MARC 21 –formaatin nimiökentän merkkipaikassa 000/17 esiintyvän koodaustason nimitysten ja määritelmien suomennoksia on päivitetty vastaamaan RDA:n kansallisia kuvailutasoja. Koodaustasojen aiemmat nimitykset olivat peräisin Suomalaisista luettelointisäännöistä, jotka eivät enää ole käytössä.   

On syytä muistaa, että MARC 21:n bibliografisen formaatin tasokoodit ja RDA:n kuvailutasomääritykset tarkoittavat eri asioita. MARC 21 –tasokoodin avulla kuvataan tietueen bibliografisten tietojen kattavuutta. RDA:n kuvailutasomääritykset taas kertovat, mitkä kuvailuelementit ovat pakollisia milläkin kuvailutasolla.  

Päivitetyt MARC 21 -koodaustasojen nimet ja kuvaukset näkee formaatin verkkosivulta.

  • No labels