Etäkokous Zoomilla klo 12-13.

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: 2020-12-03 Pääkäyttäjäverkoston kokous

Muistio

Tieteellisten kirjastojen Kohan asiantuntijaryhmän kuulumiset ja versionvaihto

 • Tiedoksi:
  • 2020-12-08 Asiantuntijaryhmän kokous / Koha specialist group meeting
   • Sovittu, että asetukset laitetaan siten, että poistettujen asiakkaiden tiedot säilyvät yhden kuukauden ajan poistosta eteenpäin palvelimella. (Kyse siis nimenomaan varta vasten poistetuista asiakkaista, ei passiivisista asiakkaista. Passiivisten asiakkaiden poistaminen on eri asia.)
   • Mia Kujala on valittu asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2021.
 • Versionvaihtoaikataulu:  Päivitysaikataulu ja edistyminen.

  • Kuulumisia uuden Koha-version käyttöönotoista ja uuden version käytöstä:
   • Tilastokirjasto 26.11.
    • Kirjasto jouduttiin sulkemaan koronatilanteen vuoksi heti versionvaihdon jälkeen, joten ei ole kovin hyvin pystytty testaamaan todellisella käytöllä.
    • Uudesta versiosta löytyvä lainojen siirron eräajo toimi hyvin.
     • Jossakin muussa kirjastossa oli huomattu, että varattujen kirjojen eräpäivät jäivät siirtymättä ja lisäksi oli jäänyt epäselväksi, mitä tapahtuu lainakiellossa oleville.
   • Varastokirjasto 3.12.
    • Kirjastolla menee sujuvasti päivitetyn version kanssa.
    • Oli löytynyt muutama parannus: esim. varastotietueen käsittely (linkeistä pääsee eteenpäin) -tietueen luonnissa esim. 5... 8.. alkuiset kentät, tietueen muokkauseditori.
    • Oli löytynyt myös muutama versionvaihdon myötä huonontunut asia: varastotietueen käsittelyyn liittyen - Joonas ja Sirpa jutelleet ja tehdään kehitysehdotukset.
   • Centria 9.12.
    • Centriasta ei päästy kokoukseen, mutta terveisinä oli lähetetty, että Centrian käyttöönotto sujui kaikin puolin hyvin ja nopeasti. Puoleltapäivin kaikki oli jo valmista. Joitakin ongelmia ilmeni, mutta ne saatiin korjattua.
 • Muita kuulumisia uuteen versioon liittyen:
  • Seuraavat käyttöönotot:
   • Jyväskylän yliopisto 17.12.
    • Kaikki alkaa olla valmista
   • Hanken 12.1.
    • Käyttöönottoaika siirtyi joulukuulta tammikuulle palvelinkatkosten vuoksi.
    • Oli jo hyvin valmisteltu ennen alunperin suunniteltua versionvaihtopäivää, joten kaikki aika lailla valmista.
   • Kansalliskirjasto tammikuu 2021
    • Tarkka päivämäärä päättämättä, mutta versiovaihto tehdään aikaisintaan 18.1.
    • Testipalvelin on saatu käyttöön.

Yleistä versionvaihdosta

Huomioita ominaisuuksista (ja niiden toiminnasta) voi kirjata tänne: Uusia toimintoja (esim. lainojen siirto: mitä siirtää ja mitä ei), ettei jokaisen tarvitse testata samaa asiaa erikseen.

Yhteinen testiympäristö ja kv-version testaaminen

Seuranta: Kehittämisasioiden listan läpikäynti

Seuranta: Kohan Marc-mappaykset

 • Ks. Koha to MARC mappings .
 • Onko tästä mitään uutta?
 • Aiemmin on sovittu, että Koha-toimisto varaa kaksi päivää, jolloin näitä mäppäyksiä ajetaan kantoihin.
  • Aiemmin suunniteltu, että Koha-toimisto ehdottaa pääkäyttäjille ensimmäistä päivää johonkin sopivaan ajankohtaan, kun noin puolet kirjastoista on päivitetty uuteen Koha-versioon. Siihen mennessä kirjastolla tulee olla oma mäppäystaulu täytettynä.
  • Joonas tarkistaa vielä listan lisäysten vaikutukset Kohan toimintaan ennen kuin kirjastojen kannattaa muokata asetuksia ja ennen kuin ajetaan korjausajo
 • Mikä tilanne nyt?
  • Ei pystytty tekemään tänä vuonna.
  • Koha-toimisto ehdottaa, että voitaisi tehdä 264-kentän lisäykset ensin, ja miettiä muita tarpeita vasta sitten. Tällöin ei tarvitsisi miettiä niin laajalti vaikutuksia koodiin ym., joten pystyttäisi tekemään pian.
  • Sovittiin, että Koha-toimisto tiedottaa tästä pääkäyttäjiä sähköpostilistan kautta.

Jatkosopiminen: Kohan käännökset

 • Viime kokouksessa puhuttua:
 • Kohan v. 20.11 käännökset on tehty, ja näkyvät tähän versioon päivitetyissä tietokannoissa.
 • Miten toimitaan, jos huomataan toimimattomia tai puuttuvia käännöksiä, jotka eivät ole kiireellisiä?
  • Käännökset ovat edelleen Pootlessa, siellä voi korjata.
  • Sen jälkeen pitä vielä asentaa Koha-palvelimelle ja asentaa template:t käyttöön.
  • Olisi hyvä olla parikin käännöstarkastajaa, Koha-suomelta on nyt yksi, tieteellisiltä olisi hyvä olla joku myös - ilmoita, jos haluat ryhtyä tähän.
  • Pitäisi sopia tälle tarkempi prosessi.
  • Mikäli havaitset käännöksen virheestä/puuttumisesta johtuvan bugin, siitä tulee raportoida normaalin käytännön mukaan!
 • Käännöksiä pystyy tekemään Pootlen kautta milloin vain, mutta tulevat sitten käyttöön normaalisti vasta versiopäivitysten yhteydessä. Näin voidaan toimia kiireettömien käännöskorjausten ja -täydennysten kanssa.
 • Kohaan tulee versiopäivitykset kahdesti vuodessa. Uuden version uusia käännöksiä voidaan tehdä porukalla urakoiden ennen uutta versiota.
 • Kohan kansainvälisille postituslistoille tulee ilmoitus, milloin on koodiversion "jäädytys", jolloin voi tehdä käännöksiä uuteen versioon.

Muita asioita

 • Koha-Suomen kokoama indeksointitarpeet-ryhmä.
  • Tieteellisistä kirjastoista edustajina: Sirpa Janhonen Varastokirjastosta ja Satu Niininen Kansalliskirjastosta.
 • Kohan Offline -ohjelman käyttö
  • 3AMKissa on herännyt kysymys, mitä pitää tehdä 3M-lainausohjelmalle, jotta niteiden viivakoodit saa luettua RFID-lukijan kautta offline-ohjelmaan?
  • Keskustelun perusteella arveltiin, että voi vaatia Windows-järjestelmänvalvojalta Koha-offline-ohjelman lisäämistä rfid-ohjelman listaan.
 • 20.11.-versiossa DIAK huomannut varausten kanssa ongelmia
  • eri toimipisteiden varaukset & lainassa olevat? ks. kohta 9 Kehitystoiveet -listalla →testataan ja merkitään ylös, miten ratkennut (jos ratkennut)
 • Huomioitavaksi bugi varastotietueiden poistossa:
  • Ponnahdusikkuna varmistaa, että haluat poistaa varastotietueen - mutta toistaiseksi toimii vain pääkäyttäjätunnuksilla: vaatii tiettyjä oikeuksia virkailijalle, jotta saa toimimaan (löytyy varastotietue-bugista bugzillasta, ks. Joonaksen kommentti 330: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20447#c330)
   • items_batchdel ja items_batchmod
 • Useampia kirjastoja koskevien asioiden testaaminen
  • Muiden keskustelujen yhteydessä mietittiin, mihin olisi hyvä kirjata havaintojaan, jos testaa jotain yleisemminkin kiinnostavaa asiaa (esim. eräpäiväsiirtojen toiminta).
  • Turhaan jokainen testaa samat asiat ja tekee samat havainnot.
  • Ei taidettu sopia mitään, mutta Update schedule and progress tracking -sivulla on useita alasivuja, jonne ainakin olisi hyvä merkitä esim. Uusia toimintoja. Voitaneen palata tähän seuraavassa kokouksessa vielä.

Tulevia tapahtumia

Pääkäyttäjäverkoston puheenjohtajuus

 • Sovitaan ensi vuoden puheenjohtajasta tammikuun ensimmäisessä kokouksessa heti kokouksen aluksi.
 • Inkerikin valmis jatkamaan, mutta jos joku muu haluaa toimia puheenjohtajana, voi ilmoittaa kiinnostuksestaan postituslistalla.

Seuraava kokous

 • Torstaina 14.1.2021 klo 13-14, ja siitä eteenpäin yleensä joka toinen viikko.
 • Inkeri on lähettänyt zoom-kutsut pääkäyttäjälistan kautta.


 • No labels