Blog

Suomenkielinen MARC 21 -sivusto on saanut uuden ilmeen. Sivujen rakenne on sama kuin ennen, mutta ulkoasua ja linkityksiä on nykyaikaistettu. Lisäksi käännökseen on päivitetty formaatin uusimmat lisäykset eli Update 25 ja 26. Myös ruotsinkielinen käännös on päivitetty, mutta sivusto on toistaiseksi muuten ennallaan.

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana 2016.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

MARC 21 -formaattiin on lisätty syyskuussa muutamia uusia kenttiä ja osakenttiä. Käytännössä ainoa uusi kenttä bibliografisessa formaatissa on 348 Format of notated music (Nuottijulkaisun julkaisumuoto). Lisäksi kenttiin 336-338 on lisätty osakenttä 0 tunnusnumeroa varten. Formaatin suomalaisten käännösten etusivuilta on linkit muutoksiin (Upadate 21). Suomennokset ja tag tablet päivitetään myöhemmin. Alla vielä Kongressin kirjaston alkuperäinen tiedote muutoksista.


Update No. 21 (September 2015) is now available on the MARC website (www.loc.gov/marc/). It is integrated into the documentation for each of the Online Full and Concise formats that are maintained on that site -- the Bibliographic format, Authority format, Holdings format, Classification format, and Community Information format. The documentation includes changes made to the MARC 21 formats resulting from proposals which were considered by the MARC 21 community in June 2015.

The changes are indicated in red. Each format also has an appendix, "Format Changes for Update No. 21 (September 2015)" that lists the changes that comprise the update. The Web version of the formats is the official version and its release is considered the start date for implementation planning for Update 21. Users are not expected to begin using the new features in the format until 60 days from the date of this announcement: September 22, 2015. For more information about format documentation see: http://www.loc.gov/marc/status.html.

Users who want a print version of changed fields will be able to print them from the Format web pages (CDS does not sell a print version of the update). The "Format Changes" appendixes noted above incorporate a print guide following the list of changes, to facilitate easy printing.

Users may need to refresh their browsers to see the changes.

Network Development and MARC Standards Office
101 Independence Ave., S.E.
Washington, DC 20540-4402 U.S.A.
TEL: +1-202-707-6237
FAX: +1-202-707-0115
NET: ndmso@loc.gov