Finna.fi samlar allt material på ett ställe

Söktjänsten på www.finna.fi innehåller nästan allt material som finns i Finna. Den största skillnaden till organisationernas egna vyer är att Finna.fi inte innehåller användningsbegränsat, licensierat material (centraliserat index) utan endast det material som finns i det lokala Finna-indexet.

En egen Finna-användargränssnittsvy för det egna materialet och en servicekanal till kunderna

Du kan skapa en egen Finna-vy för din organisation, där du kan kombinera organisationens material och annat webbinnehåll. Exempel på organisationers egna vyer: Övrige Finna-söktjänster. Det är också möjligt att skapa en gemensam vy som är gemensam för flera organisationer, till exempel för en region.

För att bearbeta utseendet och innehållet i Finna-vyn finns ett grafiskt användargränssnitt, administrationsgränssnittet för Finna. De grundläggande funktionerna i alla vyer underhålls centraliserat av Finna-byrån. När du planerar den egna vyn är det bra att beakta att stora tekniska anpassningar försvårar underhållet av vyn och ligger på organisationens eget ansvar även vid uppdateringar.

Anvisningar för att göra en egen vy

Finna-användargränssnitt för museer

I det egna Finna-användargränssnittet kan du utöver museets material erbjuda kunderna ett omfattande utbud av olika innehåll. Du kan också föra in innehåll och information från externa källor.

Finna som ett webbibliotek

I Finna-webbiblioteket kan du erbjuda kunderna önskade funktioner, till exempel möjlighet att boka, ladda och betala material. Du kan också producera innehåll från externa källor.

Adresser till Finna-användargränssnitt

Varje användargränssnitt, det vill säga Finna-vy, får sin egen adress under finna.fi-domänen. Adresserna bildas utifrån organisationens organisationsnummer och vyns namn. Stadens eller kommunens namn som organisationsbeteckning, till exempel fiktiva stad.finna.fi, reserveras för regionala vyer som förenar allt material i Finna i området i fråga över sektorgränserna, det vill säga material från alla bibliotek, arkiv och museer. 


Adressen bildas: <organisationsbeteckning>.finna.fi/<vy>

 

  • No labels