På denna sida hittar du information om vem som kan ansluta sig till Finna och hur man gör det. (Tietoa suomeksi)

Vem kan ansluta sig?

De organisationer som beskrivs nedan kan delta i Finna med centraliserad finansiering från undervisnings- och kulturministeriet (UKM 14.11.2018). Samma organisationer kan också ansluta sig till Nationalbibliotekets Europeana Formula-tjänst (på finska).

 • Ämbetsverk och institut som sorterar under kultur- och vetenskapsbranscherna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
 • Arkiv 
  • Riksarkivet och privata centralarkiv som får statsbidrag samt Musikarkivet och Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv  
  • Enligt övervägande (från fall till fall) universitetsarkiv som innehåller betydande kulturarvsmaterial
 • Bibliotek
  • Universitetens och yrkeshögskolornas bibliotek, allmänna bibliotek och Depåbiblioteket
 • Museer
  • museer som i huvudsak drivs professionellt
  • icke-professionellt drivna museer som upprätthålls av kommuner, privata organisationer (föreningar, aktiebolag) och stiftelser. Av museer som drivs av privata sammanslutningar och stiftelser förutsätts det att museiverksamheten hör till de stadgeenliga uppgifterna och att museet inte upprätthålls för att uppnå ekonomisk vinst.
 • Dessutom arkiv, bibliotek och museer som har samlingar som innehåller kulturarvsmaterial och som upprätthålls av kultursektorns organisation inom UKM:s förvaltningsområde:
  • som mottar allmänt understöd från undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde eller
  • som omfattas av en speciallag eller
  • som har nämnts i statsbudgeten


I fortsättningen kan även organisationer utanför den centraliserade finansieringen som undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljar Finna ansluta sig till Finna.

Nationalbiblioteket kan i vissa fall – till exempel för att främja tillgång till öppna publikationer inom Finna-konsortiet – erbjuda möjlighet att tillhandahålla materialinformation via Finna på enklare villkor.

Mer information om och prislista för tjänsten kan du begära via Finna-posten: finna-posti (at) helsinki.fi (Nationalbibliotekets dataskyddsbeskrivning på finska).

Vad förutsätts för att ansluta sig?

Att ansluta sig till Finna och vara med i konsortiet orsakar inte direkta ekonomiska kostnader för organisationer som omfattas av UKM:s centraliserade finansiering till Finna, men personalresurser behövs. Indirekta kostnader kan uppstå till exempel för att skapa gränssnitt för bakgrundssystem eller överföra information från bakgrundssystemet. Organisationer utanför den centraliserade finansieringen svarar för kostnaderna för att ansluta sig till Finna och för deltagandet enligt gällande serviceprislista.

För att ansluta sig behövs:

 • Ett eget bakgrundssystem med OAI-PMH-skördningsgränssnitt
  • Obs! För närvarande stöder Finna följande format i de poster som kan skördas: MARC 21, LIDO, EAD, FORWARD, Dublin Core. Stöd för övriga metadataformat avtalas gemensamt mellan medlemmarna i Finna-konsortiet.
 • Personalresurser för införande och underhåll av samt utbildning i systemet
  • administration av eget beskrivningsformat och innehåll
  • kännedom om det egna systemet och gränssnitten
  • kunskaper i planering av tjänster eller användargränssnitt

I avsnittet  Anvisningar (på finska) i Finnas kundwiki hittar du närmare information, till exempel vilka bakgrundssystem som redan har ett användargränssnitt i Finna.

Museiverket ger också anvisningar till museerna: Museernas Finna (på finska).

När kan man ansluta sig till Finna?

Du kan när som helst anmäla din organisations intresse att ansluta sig till Finna via serviceposten: finna-posti (at) helsinki.fi (Nationalbibliotekets dataskyddsbeskrivning, på finska).

Inledningen av och den exakta tidsplanen för inträdet avtalas tillsammans. Den konkreta inledningstidpunkten för anslutningsprocessen beror på bland annat antalet andra medverkande aktörer. Efter inledningen varierar den totala längden på processen, som i genomsnitt är sex månader.

När det gäller museer är registreringen av nya medlemmar för 2023 full.


Så här framskrider anslutningen

Läs Steg för att ansluta sig till Finna.

 • No labels