Finnan konsortioryhmä eli ohjausryhmä edistää yhteistyötä, suunnittelee ja seuraa Finnan toimintaa ja mm. käsittelee Finnaa koskevat linjaukset ja kehitysehdotukset. Ryhmä kokoontuu 3–6 kertaa vuodessa.

Konsortioryhmään kuuluvat:

 • konsortion jäsenet arkisto-, kirjasto- ja museosektoreilta
 • Avointen oppimateriaalien palvelu sekä
 • Finnan sidosryhmiä edustavia organisaatioita.


Kuvassa Finna-konsortioryhmän jäseniä ja varajäseniä. Kuva: Marko Oja / Kansalliskirjasto.


Finna-konsortioryhmän kokoukset 2021

Seuraava kokous

pe 1.10.2021, klo 10–15 (työpaja)

Konsortioryhmän
säännöt ja konsortion toimintaperiaatteet

Finna-konsortioryhmän säännöt Kiwissä.
Finna-konsortion toimintaperiaatteet, pdf.

Konsortioryhmän kokoonpano,
(kaksivuotiskausi 2020 - 2021)

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut (varalla kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto)
 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
 • informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto (varalla tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivinen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto (varalla kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto)
 • palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto (varalla palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto)
 • palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto (varalla informaatikko Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)
 • palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto).
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla vastaava arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
 • arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (varalla erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

 • erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo, (varalla erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas)
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland)
 • GLAM-vastaava Tove Ørsted, WikimediaSuomi, (varalla wikiteknikko Kimmo Virtanen, WikimediaSuomi)

 • kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö (varalla opetusneuvos Jonna Korhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö)

Konsortioryhmän sihteeri

 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut (anne.m.jarvinen (at) helsinki.fi)

Konsortioryhmän matkalaskut

Ohjeet matkalaskuja varten Kiwissä.

Konsortioryhmän etäyhteysohjeet

Konsortiokokoukseen on mahdollista osallistua Zoom-ohjelmalla, mikäli ilmoittautuu 2 päivää ennen kokousta sihteerille.
Yhteysosoite ilmoitetaan kokouskutsussa.

Etäosallistumisohjeet: Kokousosallistujalle • No labels