Blog from June, 2023

Suomenkieliselle MARC 21 -formaattisivustolle on päivitetty joitakin ajan saatossa kertyneitä korjauksia ja muutoksia. Muutokset ovat lähinnä tekstin suomennoksen muokkauksia ja sisällön tarkennuksia. Joukossa on myös joitakin muuttuneita kenttien ja osakenttien nimiä.

Nyt tehdyt korjaukset ja muutokset ovat nähtävissä MARC 21 -asiakaswikiin kootussa taulukossa.


MARC 21 –formaatin nimiökentän merkkipaikassa 000/17 esiintyvän koodaustason nimitysten ja määritelmien suomennoksia on päivitetty vastaamaan RDA:n kansallisia kuvailutasoja. Koodaustasojen aiemmat nimitykset olivat peräisin Suomalaisista luettelointisäännöistä, jotka eivät enää ole käytössä.   

On syytä muistaa, että MARC 21:n bibliografisen formaatin tasokoodit ja RDA:n kuvailutasomääritykset tarkoittavat eri asioita. MARC 21 –tasokoodin avulla kuvataan tietueen bibliografisten tietojen kattavuutta. RDA:n kuvailutasomääritykset taas kertovat, mitkä kuvailuelementit ovat pakollisia milläkin kuvailutasolla.  

Päivitetyt MARC 21 -koodaustasojen nimet ja kuvaukset näkee formaatin verkkosivulta.