Finna-konsortion ohjausryhmän tehtävänä on ohjata Finna-palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa ja tukea palvelun kehittymistä. Ryhmä edistää palvelun, sen asiakkaiden ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Ryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmään kuuluvat:

 • konsortion jäsenten edustajat arkisto-, kirjasto- ja museosektoreilta
 • Avointen oppimateriaalien palvelu sekä
 • Finnan sidosryhmiä edustavia organisaatioita.


Ohjausryhmän kokoukset 2024

Seuraava tapaaminen: kokous 1/2024 to 15.2.2024, klo 10–13


Ohjausryhmän
säännöt

Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt Kiwissä.

Ohjausryhmän kokoonpano,
kausi 2022–2024

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
 • Ohjausryhmän varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto (varalla palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto)
 • yksikönpäällikkö Maria Kallio-Hirvonen, Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Mikko Nykänen, Kansallisarkisto) 11.5.2023 alkaen
 • arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto (varalla erityisasiantuntija Tuomas Alaterä, Tietoarkisto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, KAVI (erikoissuunnittelija Pekka Tähtinen, KAVI)
 • tietojärjestelmä-asiantuntija Minna Kivinen, Kirjasto-ja tietopalvelut,Hämeen ammattikorkeakoulu (varalla informaatikko Hanna Saario, Kirjasto ja tietopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu)
 • yksikönpäällikkö Johan Pyy, Svenska litteratursällskapet i Finland (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)
 • kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)
 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto)
 • amanuenssi Johanna Helin, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Anna Luhtala, Kansallisgalleria)
 • amanuenssi Aki Pohjankyrö, HAM Helsingin taidemuseo (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)
 • GLAM-koordinaattori Tove Ørsted, OKFI (varalla tutkija Jessica Parland-von Essen, OKFI)
 • kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, TSV (varalla asiantuntija Hanna Lahdenperä, TSV)
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • teknologiajohtaja Eetu Mäkelä, FIN-CLARIAH-konsortio (varalla yliopistotutkija Jouni Tuominen, HSSH-instituutti, Helsingin yliopisto) 
 • erityisasiantuntija Victor Nyberg, OKM, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (varalla kehittämispäällikkö Tero Huttunen, OKM, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto)
 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto (varalla palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto)

Ohjausryhmän sihteeri

 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut (anne.m.jarvinen (at) helsinki.fi)

Ohjausryhmän matkalaskut

Ohjeet matkalaskuja varten Kiwissä.

Ohjausryhmän etäyhteysohjeet

Ohjausryhmän kokoukseen on mahdollista osallistua Zoom-ohjelmalla, mikäli ilmoittautuu 2 päivää ennen kokousta sihteerille.
Yhteysosoite ilmoitetaan kokouskutsussa.

Etäosallistumisohjeet: Kokousosallistujalle • No labels