Anslutningens framskridande

I början

Anmälan

 • Meddela Finna om att organisationen vill ansluta sig till via Finnas servicepost: finna-post [AT] helsinki.fi (Nationalbibliotekets dataskyddsbeskrivning, på finska).
  • Ange i meddelandet bland annat
   • Från vilket bakgrundssystem din organisation vill ha med material till Finna?
   • Finns det enbart material från din egen organisation eller eventuellt även från andra?
   • På vilket sätt vill ni börja använda Finna: Finna.fi, egen vy, kundfunktioner, andra önskemål?
   • Är ni även intresserade av Europeana?
  • NB! När det gäller museer är registreringen av nya medlemmar för 2023 full.
 • Fyll i blanketten för kunduppgifter (på finska). Vi skickar dig användarkoder för detta ändamål.
 • Läs även serviceavtalet och starta underskriftsprocessen i din organisation.
  • Serviceavtalet ska vara undertecknat innan vi kan publicera era material i Finna.
  • Ta särskilt del av ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan din organisation och Nationalbiblioteket.
   • Nationalbiblioteket svarar för bland annat Utveckling och underhåll av och stöd för Finna samt erbjuder olika tjänster för Finna och kundgränssnittskonsortiet.
   • Den organisation som tillhandahåller materialet ansvarar bland annat för bakgrundssystemen, materialen i dem, koordineringen av anslutningen och implementeringen av den egna vyn.
   • Dessutom ingår Nationalbibliotekets och organisationens gemensamma uppgifter och frågor som avtalas närmare under implementeringsprojektet.

Bearbeta anslutningen och publicera material i Finna

 • Ta material till Finna
  • Begär testskördningar (på finska) och införande av eventuella kundfunktioner via Finnas servicepost
  • Kontrollera att uppgifterna visas i Finnas användargränssnitt när ert material syns i Finnas testindex.
  • Testskördningen för era data till Finnas testindex.  Kontrollera att uppgifterna visas i Finnas testvy (finna-pre.fi).
   • Visningen av materialet bearbetas tillsammans efter behov.
   • Även eventuella problem i gränssnittet kan upptäckas i detta skede.
   • Finnas serviceställe utför testskördningarna på vardagar.
   • Testskördare material kan också förhandsgranskas på Finnas produktionssida: Förhandsgranska poster i Finna (på finska)
  • När materialet är klart att publiceras ska du be att det skördas till Finnas produktionsindex minst en vecka före den önskade publiceringsdagen.
   • När materialet är i produktion innebär det att materialet syns i en viss offentlig vy, till exempel i en gemensam finna.fi.
   • I produktionsindexet sker skördningen automatiskt och tidsinställt.

 • Skapa ett eget Finna-användargränssnitt
  • Du kan skapa en egen Finna-vy för din organisation, även om materialet ännu inte har skördats till Finnas testindex.
  • Be om inloggningsuppgifter för Finnas administrationsgränssnitt via serviceposten: finna-posti [AT] helsinki.fi
  • Delta i utbildningar om Finnas administrationsgränssnitt. Utbildningar och andra evenemang med anknytning till Finna-tjänsterna hittar du här: Evenemang och utbildningar (på finska)
  • Närmare anvisningar för hur du skapar en egen vy hittar du här: https://www.kiwi.fi/x/mAoXAw (på finska)
  • När din egen vy är färdig att publiceras och din organisations material har publicerats på Finna.fi kan du själv publicera vyn via administrationsgränssnittet.
  • Kom ihåg att anmäla publiceringen via Finna-posten minst två veckor i förväg.

 • Presentationssida på Finna.fi
 •  Kommunikation
  • Planera både extern och intern kommunikation i tid och meddela Finna per e-post i god tid.
  • Vi rekommenderar att den externa kommunikationen inleds först ett par dagar efter att materialet har kommit fram i Finnas offentliga produktion. Detta ger er en bra möjlighet att kontrollera att materialet syns som det ska innan det publiceras. 
  • Finna-teamet stöder gärna extern kommunikation i Finnas egna kanaler enligt avtal.
  • Det lönar sig också att kontakta oss om nya betydande materialinföranden.

 

 • No labels