Finnan konsortioryhmän kokous 3/2021

Aika: perjantai 26.11.2021 klo 10–13

Paikka: etäyhteys, Zoom-linkki kokouskutsussa.
Etäyhteysohje Zoomille. Tekniikkaa voi testata ennen kokousta klo 9.45–10.00.


Osallistujat:

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)

 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)

 • informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (varalla tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)

 • kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto, estynyt  (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)

 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto)

 • palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto (varalla informaatikko Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)

 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 

 • johtaja Päivi Hirvonen (klo 11.30 saakka), Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto)

 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla vastaava arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

 • arkistonjohtaja Kristina Linnovaara (paikalle klo 10.18, kohta 2), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (varalla IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria, estynyt (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo  (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)

 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)

 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland estynyt (varalla toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland

 • GLAM-vastaava Tove Ørsted, WikimediaSuomi (varalla wikiteknikko Kimmo Virtanen, WikimediaSuomi)
 • kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö (varalla opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö)

Kutsutut asiantuntijat:

 • tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija)
 • johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto (esittelijä kohdassa 5)
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija, esittelijä)
 • johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto (pysyvä asiantuntija, esittelijä)
 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • koulutussihteeri Laura Lipponen, Kansalliskirjasto (etäyhteystekniikka)

ASIALISTA

Liitteitä lisätään 26.11. saakka.

1.  Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esittely
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään.

Esitys 
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan edellisen kokouksen muistio.

2. Finnan tilanne 2021 visiokauden tavoitteiden valossa

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannetta.
Liite 1: Finnan tilanne 2021 Visiokauden tavoitteiden valossa

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

3. Finnan toimintasuunnitelma 2022

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan alustavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.
Liite 2: Finna-kehittäminen 2022

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi. Keskustelun tukena käytetään Mentimeter-kyselyä.

4. Konsortioryhmän sääntöjen ja konsortion toimintaperiaatteiden päivitykset (päätösasia) 

Esittely
Maria Virtanen esittelee konsortiodokumenttien päivitykset.
Liite 3: Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt päivitysesitys (Tausta-aineisto 1: Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt päivitysesitys muutosmerkinnöin)
Liite 4: Finna-konsortion toimintaperiaatteet päivitysesitys (Tausta-aineisto 2: Finna-konsortion toimintaperiaatteet päivitysesitys muutosmerkinnöin)

Esitys
Hyväksytään päivitetyt säännöt ja toimintaperiaatteet.

Tauko 15 minuuttia

5. Finna.fi:n konsepti

Esittely
Riitta Peltonen / Erkki Tolonen kertoo Finna.fi:n konseptista.
Liite 5:

Esitys
Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

6. Palautekeskustelu ryhmän toiminnasta

Esittely

Käydään palautekeskustelu vuosien 2020–2021 konsortioryhmän työskentelystä.

Esitys
Keskustellaan.

7. Tiedotusasiat

Maria Virtanen käy läpi tiedotusasiat:

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

 • No labels