU = Rajoite koskee sukua • No labels