Finnan konsortioryhmän kokous 3/2021

Aika: perjantai 26.11.2021 klo 10–13

Paikka: etäyhteys, Zoom-linkki kokouskutsussa.
Etäyhteysohje Zoomille. Tekniikkaa voi testata ennen kokousta klo 9.45–10.00.


Osallistujat:

Kutsutut asiantuntijat:

ASIALISTA

Liitteitä lisätään 26.11. saakka.

1.  Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esittely
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään.

Esitys 
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan edellisen kokouksen muistio.

2. Finnan tilanne 2021 visiokauden tavoitteiden valossa

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannetta.
Liite 1: Finnan tilanne 2021 Visiokauden tavoitteiden valossa

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

3. Finnan toimintasuunnitelma 2022

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan alustavaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.
Liite 2: Finna-kehittäminen 2022

Esitys 
Tiedoksi ja keskusteltavaksi. Keskustelun tukena käytetään Mentimeter-kyselyä.

4. Konsortioryhmän sääntöjen ja konsortion toimintaperiaatteiden päivitykset (päätösasia) 

Esittely
Maria Virtanen esittelee konsortiodokumenttien päivitykset.
Liite 3: Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt päivitysesitys (Tausta-aineisto 1: Finna-konsortion ohjausryhmän säännöt päivitysesitys muutosmerkinnöin)
Liite 4: Finna-konsortion toimintaperiaatteet päivitysesitys (Tausta-aineisto 2: Finna-konsortion toimintaperiaatteet päivitysesitys muutosmerkinnöin)

Esitys
Hyväksytään päivitetyt säännöt ja toimintaperiaatteet.

Tauko 15 minuuttia

5. Finna.fi:n konsepti

Esittely
Riitta Peltonen / Erkki Tolonen kertoo Finna.fi:n konseptista.
Liite 5:

Esitys
Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

6. Palautekeskustelu ryhmän toiminnasta

Esittely

Käydään palautekeskustelu vuosien 2020–2021 konsortioryhmän työskentelystä.

Esitys
Keskustellaan.

7. Tiedotusasiat

Maria Virtanen käy läpi tiedotusasiat:

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen