Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle kerätään tietoa YSOon siirtymästä kirjastoissa  

  • Projektin ovat liittyneet Jarmo Saarikko tietoasiantuntija ja Alex Kourijoki tietojärjestelmäasiantuntija vuosiksi 2018-2020.
  • Somessa voi käyttää hashtagia #ysall2yso.
  • Toteutus Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut-yksikössä osana Metatiedon asiantuntijapalveluita Asiasanastotjaontologiat. Kts myös Finto

Suunnittelu

...

Haku työtiasta: 

Livesearch
spaceKeyysall2yso

Kirjastoverkko on vuoden 2019 aikana siirtymässä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta sekä sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista käyttämään Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa.

Monikielinen YSO pyrkii tuomaan YSAn ja Allärsin keskeiset ominaisuudet verkkoajan järjestelmien hyödynnettäviksi sekä rikastamaan näitä ominaisuuksia edelleen. Johtoajatuksena on, että YSOn myötä ontologioilla kuvailtuja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin moderneissa tiedonhakujärjestelmissä kuten Finnassa. Lisäksi moniin muihin sanastoihin linkitetyn YSOn myötä kirjastojen tietosisällöt yhdistyvät osaksi koko julkisen sektorin tietoverkostoa. Tätä kautta mahdollistetaan uusia tapoja löytää ja hyödyntää erilaisia sisältöjä tiedontuottajatahosta riippumatta.

Kansalliskirjasto konvertoi Melindan ja Voyager-kirjastojen paikalliskannat (mukaanlukien Voyagerista Kohaan siirtyneet) sekä tarjoaa konversio-ohjelman muiden kirjastojen käyttöön.

Lue lisää: YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten

...

Vuoden 2018 tavoitteita

...

...

...

Alasivut

Page Tree
alltrue
spaceShortcutstrue
searchtrue
expandCollapsefalse
root@self
styleh6

YSOn käyttöönotto kuvailuvälineissä

YSOn voi saada käyttöönsä usealla tavalla. Helpoin ja suositeltava tapa on kytkeä Finto-palvelun rajapinnat (api.finto.fi) omaan kuvailujärjestelmään, jolloin mitä tahansa Finton sanastoa voidaan käyttää suoraan lähteestä aina ajan tasalla olevana versiona. Näin toimivat jo nyt esimerkiksi Axiellin Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot.

Jos käytössä olevaan järjestelmään ei voida kytkeä Finton rajapintoja, voidaan YSO tuoda järjestelmän sisäiseksi sanastoksi. MARC-formaattia käyttävissä kirjastoissa tämä tarkoittaisi YSOn käsitteiden muuntamista auktoriteettitietueiksi, joita voidaa käyttää kuvailussa samaan tapaan kuin YSAn käsitteitä (niillä joilla YSA on ollut järjestelmässä).

YSOa voidaan käyttää myös suoraan Finton selailukäyttöliittymän kautta, jolloin käsitteiden tunnisteet ja/tai termit kopioidaan Fintosta kuvailtaviin tietueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas ratkaisu kuvailua täysipäiväisesti tekeville.

  • Finton monikieliset YSO sekä SLM ontologiat on tuotettu MARC-muotoon ja ovat molemmat Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa. YSO:n käsitteiden englanninkieliest termit näkyvät  auktoriteettitietueen 750 ja 751 riveillä.