Tjänstebeskrivning

Finna är en användarvänlig söktjänst där de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material finns samlade. Tjänsten omfattar för närvarande 400 organisationer och nya ansluter sig vartefter.

Organisationerna kan importera sitt material till den riksomfattande tjänsten Finna.fi eller skapa en helt egen vy. Finna upprätthålls av Nationalbiblioteket som även ansvarar för att utveckla Finna och bygga upp ett samarbetsnätverk. Vi skapar kundgränssnittet utifrån programmet VuFind med öppen källkod och utvecklar Finna i samarbete med arkiven, biblioteken och museerna.

I Finna kan organisationerna enkelt och avgiftsfritt göra sina verksamheter och material synliga samt visa sin slagkraft med hjälp av statistik och högkvalitativ information. I tjänsten ingår tekniskt underhåll som tillhandahålls av Nationalbiblioteket och CSC.

Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB) som inleddes 2008. Finna togs i bruk 2013. Inom projektet utvecklas tjänster och verksamhetsmodeller som gör det möjligt att skapa, hantera, förvara och utnyttja kulturarvet. Projektet bidrar också till att stärka kompatibiliteten mellan olika system som bevarar kulturarvet och mellan uppgifterna i dessa.

Finna-konsortiegruppen bestående av representanter för organisationerna är styrgrupp för Finna.

Kontaktuppgifter

Du når oss via adressen finna-posti@helsinki.fi

På vårt Diskussionsforum kan du få mer information om tjänsten och diskutera aktuella frågor.

Finnas projektchef är Erkki Tolonen, erkki.tolonen@helsinki.fi, tfn 050 576 2869

Postadress:

Nationalbiblioteket
Finna-tjänsten
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Ankomstinformation för Universitetsgatan 1

Nationalbibliotekets Finna-team till din tjänst.

  • No labels