RDA-sovellusohje   (info) MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

01X-04X Numero- ja koodikentät#010 01X-04X Numero- ja koodikentät#013 01X-04X Numero- ja koodikentät#015 01X-04X Numero- ja koodikentät#016 01X-04X Numero- ja koodikentät#017 01X-04X Numero- ja koodikentät#018 01X-04X Numero- ja koodikentät#019 01X-04X Numero- ja koodikentät#020 01X-04X Numero- ja koodikentät#022 01X-04X Numero- ja koodikentät#024 01X-04X Numero- ja koodikentät#025 01X-04X Numero- ja koodikentät#026 01X-04X Numero- ja koodikentät#027 01X-04X Numero- ja koodikentät#028 01X-04X Numero- ja koodikentät#030 01X-04X Numero- ja koodikentät#031 01X-04X Numero- ja koodikentät#032 01X-04X Numero- ja koodikentät#033 01X-04X Numero- ja koodikentät#034 01X-04X Numero- ja koodikentät#035 01X-04X Numero- ja koodikentät#036 01X-04X Numero- ja koodikentät#037 01X-04X Numero- ja koodikentät#038 01X-04X Numero- ja koodikentät#039 01X-04X Numero- ja koodikentät#040 01X-04X Numero- ja koodikentät#041 01X-04X Numero- ja koodikentät#042 01X-04X Numero- ja koodikentät#043 01X-04X Numero- ja koodikentät#044 01X-04X Numero- ja koodikentät#045 01X-04X Numero- ja koodikentät#046 01X-04X Numero- ja koodikentät#047 01X-04X Numero- ja koodikentät#048 01X-04X Numero- ja koodikentät#049


010 - Library of Congress kontrollinumero (ET)013 - Patenttinumero (T)015 - NBN-tunnus, National Bibliography Number (T)

Manifestaatio

Kenttään tallennetaan kansallisbibliografiaa varten annettu tunnus, jos teoksella ei ole ISBN-tunnusta tai jatkuvalla julkaisulla ei ole ISSN-tunnusta. Fennicaa varten tallennettu teoksen tunnus alkaa pienellä f-kirjaimella.

‡2 - Fennica käyttää koodia skl.

015 ## ‡a f644657 ‡2 skl016 - Kansallisbibliografian kontrollinumero (T)

Manifestaatio

Kansallisen bibliografisen yksikön järjestelmän kontrollitunnus. Ei käytössä Suomessa.017 - Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus (T)018 - Artikkelin tekijänoikeusmaksun koodi (ET)019 - Finuc-tunnus (ET)

Manifestaatio

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät: ‡a

Finuc-tunnus on Suomen kirjastoihin hankittujen ulkomaisten kausijulkaisujen yhteisluetteloa Finuc-S:ää varten aikanaan luotu julkaisun tunnusnumero. Tunnus alkaa pienillä fs-kirjaimilla, joita seuraa kuusi numeroa.


020 - ISBN-tunnus, International Standard Book Number (T)

Ydinelementti ; Manifestaatio ; RDA 2.15 Manifestaation tunniste

(info) ISBN-tunnuksiin liittyvissä epäselvyyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen: isbn-keskus (at) helsinki.fi.

Kaikki kuvailun kohteeseen kuuluvat, samaa ilmiasua koskevat ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan. Sidotun ja nidotun ISBN-tunnukset voidaan siis merkitä samaan tietueeseen, jos manifestaatiot eivät muuten eroa toisistaan. Saman julkaisun muiden ilmiasujen ISBN-tunnukset merkitään 776-kenttään.

Kun julkaisun ISBN-tunnus muuttuu, tehdään aina uusi kuvailu. Uutta kuvailua ei tarvitse tehdä pelkästään sidosasun muuttuessa, vaan siihen tarvitaan kustantajan muutos, uudistettu painos tms. muutos.

Sekä 10- että 13-merkkinen ISBN-tunnus tallennetaan, jos ne löytyvät julkaisusta. Huom. Voyagerin EDI-sanomassa lähtee vain ensimmäiseksi tallennettu ISBN-tunnus.

‡a - Pelkkä tunnus merkitään väliviivoineen, mikäli mahdollista tai ilman väliviivoja, mutta ilman kirjainyhdistelmää "ISBN" osakenttään ‡a. Mikäli ISBN-tunnuksen tarkistusmerkki on 'X', käytetään isoa X-kirjainta.

‡q - a-osakentässä olevaa ISBN:ää tarkentavat tiedot kustantajasta, osamerkinnöistä tai sidosasusta merkitään tänne. Samaan ISBN-tunnukseen liittyvät useat osakenttään ‡a viittaavat tiedot merkitään kukin omaan ‡q-osakenttään. Osakentän termit merkitään kuvailukielellä, kokonaisina sanoina. Termejä löytyy metatietosanastosta: sidostyyppi ja digitaalisen aineiston koodausmuoto.

ESIMERKKI
020 ## ‡a 951-0-20124-3 ‡q osa 2 ‡q sidottu

020 ## ‡a 951-52-2285-0 ‡q  Söderström ‡q sidottu

020 ## ‡a 978-951-1-27641-8 ‡q EPUB
020 ## a 978-952-68538-8-8 q PDF

020 ## ‡a 978-952-484-871-8 ‡q sidottu
020 ## ‡a 978-952-484-869-5 ‡q kokonaisuus
Oikeus tänään. Osa II

Osakenttä ‡q tarkentaa aina osakentässä ‡a tai ‡z olevaa tietoa. Näin ollen 020-kenttään ei voi tallentaa pelkästään osakenttää ‡q. Jos pelkän sidosasun haluaa merkitä, se tallennetaan kenttään 563 Huomautus sidoksesta.   

‡c - Jos hinta halutaan merkitä, käytetään valuuttojen virallisia lyhenteitä.  Euro merkitään lyhenteellä "EUR". Saatavuus erotetaan hinnasta pilkulla. Poimittujen tietueiden hintatietoja ei tarvitse muuttaa eikä poistaa.  Kauppahinnalle on myös olemassa oma kenttä 365, jonka käytöstä ei toistaiseksi ole suositusta.

‡z - Virheellinen ISBN-tunnus merkitään osakenttään z. Ei merkintää "virh."/"virheellinen" tunnuksen perään!

Esimerkki
020 ‡a 951-861-386-9 ‡q sidottu ‡z 951-861-384-2

Joissakin kirjastojärjestelmissä, kuten Aleph ja Alma, on ISBN-tunnuksen oikeellisuustarkistus.

Sarja-aineiston tietueessa ei saa olla kenttää/kenttiä 020. Jos päivittyvässä aineistossa on ISBN-tunnus, se merkitään kenttään 020. Vastaavasti monografiatietueessa ei saa olla kenttää 022.

Suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan merkitään ensin kuvailtavan manifestaation ISBN-tunnus. Muut tunnisteet (esim. muille ulkoasuille, toiselle julkaisukokonaisuudelle tai toisille kustantajille kuuluvat) ilmoitetaan yleensä seuraavina, toistamalla alue. Julkaisun bibliografiseen historiaan liittyvät tunnisteet (esim. edellisten painosten ISBN-tunnukset, äänitteen edellisen osan tavaramerkki ja numero) voidaan merkitä huomautuksiin.

Fennicassa 13-numeroinen kirjataan ensin, koska kansalliset ISBN-keskukset ovat ohjeistaneet kustantajia toimimaan näin.

Jos kirja on ilmestynyt aiemmin vanhalla ISBN-numerolla ja siitä on otettu uusi lisäpainos, jonka jälkeen se on saanut vain 13-numeroisen ISBN-numeron, kirjastoissa ei tarvitse tarkistaa, onko kyseessä sama vanha teos.

BookWhere-poiminnan yhteydessä tulevat 13-numeroiset ISBN-tunnukset kannattaa säilyttää. OCLC on konvertoinut kaikki vanhat ISBN:t 13-numeroisiksi, jotta tietueet löytyisivät.

Jos julkaisun myöhempi muuttumaton lisäpainos ilmestyy ISBN-numerollisena ja alkuperäisessä tietueessa ISBN puuttuu, niin ISBN merkitään alkuperäisen tietueen 020-kenttään ja ISBN-numeron perään osakenttään ‡q tieto siitä, minkä painoksen ISBN on kyseessä.022 - ISSN-tunnus, International Standard Serial Number (T)

Ydinelementti ; Manifestaatio ; RDA 2.15 Manifestaation tunniste

(info) ISSN-tunnuksiin liittyvissä epäselvyyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen ISSN-keskukseen: issn-keskus (at) helsinki.fi.

Jos luetteloitaessa elektronista sarja-aineistoa/päivittyvää aineistoa käytössä on vain painetun lehden ISSN, painetun lehden ISSN merkitään kenttään 776 ja kenttä 022 jätetään tyhjäksi.

Osakenttien järjestys on vapaa. Kannattaa ensin laittaa a-osakenttä, sitten l- ja m-osakentät ja lopuksi y- ja x-osakentät tärkeyden mukaan. Välimerkkejä ei tässä kentässä ole.

‡a - Pelkkä tunnus väliviivoineen ilman kirjainyhdistelmää 'ISSN' merkitään osakenttään ‡a. Vrt. kenttä 222 (Avainnimeke).

‡l - ISSN-L kokoaa yhteen sarja-aineiston/päivittyvän aineiston eri ilmiasujen ISSN-tunnukset. Se on siis sama kaikissa saman julkaisun eri ilmiasujen tietueissa. Nyrkkisääntö: jos tietueissa on vastakkaiset 776-kentät, on niissä sama ISSN-L. Eli mistään verkkomaailmaan liittyvästä linkkaamisesta ei ole kysymys, vaikkakin sellaiseenkin tarkoitukseen ko. tunnusta voisi käyttää. ISSN-L-tunnusta sovelletaan etenkin OpenURL-linkityksissä, jolloin ei tarvitse välittää kumman ilmiasun ISSN-tunnuksesta on kyse.

‡y - Osakenttään merkitään esim. julkaisuun erehdyksessä painettu edeltäjän ISSN-tunnus tai tunnus, jossa on jokin numerovirhe. Ei merkintää "virh." / "virheellinen" numeron perään!

‡z - Suomen ISSN-keskus merkitsee osakenttään tunnuksen, joka on 'jäädytetty', jolloin sitä ei voi käyttää minkään julkaisun tunnuksena.

Sarja-aineiston tietueessa ei saa olla kenttää/kenttiä 020. Jos päivittyvässä aineistossa on ISBN-tunnus, se merkitään kenttään 020. Monografiatietueessa ei saa olla kenttää 022. 024 - Muut standarditunnukset (T)

Ydinelementti

Tunnisteet ovat ydinelementtejä. Aineistokohtaisesti tärkein tunniste merkitään aina, muut ovat vapaaehtoisia.

Kenttään tallennettavat tunnukset:

ISRC-tunnus (International Standard Recording Code) äänitallenteille

Ekspressio   RDA 6.13 Ekspression tunniste 

Identifioi yhden tietyn äänityksen musiikkiteoksesta tai sen osasta. Käytetään osakohteissa ja tapauskohtaisesti emotietueessa. Tunnus sisältää 12 merkkiä. Tunnus tallennetaan ilman mahdollisia väliviivoja.

024 0# ‡a FI2JS0400007

Jos teoksen osilla on omat ISRC-tunnukset, kent­tää 024 toistetaan ja osan numero/nimi merkitään osakenttään ‡q.

024 0# ‡a FIFIN9800405 ‡q osa 1

Jos ISRC-tunnuksista on kuvailun kohteessa ilmoitettu vain ensimmäinen ja viimeinen (FIODE1234500001 ... FIODE1234500012), voidaan tulkita, että ilmoitettujen tunnusten väliin jäävät ISRC-tunnukset noudattavat samaa järjestystä kuin luetteloinnin kohteessa (eli esimerkkijulkaisussa seitsemäntenä olevan teoksen ISRC-tunnus on: FIODE1234500007).

UPC-tunnus (Universal Product Code)

Manifestaatio   ;   RDA 2.15 Manifestaation tunniste

Identifioi tuotteen, käytetään emotietueessa. Tunnuksessa 12 numeroa. Tunnuksessa ei käytetä kirjaimia tai muita merkkejä.

024 1# ‡a 743218900525

ISMN-tunnus (International Standard Music Number) nuottijulkaisuille

Manifestaatio ;   RDA 2.15 Manifestaation tunniste 

(info) ISMN-tunnuksiin liittyvissä epäselvyyksissä voi ottaa yhteyttä Suomen ISBN-keskukseen: isbn-keskus (at) helsinki.fi.

Identifioi yhden tietyn nuotinnoksen musiikkiteoksesta tai sen osasta, käytetään emotietueessa. Tunnus tallennetaan väliviivojen kanssa.

024 2# ‡a M-55009-396-6
024 2# ‡a 979-0-55009-396-6

Jos tietueessa on 10-merkkinen ISMN-tunnus, julkaisussa esiintyvä uusi 13-merkkinen ISMN-tunnus lisätään vanhaan tietueeseen kenttää toistamalla, jos julkaisu on muilta osin muuttamaton ja jos 13-merkkinen tunnus on muodostettu lisäämällä etuliite 979 ja korvaamalla kirjain M luvulla 0 (nolla).

ISMN M-55001-018-5 --> ISMN 979-0-55001-018-5

Julkaisuun sisältyvällä partituurilla ja jokaisella stemmalla voi olla oma ISMN-numeronsa. Tällöin kenttää 024 toistetaan ja q-osakentässä tarkennetaan, mitä aineiston osaa tunnus koskee. Partituurin ISMN-numero tulee ylimmäksi. 

024 2# ‡a M-006-46420-3 ‡q partituuri
024 2# ‡a M-006-46422-7 ‡q urut
024 2# ‡a M-006-46423-4 ‡q 1. viulu ...


EAN-viivakoodi (European Article Number)

Manifestaatio ;   RDA 2.15 Manifestaation tunniste    

Merkitään aina musiikkiaineistolle. Identifioi tuotteen, käytetään emotietueessa. Tunnuksessa on 13 numeroa. Tunnuksessa ei käytetä kirjaimia tai muita merkkejä.

024 3# ‡a 6417459102126

GTIN-koodijärjestelmä (EAN-viivakoodi) on kansainvälinen tavaroita koskeva tunnusjärjestelmä. GTIN-koodi muutetaan atk-järjestelmiä varten optisesti luettavaksi EAN-viivakoodiksi. Suomessa järjestelmästä vastaa Keskuskauppakamarin tytäryhtiö GS1 Finland Oy. Koodi on 13 numeron mittainen.

ISBN-pohjainen tunnus muodostuu kansainvälisestä tunnusnumerosta 978 ja ISBN-tunnuksen maa- ja kustantajatunnuksesta sekä julkaisutunnuksesta ja tarkistusmerkistä. ISBN-tunnus tallennetaan kenttään 020. Jos lisäksi halutaan tallentaa identtinen EAN-viivakoodin GTIN-13-tunnus kenttään 024 mahdollista tulevaa käyttöä varten, se on mahdollista.

EAN-viivakoodiin, sen oikealle puolelle, voi liittyä 2 tai 5 numeroa pitkä lisäkoodi, joka sisältää lisätietoja tavarasta esim. vähittäiskaupan hintasuosituksen.

‡d - Standarditunnuksen lisäkoodi (ET)

Merkitään standarditunnukseen liittyvä lisäkoodi, esim. viisinumeroinen lisäkoodi.
HUOM! Tähän osakenttään ei merkitä sidosasua, osan numeroita tai muuta lisätietoa. Ne merkitään osakenttään ‡q.


Sarja-aineiston/päivittyvän aineiston tunnus on joko kansallisen tai kansainvälisen standardin mukainen.

Kansallinen koodi on muodoltaan 64TTTTTTTTAAAK, jossa
- numerot 64 merkitsevät maatunnusta
- T-kirjaimet valmistajaa
- A-kirjaimet tuotetta
- K-kirjain tarkistusmerkkiä

Kansainvälinen ISSN-pohjainen koodi on muodoltaan 977XXXXXXXNNK, jossa
- numerot 977 merkitsevät ISSN:ää
- X-kirjaimet ISSN-tunnusta ilman väliviivaa ja tarkistusmerkkiä
- N-kirjaimet hintakoodia
- K-kirjain tarkistusmerkkiä


025 - Ulkomainen hankintanumero (T)026 - Sormenjälkitunniste (T)027 - ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero (T)

Raporttitunnus koostuu arabialaisista numeroista, kirjaimista sekä välimerkeistä (/,-,─).

Kenttä 027 on tarkoitettu teknisten raporttien standardoiduille tunnuksille.

Standardoimaton raporttinumero merkitään kenttään 088 (Raporttinumero).

Standardin tunnus, jota ei ole valittu päänimekkeeksi ja joka ei ole sarjatietoa, voidaan merkitä varianttinimekkeenä 246-kenttään.028 - Julkaisijan tunnus (T)

Ydinelementti ; Manifestaatio ;   RDA 2.15 Manifestaation tunniste                                                                                       


Julkaisijoiden antamia numerotunnuksia äänitteille, nuottijulkaisuille ja videotallenteille. Tarvittaessa numerotunnuksia koskevat huomautukset merkitään 500-kenttään.

1 indik. 0 = äänitteen tuotenumero
            1 = matriisin numero
            2 = laatan numero
            3 = muu musiikkinumero - tähän nuottijulkaisujen tuotenumerot
            4 = videotallenteen julkaisijan numero
            5 = muu julkaisijan tunnus (konsolipelit)
            6 = jakajan tunnus (videon / konsolipelin jakaja)
   

  2. indikaattorin arvoksi merkitään 1.


Julkaisijan antama numerotunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteenkirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä. Tunnukseen ei merkitä: piste ( . ), pilkku ( , ), puolipiste ( ; ), kaksoispiste ( : ), numero-sanan lyhenteet (nr, nro yms.). Tunnukseen merkitään: yhdysmerkki  ( - ), vino- eli kauttaviiva ( / ), et-merkki ( & ), plus ( + ). Käytäntö on vakiintunut suomalaisessa musiikkiluetteloinnissa.  

Ellei kustantajalla ole erottuvaa tuotemerkkiä, osakenttään ‡b merkitään kustantajan nimi tiedonlähteessä olevassa muodossa.  


Huom! osakenttien järjestys ‡b, ‡a, ‡q

Jos julkaisussa on useita tunnuksia tai sama tunnus eri muodoissa, koko kenttää 028 toistetaan.

Nuottiaineisto:
028 31 ‡b Fazer Musiikki ‡a FM07438-5

Äänite:
028 01 ‡b Teppo Rantanen ‡a TRCD-001

028 01 ‡b Finlandia Records ‡a 4509-96937-2
264 01 ‡a [Espoo] : ‡b Warner Music Finland, ‡c [1995]    

CD-äänilevyssä EAN- ja tuotenumero:
024 30 ‡a 724347685125
028 01 ‡b EMI Classics ‡a 4768512
264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b EMI Records, ‡c 2005.      

Merkintä partituurista ja stemmoista tehdään osakenttään ‡q
028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a MB46 ‡q partituuri
028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a Wb1687 ‡q stemmat

Jos julkaisussa on enemmän kuin kolme osaa, joilla on eri tuotetunnukset, toisiaan seuraavat tunnukset merkitään yhdysmerkin avulla. Selvyyden vuoksi yhdysmerkin molemmille puolille voidaan lisätä tyhjämerkki. Jos numerosarja ei ole jatkuva, erilliset numerot merkitään kauttaviivalla erotettuina. Erilliset numerot voidaan tarvittaessa merkitä myös 028-kenttää toistamalla.

028 21 ‡b Gutheil ‡a A9612G-A9624G
500 ## ‡a Kullakin preludilla oma laattanumero.

028 31 ‡a 6201/9935

Videotallenteet:

DVD:ssä EAN ja tuotenumero sekä jakajan tunnus:
024 30 ‡a 5051162352310
028 41 ‡b Sony Pictures Home Entertainment ‡a 52GRB6235239

028 61 ‡b Finnkino ‡a 649234

Musiikkivideo:
028 41 ‡b Poko Rekords ‡a 5099964743929030 - CODEN-tunnus (T)031 - Musiikkiaineiston incipit-tiedot (T)

Ekspressio

‡t - Laulun alkusanat

Laulujen alkusanat merkitään 031-kentän t-osakenttään.

Mahdolliset artikkelit merkitään siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa, vaikka 031-kentässä ei ole mahdollista käyttää ohitusindikaattoria.

Kirjauksen pituuden perusteena voidaan käyttää esim. säekokonaisuuksia tai muita kielellisiksi kokonaisuuksiksi hahmottuvia rakenteita.

Varsinaisten alkusanojen lisäksi 031-kentässä voidaan käyttää myös muita teoksen tunnistuksessa mahdollisesti hyödyllisiä otteita sanoituksesta kuten populaarimusiikin kertosäkeitä ja aarioiden sekä resitatiivien alkuja.

Esimerkkejä

031 ## ‡t Unteni mailla onneni saari on oma
(nuottijulkaisussa laulu alkuperäiskielellä: Erkki Melartin: Onneni saari, op32, nro 3)
031 ## ‡t Puut tuuheutuivat ja oli kevätpäivä
031 ## ‡t Nuo mustat silmät lumoaa, ne paulaan saivat
(kertosäkeellinen populaarimusiikkiteos, nuottijulkaisu: Oskar Strok: Tšornyje glaza, suomi)032 - Postirekisterinumero (T)033 - Tapahtuman aika ja paikka (T)

Ekspressio ;   RDA 7.11 Tallennuspaikka ja -ajankohta

Tapahtuman äänitys- tai kuvausaika koodimuodossa tallennettuna. Äänitysaika määritellään vähintään vuoden tarkkuudella. Koodi on kahdeksanmerkkinen, muotoa vvvvkkpp. Puuttuvien ajanmääritteiden tilalle merkitään yhdysmerkit. Äänityspaikka voidaan merkitä osakenttään ‡p, mutta sen ensisijainen paikka on kentässä 518 .

Esimerkit

033 00 ‡a 1999----

033 00 ‡a 200511--

033 00 ‡a 19871127
518 ## ‡o Äänitys (konserttitaltiointi): ‡d 27.11.1987, ‡p Lontoo, Royal Albert Hall.

1. indik. 1 Monta yksittäistä ajankohtaa:
Käytetään myös esimerkiksi kahdelle toisiaan seuraavalle päivämäärälle.

033 10 ‡a 20040315 ‡a 20040404 ‡p Tyrvää, Tyrvään kirkko
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 15.3.2004 ja 4.4.2004, ‡p Tyrvää, Tyrvään kirkko.

1. indik. 2 Aikaväli:

033 20 ‡a 1936---- ‡a 1939----


034 - Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina (T)

Ydinelementti, vrt. kenttä 255 ; RDA 7.25

Kenttää käytetään matemaattisten tietojen esittämiseen tiedonhakuun sopivassa koodimuodossa.

‡a, ‡b, ‡c - mittakaavatietoja      

Mittakaava on suhdeluku, joka ilmaisee kartasta mitatun välimatkan suhteen todelliseen matkaan. Osakentän ‡b pituus on järjestelmäkohtaisesti vakio. Numerot täydennetään tarvittaessa etunollin.

‡d, ‡e, ‡f, ‡g - koordinaatit        

Sijainti maapallon pinnalla ilmaistaan tavallisesti maanpinnan suunnassa joko maantieteellisenä leveytenä ja pituutena tai suorakulmaisilla koordinaateilla (ks. 039 Suomalainen kartastokoordinaattijärjestelmä) ja painovoiman suunnassa korkeutena merenpinnasta. Koordinaatit merkitään kahdeksan merkin mittaisena.

‡h - Tähtikarttojen mittakaava ilmaistaan kulmamittakaavana mm per aste.     

‡j, ‡k, ‡m, ‡n - Tähtikarttojen koordinaateiksi merkitään kartan kattaman alueen läntisen ja itäisen rajan rektaskensio sekä kartan kattaman alueen pohjoisen ja eteläisen rajan deklinaatio. Aina kun tähtikarttojen koordinaatit merkitään, merkitään myös se ajankohta eli ekvinokti, jolle nämä koordinaattien arvot ovat voimassa.

Kuvailumuodossa tiedot merkitään kenttään 255.035 - Järjestelmän tuottama kontrollinumero (T)

Kenttään 035 tallennettua järjestelmän tuottamaa kontrollinumeroa hyödynnetään eri tavoin eri järjestelmissä ja eri tietokannoissa. Sen avulla voidaan mm. linkittää tietueita toisiinsa järjestelmän sisällä sekä eri järjestelmien ja/tai tietokantojen välillä. Järjestelmä luo tarvittaessa kentän automaattisesti. Luetteloijan ei pääsääntöisesti tule lisätä eikä muokata kontrollinumeroita.

Huom! Kontrollinumero on tietuekohtainen. Jos omassa tietokannassa ennestään oleva tietue kopioidaan ja kopiosta muokataan uusi tietue, on uudesta tietueesta ehdottomasti poistettava kaikki vanhaan tietueeseen liittyvät 035-kentät.

‡a -  Melindassa mukana olevissa tietokannoissa paikalliskannan tietueessa oleva kenttä 035 a toimii linkkinä Melindan tietueen ja paikalliskannan tietueen välillä niissä tapauksissa, joissa tietue on lisätty paikalliskantaan Melindasta replikoimalla. Kenttä sisältää Melindan tietueen tietuenumeron (001) jonka edessä on kaarisuluissa tietokannan ISIL-tunnus (FI-MELINDA). Kenttä syntyy tietueen replikoituessa automaattisesti (esim. (FI-MELINDA)1298376 ).  Ennen 23.9.2013 tunnuksen etuliite oli FCC, joita esiintyy tietokannoissa. Niiden tietueiden suhteen, jotka ovat liikkuneet vastakkaiseen suuntaan eli paikalliskannasta Melindaan (joko Melindaa luotaessa tai myöhempinä aineistoloadeina), linkki puolestaan rakentuu paikalliskannan tietuenumeron ja sen sisältävän, Melindan tietueessa olevan SID-kentän perusteella. Paikalliskannan tietueissa ei näissä tapauksissa ole linkkinä toimivaa kenttä 035 ‡a lainkaan, ennen kuin se syntyy tietueeseen ensimmäisen Melindassa tehtyjen muutosten replikoitumisen yhteydessä. Aurora-kirjastojärjestelmässä tietueille luodaan 035 ‡a (FI-MELINDA) -kentät jo aineistosiirtojen yhteydessä.

Tietueessa olevista mahdollisista muista 035 ‡a kentistä ei ole haittaa, eikä niitä tarvitse poistaa - sekä replikointi että saatavuustietojen näyttö osaavat etsiä FCC- ja FI-MELINDA-alkuiset kentät ja hyödyntää vain niitä.

Voyager-osakenttä:
‡9 - Ovat syntyneet tietueisiin konversiossa edellisistä kirjastojärjestelmistä. Omassa tietokannassa 035-kenttiä ei tarvitse poistaa. Niitä ei kuitenkaan saa käyttää minkään muun tiedon tallentamispaikkana!


036 - Tiedostojen rekisterinumero (ET)

Kenttään voidaan merkitä tiedostojen tuottajan antama alkuperäinen rekisterinumero, esimerkiksi digitoidun aineiston tunnus.

Esimerkki (Kansalliskirjasto)

Digitoidun äänitteen yksittäisestä kappaleesta luodulle äänitiedostolle annettu ainutkertainen tunnus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi linkityksessä tietokannasta äänitiedostoon:

036 ## ‡a URN:NBN:FI:DUO-k870784-01-1-001037 - Hankintapaikka (T)

Kenttään merkitään verkkoaineiston hankintapaikka. Myös muun aineiston hankintapaikka voidaan tarvittaessa merkitä tähän. Tieto tallennetaan vain omaan tietokantaan eli osakenttään ‡5 merkitään oman organisaation tunnus.

Esimerkki

Turun yliopiston kirjaston Karger-nimiseltä välittäjältä (037 b Varastonumeron antaja, hankintapaikka) ostettu verkkokirja
037 ## b Karger 5 FI-T    


038 - Tietueen sisällön tekijänoikeus (ET)039 - Suomalainen kartastokoordinaattijärjestelmä (T)

SUOMALAINEN KENTTÄ


040 - Luetteloiva organisaatio (ET)

Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 579 ‡a osakentän (= ‡a XLUETTELOITU) sijasta kentän 040 ‡a-osakentästä

‡a Alkuperäinen luetteloiva organisaatio (ET)

Alkuperäisluetteloinnissa tallennetaan aina ‡a-osakenttään luetteloiva organisaatio. Organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta

ISIL-tunnukset löytyvät Aleph-ohjelmssa valmiina sisältövaihtoehtoihina kenttään 040‡a.

Muiden kirjastojen (myös ulkomaisten) ISIL-tunnuksia ei saa poistaa 040 ‡a-osakentästä. Hankinnan ennakkotietueet eivät vielä oikeuta 040‡a-osakentän käyttöön, mutta jos ‡a-osakenttää on ennakkotietueessa kuitenkin käytetty, niin koodiksi vaihdetaan oman organisaation ISIL-tunnus kuvailua täydennettäessä.

b Luettelointikieli (ET)

Primääriluetteloinnissa tallennetaan aina ‡b-osakenttään kuvailukieli (joko fin tai swe). Jos tietue on ruotsinkielinen ja kuvailua rikastetaan, käytetään ruotsinkielisiä termejä. Kuvailun on oltava joko ruotsiksi tai suomeksi.

BookWhere-ohjelmalla poimittuihin tietueisiin konvertoituu ‡b-osakenttään arvo mul. Mikäli tietuetta muokataan ja sen seurauksena tietue ei enää kuvailukielen osalta olekaan monikielinen vaan joko suomen- tai ruotsinkielinen, muutetaan 040 ‡b-osakentän koodi sen mukaiseksi.

c MARCiin muuntava organisaatio (ET)

Osakenttää ei käytetä Melinda-kuvailussa


e Kuvailukäytäntö (T)

Vain RDA-tietueissa saa olla e-osakentässä merkintä rda. Jos hybriditietue (= RDA-konversion läpikäynyt ISBD-tietue, jossa sekä ISBD- että RDA-ominaisuuksia) korjataan RDA:n mukaiseksi, osakenttään e merkitään rda ja oma kirjastotunnus 040 d-osakenttään.


d Tietuetta muokkaava organisaatio (T)

040 ‡d-osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa etenkin silloin, kun tietuetta on muokattu tai päivitetty hakutietoihin vaikuttavien elementtien osalta

Huom! 040-osakenttien järjestys: ‡a ‡b ‡e ‡c ‡d.

ESIMERKKI
040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda ‡d FI-NL 
Samaa ISIL-tunnusta ei merkitä osakenttiin ‡a ja ‡d.

040 ## ‡a FI-E ‡b fin ‡e rda ‡d FI-NL ‡d FI-Jo ‡d FI-NL 
Samaa ISIL-tunnusta ei toisteta samassa osakentässä.041 - Kielikoodi (T)

Ydinelementti ; Ekspressio ; RDA 6.11 Ekspression kieli

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori - Käännösindikaattori
  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Kuvailun kohde ei ole käännös eikä sisällä käännöstä
  • 1 - Kuvailun kohde on käännös tai sisältää käännöksen
 • 2. indikaattori - Koodin lähde
  • # - MARC 21 -kielikoodi
  • 7 - Lähde merkitään osakenttään ‡2

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista) 

 • ‡a- Tekstin tai ääniraidan kieli (T)
  • Tekstijulkaisuissa tekstin kieli merkitään tähän osakenttään aina. Suomalainen ohje poikkeaa alkuperäisestä MARC 21 -formaatista, jossa pelkkää a-osakenttää ei käytetä, vaan yksikielisen julkaisun kielikoodi merkitään vain kiinteään kenttään 008/35-37.
  • Nuottijulkaisuissa koodi merkitään samoin ‡a-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista (kontrollikentän 008 merkkipaikoissa 35-37 koodina "zxx : ei kielellistä sisältöä (esim. musiikki)").
  • Liikkuvan kuvan tallenteissa ääniraidan kieli merkitään tähän.
  • Tähän myös viittomakieli videotallenteissa silloin, kun videotallenne on pelkästään viittomakielellä. Sillion kun viittomakielinen tulkkaus tukee videotallenteen ääiraitaa, viittomakielen koodi (sgn) merkitään osakenttän ‡r.
  • Puheäänitteiden tai laulumusiikkiäänitteiden esityskieli merkitään osakenttään ‡d.
 • ‡b- Tiivistelmän tai abstraktin kieli (T)
  • Tähän kenttään merkitään julkaisun tiivistelmän tai abstraktin kieli, äänitteen liiteaineistossa olevan juonitiivistelmän tai laulujen sisällön tiivistelmän kieli.
   Koodi voi olla sama tai eri kuin osakenttään ‡a merkitty koodi
 • ‡d - Lauletun tai puhutun aineiston kieli (T)
  • Äänitteellä olevan lauletun tai puhutun sisällön kieli.
  • Kielikoodi merkitään ‡d-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista (kontrollikentän 008 merkkipaikoissa 35-37 koodina "zxx : ei kielellistä sisältöä (esim. musiikki)").
  • Jos ‡a-osakenttää ei ole, ensimmäisen ‡d-osakentän kielikoodi tallennetaan merkkipaikkoihin 008/35-37.
 • ‡e- Libreton kieli (T)
  • Tähän kenttään merkitään julkaisussa liitteenä (nuottikuvasta erillään esim. julkaisun lopussa tai äänitteen tekstiliitteessä) olevien sanoitusten kieli.
 • ‡f- Sisällysluettelon kieli (T)
  • Kieli merkitään, jos se on muu kuin tekstin tai ääniraidan kieli.
 • ‡g- Liiteaineiston kieli (T)
  • Tähän kenttään merkitään muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b), librettojen (osakenttä ‡e) tai tekstivastineen (osakenttä ‡t) kieli. (Liiteaineistolla tarkoitetaan tässä myös mm. nuottijulkaisujen esipuheita).
 • ‡h- Alkuperäinen kieli (T)
  • Tähän kenttään merkitään käännösten alkuperäinen kieli. 
  • HUOM! 1. indikaattorin arvo on 1.
 • ‡i - Välitekstien kieli (T)
  • Tähän merkitään mykkäelokuvan välitekstien kieli.
 • ‡j- Tekstityksen kieli (T)
  • Tekstityskieli kun kuvailtava aineisto on liikkuvaa kuvaa, esim. videotallenne
 • ‡k- Välikäännösten kieli (T)
 • ‡m- Liiteaineiston alkuperäinen kieli (T)
  • Muiden liiteaineistojen kuin librettojen (osakenttä ‡n) alkuperäinen kieli.
  • Osakenttä seuraa siihen liittyvää osakenttää ‡b tai ‡g.
 • ‡n- Libreton alkuperäinen kieli (T)
  • Teoksen painetun version alkuperäinen kieli. Osakenttä seuraa siihen liittyvää osakenttää ‡e.
 • ‡p - Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli (T)
  • Kuulovammaisille tarkoitetun tekstimuotoisen selosteen kieli, kuvailtava aineisto on liikkuvaa kuvaa, esim. videotallenne
  • Sekä SDH tai CC (closed captioning)
 • ‡q - Äänivastineen kieli (T)
  • Äänivastine visuaalisen tai tekstiaineiston sisällölle
  • Kuvailutulkkaus videotallenteissa
 • ‡r - Visuaalinen kieli (ei teksti) (T)
  • Visuaalinen kieli, joka mahdollistaa vaihtoehtoisen pääsyn äänisisältöön.  
  • Tähän viittomakieli videotallenteessa, silloin kun tallenteella on puheen lisäksi viittomakielinen tulkkaus.
  • Jos videotallenne on pelkästään viittomakielellä, merkitään viittomakielen koodi (sgn) osakenttään ‡a.
 • ‡t - Tekstivastineen kieli (T)
  • Tekstivastine visuaalisen tai ääniaineiston sisällölle (Huom! libreton kieli merkitään osakenttään ‡e)

Melindassa käytetään vähintään osakenttää ‡a tai ‡d.

Merkitään vain yksi kielikoodi per osakenttä. Osakenttiä voidaan toistaa. Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, kielikoodit merkitään aakkosjärjestyksessä. Koodin mul (Useita kieliä) käyttöä ei suositella. Jos esityksen kieltä ei tunnisteta, merkitään koodi "und".

Videotallenteessa voi olla jopa kymmeniä erikielisiä ääniraitoja ja tekstityksiä. Niiden koodit voidaan merkitä aineistossa olevassa järjestyksessä.

Kielikoodi syötetään sekä kiinteämittaisiin että vaihtuvamittaisiin kenttiin. 008/35-37 kielikoodin ja 041-kentän ensimmäisen kielikoodin täytyy olla sama. Poikkeuksen muodostaa koodi zxx: jos tietueen 008/35-37 kielikoodi on "zxx (ei kielellistä sisältöä)", tietueessa ei voi olla 041 a- eikä d-osakenttää. Eri järjestelmissä käytetään kielikoodeja vaihtelevasti hakujen ja rajausten apuna,  esim. Voyager-järjestelmässä kiinteämittainen toimii haun rajauksessa ja vaihtuvamittainen sanahaussa.  

Oppikirjojen ensimmäinen kielikoodi on opetettavan kielen mukainen. Sanakirjojen ensimmäinen kielikoodi on teoksen kielen mukainen (esipuhe, johdanto, kustantaja jne.).  

Saamen kielestä käytetään ensisijaisesti kielikoodia smi. Smi-koodin lisäksi merkitään toiseen ‡a-osakenttään tarkempi saamen koodi, mikäli se tiedetään. Asiasanoihin voi laittaa tarkemman kielen (esim. pohjoissaame, kildininsaame). Jos kielen nimi ei ole teoksen aiheena, mutta se halutaan haettavaksi, sen voi tallentaa huomautuskenttään 546.

ESIMERKKI

Tekstiaineiston käännös
041 1# ‡a fin ‡h swe

Äänikirja
041 0# ‡d fin

Nuottijulkaisu: "fakebook", jossa englanninkielinen esipuhe
041 0# ‡g eng

Nuottijulkaisu: Sibeliuksen lauluja kaksikielisenä editiona
041 1# ‡a fin ‡a swe ‡h swe

Musiikkiäänite: ruotsiksi esitettyjä kansanlauluja; tekstiliitteessä teosesittelyt ruotsiksi ja englanninkielisinä käännöksinä, ei sanoja tekstiliitteessä
041 1# ‡d swe ‡g eng ‡g swe ‡h swe

Musiikkiäänite: italiaksi esitetty Rossinin ooppera; tekstiliitteessä pelkkä libretto
041 0# ‡d ita ‡e ita

Videotallenne elokuvasta, joka on alun perin englanninkielinen. Tallenteella on ääniraita yhdeksällä kielellä, tekstitys 19 eri kielellä ja lisäksi tekstitys kuulovammaisille englanniksi.
041 1# ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng

Videotallenne mykkäelokuvasta, jossa välitekstit englanniksi ja tekstitys suomeksi. Ei ollenkaan a-osakenttää, koska 008/35-37 = zxx (Ei kielellistä sisältöä).
041 0# ‡i eng ‡j fin

Välikäännökset

ESIMERKKI 

041 1# ‡a fin ‡k eng ‡h heb
240 10 ‡a Historyah shel ha-mahar, ‡l suomi
500 ## ‡a Suomennos on tehty englanninkielisestä käännöksestä Homo Deus : a brief history of tomorrow.
Välikäännöksen kieli 041 merkitään osakentään ‡k.

Viittomakieli

Viittomakielen koodi sgn on yhteinen kaikelle pelkälle viittomakielelle. Jos viittomakieli on mukana äänisisällön lisäksi, sen koodi merkitään osakenttään ‡r. Silloin kun tallenne on pelkästään viittomakielellä (tai ääntä on vain vähän) käytetään kuitenkin osakenttää ‡a.

041 0# ‡a fin ‡r sgn
Videotallenteessa on suomenkielinen puhe, joka on tulkattu myös viittomakielelle.
HUOM! Aiemmin kun osakenttää ‡p ei ollut formaatissa, oli ohje merkitä näin:  ‡a sgn ‡a fin.

041 0# ‡a sgn
Videotallenteen sisältö on pääasiassa viittomakielellä, ei ääniraitaa

Käytettävä kieli ei löydy viralliselta MARC-koodilistalta

Jos kielikoodia ei löydy virallisten MARC-kielikoodien joukosta, mutta kielelle kuitenkin löytyy (ISO-)koodi, niin 008-kentän merkkipaikkaan 35-37 voidaan merkitä koodi '|||' (ei koodattu) ja 041-kenttään tarkempi koodi.

Kolme mahdollista tapausta:

 • A) Merkitään näkyviin se standardi, josta kielikoodi on peräisin

  • 008/35-37 |||
   041 07 ‡a udi ‡2 iso639-3
   Huom! 008 = '|||', 041 ind. 2. = '7' ja 041 ‡2 sisältää kielille sallitun lähteen

  • Lisätietoa löytyy englannin kielisen formaatin 041-kentän ohjeesta, erityisesti 2-osakenttä
  • Kirjastojärjestelmät eivät välttämättä tue tätä merkintää

 • B) Käytetään MARC-kielikoodia, mutta merkitään huomautus

  • 008/35-37 cau
   041 0# ‡a cau
   546 ## ‡a Udin kielellä.
   ja/tai
   650 #7 ‡a udin kieli ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p29184
   650-kenttää käytettäessä teoksen on käsiteltävä udin kieltä (sanakirja, oppikirja, kielihistoria tms.).

  • Merkitään kielikoodi tarkimmalla mahdollisella formaatin mukaisella koodilla ja tehdään tapauksesta riippuen huomautus kielestä 546-kentään ja/tai sisällönkuvailukenttään
  • Merkintä mahdollistaa kielellisen aineiston löydettävyyden (sana)haulla
  • Jos kieli saa joskus oman kielikoodinsa, niin merkinnän avulla voidaan kielikoodi päivittää takautuvasti

 • C) Käytetään kahta 041-kenttää, joista ensimmäisessä on MARC-kielikoodi, toisessa tarkemman standardin mukainen kielikoodi

  • 008/35-37 cau
   041 0# ‡a cau
   041 07 ‡a udi ‡2 iso639-3

  • Tämänkin mallin yhteydessä voi käyttää huomautusta 546-kentässä ja/tai sisällönkuvailukentässä

Melindassa kannattaa käyttää joko vaihtoehtoa B) tai C), joissa (ensimmäisessä) 041-kentässä on MARC21 -kielikoodi, koska Aleph poimii automaattisesti kielikoodin 008-kenttään tietueen ensimmäisestä 041-kentästä, eikä (toistaiseksi) osaa olla tekemättä tätä kakkosindikaattorilla '7' varustetuissakaan kentissä.
042 - Autentikointikoodi (ET)043 - Maantieteellisen alueen koodi (ET)044 - Julkaisijan/tuottajan maakoodi (ET)045 - Ajankohta tai ajanjakso (ET)

Ydinelementti, jos sitä tarvitaan erottamaan teos samannimisistä entiteeteistä ; Teos ; RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta

Kenttään tallennetaan (1) kirjojen, kausijulkaisujen, moniviestimien, karttojen, elokuvien, videotallenteiden, kaksiulotteisten kuvien ja artefaktien osalta aineiston käsittelemä tai kuvaama aika, (2) tietokonetiedostoissa niiden sisältämän datan kuvaama aika ja (3) luonnonobjektien osalta niiden syntyajankohta.  Tähän on aiemmin tallennettu nuottijulkaisujen ja musiikkiäänitteiden osalta niiden sisältämien sävellysten luomisajankohta, mutta vuodesta 2019 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja Muusa-ryhmä suosittelevat kentän 046 käyttöä.

Kun käytetään ensimmäisen indikaattorin arvoa 1 tai 2, toistetaan osakenttää.

Lisätietoja ja esimerkkejä Sisällönkuvailuoppaassa


046 - Erikoiskoodattu julkaisuaika (T)

Kenttään tallennetaan erikoiskoodattuja aikamääreitä, joita ei ole voitu tallentaa kenttään 008. Kenttää voidaan käyttää kaikkien aineistojen kuvailussa. Kenttään tallennetaan myös sävellysvuosi, joka oli aiemmin kentässä 045.

Elokuvan alkuperäinen valmistumisvuosi laitetaan Siskun ja Kumean linjauksen mukaan kenttään 130. 

esim.
046 ## ‡k 1989
(kirja ilmestyi v. 1989)

046 ## ‡k 2001
046 ## ‡k 2004
046 ## ‡k 2007
(kokoomateos, jonka sisältämät teokset valmistuneet vuosina 2001, 2004 ja 2007)


046 ## ‡k 1973 ‡l 1980
388 1# ‡a 1970-luku ‡a 1980-luku ‡2 yso/fin
500 ##  Sävelletty 1973, tarkistettu 1980.047 - Musiikinlajikoodi (T)

Kenttää ei käytetä metatietovarannossa, mutta olemassaolevia koodeja ei tarvitse poistaa tietueista.


048 - Soitinten ja lauluäänten koodi ja määrä (T)

Kenttää voidaan käyttää soitinten ja lauluäänten määrän koodimuotoiseen ilmaisemiseen.

Kenttää ei käytetä metatietovarannossa, mutta olemassaolevia koodeja ei tarvitse poistaa tietueista.049 - Suomalainen kenttä: tarkastus tai inventointi (ET)

Kenttään merkitään Kuvaohjelmalain mukaiset kuvaohjelmien (esim. videotallenteiden ja konsolipelien) ikärajat koodimuodossa. Tallenteissa on joko suomalainen ikäraja tai peleissä kansainvälisen PEGI-järjestelmän mukainen ikäraja. Tietyissä erityistapauksissa tallenne voi olla vapautettu ikärajaluokittelusta, silloin tietueeseen ei tehdä mitään merkintää.

Ikärajojen tarkastus : ikärajat voi käydä tarkastamassa Internetistä sivulta Ikarajat.fi . Jos siellä ei ole tarkastettua ikärajaa, laitetaan kotelossa näkyvä ikäraja, mutta pitää muistaa korjata ikäraja vastaamaan uusia ikärajoja (ks. Ikärajat elokuvissa ja televisiossa )

Esimerkkejä

049 ## ‡c K12 

Kaikille sallittu tallenne, myös sellaiset, joissa kotelossa merkintä K3:

049 ## ‡c S

Sama tieto tallennetaan huomautuksena kenttään 506.

049 ## ‡c K18
506 1# ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.

2 Comments

 1. Anonymous

  Marc21 sovellusohje on hiukan outo kentän 041 kohdalla, koska siinä keskitytään niin paljon musiikkiaineiston osakenttiin. Ohjeen tekijä on tainnut ajatella, että ei tarvitse selittää, koska kentän käyttö ei ole muuttunut aikaisemmasta.

 2. Voyager-musiikkiluetteloinnin MARC-sovellusohje oli tehty paljon tarkemmalla tasolla kuin yleinen sovellusohje. Rakenne periytyy sieltä, kun yleiseen ohjeeseen kuitenkin haluttiin myös musiikkiaineiston ohjeistusta. Työryhmä päätti 10.5. kokouksessaan muokata ohjeen sisältöä yhtenäisemmäksi.