MARC 21-formaatin päivityksen Update 34 (July 2022) tuomat muutokset on viety suomenkieliseen formaattiin. Nyt formaattiin lisätyt uudet sekä muuttuneet kentät, osakentät ja indikaattorit on koottu taulukkoon, joka on nähtävissä MARC 21 -formaatin asiakaswikistä. Ruotsinkieliset käännökset ovat työn alla.

Muutokset tullaan lisäämään RDA-sovellusohjeisiin sivustolla RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät täydentävät sovellusohjeita ja tiedottavat muutoksista kuvailuun myöhemmin.

  • No labels