Kansalliskirjasto maksaa Finna-konsortion ohjausryhmän jäsenten matkakustannukset ryhmän kokouksiin kuitteja ja laskua vastaan.

Tällä sivulla annetaan ohjeita matkakustannusten laskutuksesta. Sähköinen lasku on laskutuksen ensisijainen muoto.

Matkalaskulomake (pdf). Ohje: Lomakkeesta täytetään vain ensimmäinen sivu.

Sähköinen lasku

Helsingin yliopiston verkkolaskutusosoite:

Verkkolaskuosoite: 003703134717 (OVT-tunnus)
Välittäjätunnus: 003703575029 (operaattoritunnus)
Y-tunnus: 0313471-7
Välittäjän tunniste: E204503
Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj


Lisäksi seuraavat tiedot (päivitetty 1.1.2022):

Tulosyksikkö: H9812
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut, Finna-palvelut
WBS: 7981266
Aihe: Finna-konsortion ohjausryhmän kokous, matkustajan/matkustajien nimet
Yhteyshenkilö: Anne Järvinen

Sähköisessä laskutuksessa laskuttaja skannaa tositteet matkalaskun liitteeksi.

Paperilasku

Paperilaskun voi tehdä oman organisaation matkalaskupohjalle.

Matkalaskulle tulevat tiedot:

  • henkilön nimi
  • pankkitilitiedot
  • matkan aihe ja ajankohta: Finna-konsortion ohjausryhmän kokous ja päivämäärä
  • eritellyt matkakulut tositteineen
  • laskun loppusumma
  • viitetiedoksi: H9812 / WBS 7981266
  • allekirjoitus

Matkalaskulomake lähetetään alkuperäisten kuittien kanssa osoitteeseen:

Anne Järvinen
Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
PL 15
00014 HELSINGIN YLIOPISTO


  • No labels