HUOM! Ei päivitetä vuoden 2021 jälkeen. Uudet kehitystoiveet Jiraan. 

Varsinaiset kehitystoiveet

Tehtävien priorisointi asteikolla:

1 Erittäin tärkeä (Pyritään toteuttamaan itse mahdollisimman pian)

2 Tärkeä (Edesautetaan voimakkaasti toteuttamista yhteisöversiossa, toteutetaan tarvittaessa itse)

3 Neutraali (Edesautetaan toteuttamista yhteisöversiossa, mutta ei toteuteta itse tässä vaiheessa)

(Viimeisimmän lisätyn tehtävän numero on 39)

NroPRIOOhjelman osaJIRA-tikettiBugiraporttiOtsikkoSeliteKommentitRaportoinut kirjasto
1 a2Varausten käsittely - 2

KOHA-55 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4169

Varausjono -raporttiin lisätietoja - 245n ja 245p -kentät sekä 490 kenttö

Varausjono-raporttiin tarvittaisiin nykyisten tietojen lisäksi sarakkeet asiakkaan varaustunniste, moniosaisesta teoksesta osan nimi ja numero (Marc-kentät 245 n sekä 245 p) sekä tiedot kirjan sarjasta (MARC-kenttä 490)

MKi: täydennys tehtäväkuvaukseen:

Varausjono -raporttiin ja hyllyvaraus -raporttiin lisättävä näkyviin biblio.seriestitle -kenttä (johon on mapatty MARC-kenttä 490a)


Marcin mappaukset vaikuttavat siihen, mitä nimeketietoja tulee raporttiin. 

MKI: Testattu HAMKin ympäristössä, kentät 245n (biblio.part_number) ja 245p (biblio.part_name) tulevat sekä hyllyvaraus että varausjono -raportteihin. 490 -kenttä (biblio.seriestitle) ei tule vaikka se merkitty Koha to MARC mappings -asetuksiin.

30.10.20:Kannattaisi tehdä yhteisöön myös bugiraportti, jossa toivotaan raportteihin mahdollisuutta valita mitä kenttiä niihin tulee.

Kansalliskirjasto
1 bVarausten käsittely - 2

KOHA-55 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4169Varausjono -raporttiin lisätietoja - Luokka -kenttä näkyviinLisäksi toivotaan luokka-kenttään näkyviin, jos samaa kirjaa on saatavilla toisellakin signumilla (eli käytännössä toinenkin nide/ toisessakin branchissä). Tuo tieto näkyy nyt Hyllyvaraukset-raportissa, mutta voisiko sen saada myös Varausjono -raporttiin?Testattava vielä.Kansalliskirjasto
22Varausten käsittely - 2

KOHA-56 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4492

Varauksen noutopaikan rajoittaminen Finnassa OPACHoldsIfAvailableAtPickup -asetuksen mukaisesti

Kohassa on OPACHoldsIfAvailableAtPickup -systeemiasetus, jolla voi rajoittaa varauksen noutopaikkavalintoja siten, että asiakas saa noutopaikkalistaan vain ne toimipaikat, joissa nide ei ole hyllyssä.
Tämä asetus ei nyt vaikuta Finnan toimipaikkavalintaan, vaan Finna antaa asetuksesta riippumatta kaikki toimipaikat listaan.

HAMKissa tätä ominaisuutta tarvittaisiin, koska haluaisimme rajata hyllyvarauksen vain sellaisiin tapauksiin, jossa asiakas haluaa tilata niteen toiseen kirjaston toimipaikkaan.

Saattaa olla toteutettavissa Kohan varausjonoilla 20.05 -versiossa. Tutkittavaksi HAMKissa

 • HAMK 28.20.2020: Ei näytä mahdolliselta toteuttaa varausjonoilla, koska se vaikuttaisi kaikkiin varauksiin eikä pelkästään hyllyssä olevien varaamiseen. Perustuu asiakkaan kotikirjastoon, joka useimilla kirjastoilla puuttuu.

Tritoniassa myös tarpeellinen

HAMK

9? vaatii tarkistusta ja tarkennustaVarausten käsittely - ?

KOHA-57 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3897

Varaustoiminnon kehittäminen

 • Kun hyllyvaraus ei ole sallittu, tulisi mahdollistaa varaus vaikka niteitä on saatavilla muualla kuin asiakkaan kotikirjastossa

Varaamisen ehtoja ja sääntöjä olisi hyvä voida säätää monipuolisemmin.

Jos hyllyvaraus ei ole sallittu, Finna-varaamisen pitäisi osata suhteuttaa sääntö (”Ei saa varata, jos niteitä saatavana”) asiakkaan ja niteen kotikirjastoon ja noutopaikkaan, joiden pitää olla samat. Eli varaus pitäisi sallia, jos asiakkaan kotikirjastosta ovat kaikki niteet lainassa (kokoelmasta, johon asiakkaalla on lainaus- ja varausoikeus), vaikka muissa kirjastoissa olisi niteitä paikalla. Varaus pitää kieltää, jos kotikirjastossa on niteitä hyllyssä saatavana, vaikka muissa kirjastoissa olisivat kaikki niteet lainassa.

Tämä pitäisi tarkistaa mitä tarvitaan version 20.05 käyttöönoton jälkeen


Saattaisi olla, että tämä toimisi paremmin uudella versiolla, kun branchtransferlimits toimii paremmin ja voidaan tehdä varausjonoja.

3AMK: tästä ei voi tehdä yleistä sääntöä, meillä asiakkaan kotikirjastolla ei ole väliä ja hyllyvaraus on voitava sallia, jos niteitä on saatavilla jossain kirjastossa. Samaa mieltä: Varaamisen ehtoja ja sääntöjä olisi hyvä voida säätää monipuolisemmin.

Diak
173Varausten käsittely - 3

KOHA-58 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4145


Virhe: Tietueen varaustiedoissa näkyy Asiakas-sarakkeessa tyhjää, jos ei ole viivakoodia

Jos varaus on tehty asiakkaalle, jolla ei ole viivakoodia ja menee katsomaan tätä varausta tietueen varaussivulle, niin siellä ei näy Asiakas-sarakkeessa mitään eli sitä kautta ei pysty yhdistämään varausta tähän asiakkaaseen. Jos viivakoodia ei ole voisi siinä lukea vaikka "Ei viivakoodia" tms.

Kirjattu bugiportti yhteisön bugzillaan https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26423181Varausten käsittely - 1Masterissa

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4753

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=27058

Virhe: Salli varaukset tilattuun niteeseen ja muihin kyseisen nimekkeen lainassa oleviin niteisiin vaikka hyllyvaraus ei olisi sallittu lainaussäännöissäTällä hetkellä kun yksikin nide on tilattu-tilassa, minkään kyseisen nimekkeen lainassa olevan niteen varaaminen ei ole mahdollista.

Tämä näyttäisi esiintyvän myös 20.05 -versiossa 

Korjaantuu: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=27058


262Varausten käsittely - 2Masterissahttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4537

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=27790

Hyllyvarauslistaan tarvitaan mahdollisuus suodattaa myös noutopaikan mukaan.

Hyllyvarauslistan voi suodattaa vain niteen kotipaikan mukaan. Tarvittaisiin mahdollisuus suodattaa myös noutopaikan mukaan, kuten Koha-Suomen versiossa on ollut. Noutopaikka näkyy nyt listassa samassa sarakkeessa kuin varauspäivä. Noutopaikka pitäisi myös erottaa eri sarakkeeseen.
DIAK
291Varausten käsittely - 1Masterissa

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4752

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12362

Kuljetuksessa olleen varauksen perumisen jälkeen kuljetuksen kohdepaikaksi pitäisi vaihtua kotikirjasto

Tarkistetava vielä toiminto, jos on varausjonoa. Miten käyttäytyisi siinä talenteessa. - osaako purkaa kuljetustilan oikein.


Tämä toive liittyy nyt ilmenevään virheeseen, jossa kuljetustila "jää päälle" varauksen poiston jälkeen.313Varausten käsittely - 3

KOHA-59 - Getting issue details... STATUS


Kuljetuksessa olevaa varattua nidettä palautettaessa muuhun kuin noutopaikkaan, pitäisi ruudulle tulevassa ilmoituksessa näkyä niteen kotipaikka  (nyt näkyy vain kuljetuksen kohdepaikka)

Kuljetuksessa olevaa varattua nidettä palautettaessa muuhun kuin noutopaikkaan, pitäisi ruudulle tulevassa ilmoituksessa näkyä niteen kotipaikka  (nyt näkyy vain kuljetuksen kohdepaikka).

38Varausten käsittely - 1Masterissahttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4753

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=27058
Henkilökunta ei pysty lisäämään varauksia, jos yhtään nidettä ei ole lainattavissa (esimerkiksi niteitä on vain hankinnassa). 

Vika ilmenee tietyillä asetuksilla. Vika pystytään kiertämään vaihtamalla niteiden tila toiseksi väliaikaisesti, mutta se on hankalaa. Finnassa pystyy tekemään kuitenkin varauksen.

Toimii, mutta pitää käyttää sivupalkin varausnappulaa, ylämenussa oleva varausnappula joskus piilossa, korjaantuu seuraavassa päivityksessä: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=28286

Korjaantuu bugissa: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=27058DIAK
33Lainaustoiminnot - 3

KOHA-60 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4254

Lainaus- tai palautustilan välittäminen 3M RFID-ohjelmalle

Korkeakoulukirjastoissa käytetään yleisesti 3M:n RFID-ohjelmaa kirjojen hälytyksen aktivointiin ja passivointiin. 3M:n ohjelma ei pysty tällä hetkellä havaitsemaan, onko Kohassa toimintona lainaus vai palautus, vaan aktivointitilaa joudutaan vaihtamaan käsin.

Ratkaisuvaihtoehtoja tutkittavaksi
1. Mikroväylän mukaan tarvittaisiin Kohaan jonkinlainen rajapinta tms. jonka avulla voisi nähdä onko päällä lainaus vai palautus
2. Kohassa on mahdollisuus käyttää pikanäppäimiä siirtymiseen lainaukseen ja palautukseen. Tutkittavaksi, voisiko pikanäppäimen valinta välittyä 3M ohjelmalle
3. Selainlaajennos?

3AMK: ihan kiva ominaisuus olisi, mutta ei korkean prioriteetin kehitettävä ominaisuus.

Kansalliskirjasto: Tälle olisi tarvetta.

XAMKilla myös olisi kiinnostusta tälle

Tästä keskustelua: 2021-04-20 Asiantuntijaryhmän kokous / Koha specialist group meeting , sovittu vietäväksi KATVE-työryhmään.

HAMK
83Lainaustoiminnot - 3

KOHA-61 - Getting issue details... STATUS

KOHA-62 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3942Koha ei ota huomioon eräpäivän kellonaikaa

Kun lainaa kirjan, voi manuaalisesti syöttää eräpävän ja kellonajan: Checkout settings ja Specify due date. Sakkoja ei kuitenkaan tule vaikka palauttaa eräpäivänä, syötetyn kellonajan jälkeen. Olisi tarve tähän yölainojen kanssa.

Yhteisön wikin mukaan se vaikuttaisi vielä olevan kehitteillä oleva ominaisuus: https://wiki.koha-community.org/wiki/Library_opening_hours_and_term_loans_RFC

Kannattaa tarkistaa missä tilanteessa yhteisöversiossa tämä asiaa

Tilassa Abandoned RFC (10/2020).

Yölainat pitäisi toteuttaa ilman tarvetta manuaalisiin toimipiteisiin (oikea laina-aika (esim. seuraavana aukiolopäivänä klo 12.00 automaattisesti myös automaatilla lainatessa). / Christian Nelson

Tritoniassa ja Jyväskylässä on vaihdettu päivälainoiksi. Ja lisäksi on armopäivä. Tritonia ei enää tarvitse 

Minna käy keskustelun Hankenin kanssa ja myös tarkistettavaksi onko sama tilanne KV-versiossa


Hanken
153Lainaustoiminnot - 3

KOHA-63 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4334

Virhe: Karkauspäivänä automaattinen uusinta ei toimi

automatic_renewals.pl -skriptin logiin tulee seuraava virhe karkauspäivänä eikä automaattinen uusinta toimi:

/var/log/koha/cronjobs/automatic_renewals.pl.log:
Invalid local time for date in time zone: Europe/Helsinki

Onko virhe ajankohtainen enää 20.05 version kanssa

3AMK: tarkistettava miten toimii


16Maksut - 2Ei bugihttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4201Virhe: 

Fines.pl -cronjob ei noudata FinesCalendar-järjestelmäasetusta

Tieteellisissä kirjastoissa ihmeteltiin, kun myöhästymismaksut kertyvät myös kiinniolopäiviltä, vaikka FinesCalendar-järjestelmäasetukseen on valittu, että kalenteriin merkityt kiinniolopäivät ylitetään.


Koha::Calendarin days_between palauttaa yhden ylimääräisen päivän silloin kun maksujen laskentapäivä on kiinniolopäivä. Pitäisi korjata days_between.

Tarkistetaan tilanne versiopäivityksen jälkeen.

Minna varmistaa: onko kysymys siitä, että maksu kirjautuu väärälle päivälle (eli perjantaina maksu kirjautuu väärälle päivälle).

Jos ylimääräinen maksu, niin on prioriteetilla 1 , muuten prioriteetilla 2.

Joonas: Kyse ei ole ylimääräisestä maksusta vaan siitä että eräpäivältä tullut maksu kirjautuu vasta kirjaston auettua kalenterin mukaan eikä heti kun eräpäivä on mennyt umpeen. Tuo days_betweenkin laskee oikein yhteisöversiossa eli ei ole kumpaakaan ongelmaa kun testasin kohassa, muistiinpanoni löytyy https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4201#note-10242Kuitit - 2Masterissahttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4535

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26734

Asiakkaan kaikki maksut -kenttä kuitteihin ja viesteihin

Kuitteihin ja viestipohjiin ei enää saa kenttää <<borrowers.totalfine>> jolla saisi kuittiin näkymään kaikki asiakkaan maksut.

Yhteisössä liitty total-Fines laskemiseen bugi

Pushed to master https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26734


253Kuitit - 3

KOHA-73 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4536


https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24381 

Asiakkaan maksujen tulostaminen kuitille

KV-Kohasta puuttuu maksujen tulostus -kuitti.

Maksujen tulostus transactions kohdassa (eri paikassa, näkyy kokonaissumma).  /26.10.2020 3AMK


Korjaus on tulossa yhteisössä https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24381 

Kehitys kesken, toukokuu 2021.

43Tiedonhaku - 3

KOHA-74 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4175MARC-esikatselusivuille kentät kompaktimmin

Kohassa on monessa paikkaa MARC-esikatselusivuja, mutta siellä kaikissa kentät ja osakentat ovat jokainen omalla rivillään. Jos keksitään jokin fiksu tapa näyttää yhden kentän osakentät yhdellä rivillä se helpottaisi mahdollisesti joissain tapauksissa tiedon etsimistä kun ei tarvitse niin paljoa sivua vierittää. Mutta jos tähän aletaan tehdä muutoksia, niin pidetään huoli että leveyssuunnassa ei tule lukemisongelmia.


Varastotietojen Marc esikatselu myös huomioitava tämän tiketin osalta /VK

Auttaako tähän ongelmaan se pääkäyttäjäkokouksessa 11.2.2021 vinkattu kehittyneen editorin käyttö (tulee kentät paremmin näkyville, tosin ei esikatselussa vaan luetteloinnissa) Ei tosin toimi holdaritten osalta tämäkään. (3AMK)


101Tiedonhaku - 1

KOHA-112 - Getting issue details... STATUS

KOHA-116 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3883

Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen - indeksointi

Tiedonhakuun tarvittavia korjauksia:

https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Indeksointitarpeet

Määrittelyt on tehty kaikille kirjastoille samalla tavalla palvelinkonfiguroinnissa.

Kirjastojen ei kannata itse muuttaa hakukoneen määrityksia, vaikka Kohassa sellainen on.

9.6.2021: Viimeisimmän indeksointityöryhmän ehdotusten pohjalta lisätty kentät kaikille371Tiedonhaku - 1Masterissa
Elasticsearch-tiedonhaun parantaminenElasticsearchiin liittyy paljon korjaustarvetta. Esimerkiksi erikoismerkit aiheuttavat haussa haun epäonnistumisen.

/-merkin aiheuttama virhe korjaantui QueryRegexEscapeOptions asetuksen escape-valinnalla. Merkin : aiheuttama virhe korjaantuu seuraavassa päivityksessä (korjattu jo yhteisöön). Ainoana tämän hetkisenä ongelmana siis jää todennäköisesti vain se ongelma kun hakusanojen välillä operaattorina on AND ja tämä ei mahdollista esim. nimekkeen ja alanimekkeen hakemista yhdessä.
283Tiedonhaku - 3Masterissahttps://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26750Poistetun niteen viivakoodi ei poistu indeksistäKun nide poistetaan poistetun niteen viivakoodi ei poistu indeksistä.

Huomattiin massapoistoissa (batchMod.pl), mutta koskee ilmeisesti myös yksitellen poistettuja (testattu Koha3:lla) / Christian Nelson

Korjattu jo yhteisöversiossa

Tritonia
52Varastotietueiden käsittely - 2TBD - holdings issuehttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4078

Massapoistojen tekeminen siten että varastotietueet poistuvat (toiminto: niteiden poisto eräajona)

Isomman määrän niteitä voi helposti poistaa Kohan työkalujen "Niteiden poisto eräajona"-toiminnolla. Toiminnossa on lisäruksi "Poista tietueet, jos kaikki niteet poistettu." Tämä ei poista tyhjäksi jääneitä varastotietueita, mutta jos poistaa sellaisen nimekkeen, mihin ei liity muita nidetietueita niin koko tietue testailujen perusteella poistuu eli myös bib-tietue ja varastotietue. (Toiminnon nimi suomeksi on vähän epämääräinen, eli siitä ei selviä mitä tuon ruksin laittamalla poistuu.)

Jotta massapoistot olisivat näppäriä myös Melinda-ympäristössä niin olisi hyvä, jos toiminnolla voisi halutessaan poistaa myös varastotietueet silloin kun niihin ei enää liity niteitä, jottei niitä tarvitse poistaa aina käsin erikseen, mikä on työlästä.

Lisäksi olisi hyvä, jos sen jälkeen kun on poistettu bib-tietueita saisi niistä riittävät tiedot Melindan low-tagien poistamista varten (https://poistot.melinda.kansalliskirjasto.fi/#/). Vaihtoehtoinen toimintatapa tälle voisi olla se, että kun varastotietueet on poistettu otetaan SQL-kysely tyhjäksi jääneistä bib-tietueista ja tämän avulla poistetaan Melindan low-tagit ja sen jälkeen bib-tietueet Kohasta. Kohassa on myös "Tietueiden poisto eräajona" -työkalu, jolla pystyy poistamaan tietueita tietuenumeron avulla (tätä en ole itse vielä testannut).

Tämä ehkä ei ole yhtä kriittinen nyt, kun monografioiden varastotietueet poistettu tietokannoista?

Versiossa 20.06 varastotietue estää bibliografisen tietueen massapoiston. / Christian Nelson

SQL-kyselyllä voidaan ennen massapoistoa listata Melindalle lähetettävät biblionumberit ja 035-kentätn Melinda-ID:t low tagien poistoa varten. / Christian Nelson

Kansalliskirjasto: Toiminto on tarpeellinen.


322Varastotietueiden käsittely - 2TBD - holdings issuehttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4818Massapäivitystyökalut varastotietueisiin


63Varastotietueiden käsittely - 3TBD - holdings issuehttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4040

Holdingia ei voi muokata hankinnassa

Meillä luodaan nide tilausta tehdessä. Holdingiin ei tule mitään valittavaksi (alasvetovalikko antaa tyhjää). Jos tilataan ihan uutta, niin ei varmaan tässä vaiheessa tarvitakkaan holdigsia, mutta jos tilataan lisäkappaleita, voisi olla näppärää linkata jo olemassa oleva holdings jo tässä vaiheessa oikein.

Vastaava ongelma kuin meidän toisessa tiketissä: https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/4027

Sama puute myös versiossa 20.05


Kysytään tarpeellisuutta vielä pääkäyttäjiltä

XAMK
72Varastotietueiden käsittely - 2TBD - holdings issuehttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4027Holdingia ei voi muokata lehtien saapumisvalvonnassa

Tämä tiketti tavallaan liittyy tähän asiaan: https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/3293

Erona tuohon tikettiin on se, että me teemme lehdille niteet ja tällöin saapumisvalvotut lehdet näkyvät kyllä Finnassa. Ongelmaksi muodostuu, että saapumisvalvonassa ei niteelle saa lisättyä holdingia vaan sen täytyy erikseen käydä lisäämässä luetteloinnin kautta muokkaamalla nidettä. Tämä on sen verran työlästä ja epäkäytännöllistä, että emme vielä ottaneet saapumisvalvontaa käyttöön. Otamme sen käyttöön, jos tämä saadaan korjattua.

Kannattaa tarkistaa missä tilanteessa yhteisöversiossa tämä asiaa

Kansalliskirjasto: Tämä ominaisuus tarpeen.

Pääkäyttäjille kysymys, käytetäänkö saapumisvalvontaa niteiden kanssa tai käytettäisiinkö jos tämä toimisi

XAMK
113Varastotietueiden käsittely - 3TBD - holdings issuehttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3861

Varastotietueiden muutosten tulisi päivittyä niteisiin

Kun tietueessa on niteitä, ja sen signumia (esim. hyllyluokan tai pääsanan muutos) muutetaan holdingissa Kohassa, se ei päivity ollenkaan Finnaan.
Jos muutoksen tekee jokaiseen niteeseen erikseen, se päivittyy Finnaan.
Mutta kun on kyse julkaisusta jossa on todella paljon niteitä (586 kpl), niin ei voi mennä tekemään jokaiseen niteeseen muutosta. Eikä siinä olisi muutenkaan järkeä.
Niteiden eräajolla saamme kyllä muutoksen tehtyä, mutta helpommalla pääsisi kun holdingsiin tehdyt muutokset periytyisivät myös sen alla oleviin niteisiin.

Tämä tehtävä on merkitty Odottaa-tilaan, koska toiminnon voi tehdä erä-ajolla.

3AMK: ihan kiva ominaisuus, mutta ei prioriteettilistalla kovin korkealla, koska varastotietueita ei ole paljon.

Kansalliskirjasto: Tämä ominaisuus on tarpeen. Ylipäänsä käsittelyssä varastotietueiden ominaisuuksien pitäisi päivittyä niteisiin (ja sääntöjen olla kirjaston itse määriteltävissä: eli mikä päivittyy, mikä ei)

Tilastokirjasto: Voidaan tosiaan hoitaa eräajolla, mutta huomattavasti helpommalla pääsisi, jos varastotietueiden ominaisuudet saataisiin automaattisesti päivittymään niteisiin.

Tilastokirjasto
272Kuvailu - 2

KOHA-75 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4819Marc21 automaattipäivitysMarc21 formaattiin tulee ajoittain uusia kenttiä/osakenttiä. Vaikka luettelointi tapahtuu Melindassa, välillä on tarve nähdä/muokata tietuetta myös Kohassa - Koha-Suomen käytössä on automaattisesti päivittyvä Marc, voiko olla myös meidän Kohassamme?

Koha-Suomen ratkaisussa MARC21 muutokset poimitaan Kansalliskirjaston koneluettavista MARC21-tiedoista.

Koha-Suomen ratkaisussa kirjastokohtaiset kentät eivät tule mukaan, koska ne puuttuvat Kansalliskirjastosta

Liitetään MARC21 automaattiseen päivittämiseen, jos Kansalliskirjastosta tulee oletusindikaattorit, ne pitää ottaa huomioon.

Koskee myös varastotietueita.

VK
122Kuvailu - 2TBD varastotietueiden osalta

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3815


 https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20447#c312

MARC-luettelointipohjiin oletusindikaattori

Virhe: oletusindikaattorit eivät toimi varastotietueiden MARC-luettelointipohjassa.

En löydä, mistä MARC-luettelointipohjiin saisi laitettua oletusindikaattoreita. Niille olisi tarvetta varastotietueissa, sillä meidän holdings-tietueiden kentissä on aina samat indikaattorit. Asiasta jotain täällä:
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=9701Versiossa 20.05 voi MARC-pohjiin laittaa oletusindikaattoreita eli onkohan tämä enää ajankohtainen toive?

Tilastokirjasto: Jos ominaisuus tosiaan on uudemmissa versioissa niin ei ole enää ajankohtainen toive.

Tilanne 30.10.2020: Toimii bibliografisissa tietueissa, mutta ei varastotietueissa https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20447#c312


Tilastokirjasto
333Kuvailu - 3

KOHA-84 - Getting issue details... STATUS


Yhteensidottujen nimekkeiden kuvailun kehittäminenRatkaistu nyt kuvailemalla keinoemoina ja nimekkeet osakohteina. Ratkaisu on kömpelö ratkaisu, joka kaipaa jossain vaiheessa kehittämistä.

On kuvailtu siten, että tehdään keinoemot ja nimekkeet osakohteina.

Migraatiossa on jäänyt virheitä Jyväskylän ja Kansalliskirjaston kantaan. Kansalliskirjastolla on apuvälineitä korjaamiseen. Joonas toimittaa ohjeita Jyväskylään ja Varastokirjastoon.

Ohjeita voisi laittaa jakoon kirjastoille.

Varastokirjasto, Jyväskylän yliopisto, Kansalliskirjasto
34Kuvailu - 2Toimiihttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4820Osakohteiden käsittelyn kehittäminen- Kun Melindasta poimitaan BIB-tietue pitäisi kaikkien osakohteiden replikoitua samalla Kohaan

Yksi asia on: Kun Melindasta poimitaan bib-tietue, pitäisi kaikkien osakohteiden replikoitua samalla Kohaan.

Määritelläänkö Melindan replikointisäännöissä replikoituuko osakohteet vai ei? - Kaikki kirjastot eivät halua osakohteita

Update schedule -listalla on osakohteiden listaaminen emon yhteydessä


Testattava, toimiiko.

Minna konsultoi vielä Saijaa tästä asiasta.

Kuulemma toimii. /JK


23

Ei enää ajankohtainen?

Rajapinta - ?Toimii.https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3706Virhe: 

Hyllysijaintien normalisointi sotkee Kirjastokartan

Kohan rajapinta palauttaa item call numberin näytettävän version
(itemcallnumber_display) sorttauskentästä (cn_sort), jossa kaikki on normalisoitu isoksi.

Tämä saa aikaan sen, että Kirjastokartta ei osaa linkittää hyllysijaintia karttaan.

Korjattu Finnaan, mutta olisi parempi jos korjaus olisi Kohassa


30.10.20: On ehkä korjaantunut, pitää tarkistaa vielä tuo rajapinta

Jyväskylän yliopisto
39Lokittaminen - 2

KOHA-85 - Getting issue details... STATUS

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4821Asiakastietojen katsomisen lokittaminen

Koha-Suomen versiossa asiakastietojen katsominen on lokitettu. Yhteisöversiossa lokitusta ei ole.

Lokituksessa pitäisi ottaa huomioon myös raportit, joissa on asiakastietoja

17.3.2021: Vaatii vielä keskustelua Asiantuntijaryhnässä
402Varausten käsittely - 2

KOHA-86 - Getting issue details... STATUS


Waiting-tilaisen eli saapuneen varauksen peruminenOlisi selkeä parannus, jos asiakas voisi itse perua Finnassa myös saapuneen varauksen. KehitysehdotusDiak

Teknisemmät kehitysehdotukset ja virhekorjaukset

TikettiJira IssueOtsikkoSelite

KOHA-54 - Getting issue details... STATUS

Ylläpitotöitä 
 • Käyttöjärjestelmä päivitysprosessin loppuun asti suunnittelu ja implementointi automaatioon (tietoturva- ja ominaisuuspäivitykset)

 • Dokumentaation tekeminen

 • Koha-virheiden korjaus joko korruptoituneen datan tai ohjelmistovirheiden takia meidän kirjastoille, jotta pystytään reagoimaan nopeammin kriittisiin ongelmiin monitoroimalla virheitä

 • Käyttäjänhallinta automaatioon

 • Scriptit jo poistettujen koha-tietojen puhdistamiseen

 • Tietokantaskeema vastaamaan KV-versiota sekä sen sisältämien Koha-Suomi-Koha-spesifisten tietojen siivoaminen pois (esim.

  systempreferenssit)
 • Logitus CSC:n logitusjärjestelmään (tietoturvasyistä ja vikatilanteiden selvittelyä varten)
 • Palomuurisääntöjen synkronointi palvelimen ja CSC:n palomuurin välillä

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3684

KOHA-53 - Getting issue details... STATUS

Saatavuustietojen järjestys Finnassa konfiguroitavaksi (Voyagerin Holdings sort group -toiminnon korvaaminen)

Finna osaa hyödyntää Voyagerin Holdings sort group -asetusta . Kohassa saatavuustietojen järjestämiseen OPAC:issa on olemassa OPACHoldingsDefaultSortField -asetus, jolla voidaan vaikuttaa minkä saatavuustietotaulukon kentän mukaan tiedot järjestetään mutta Holdings sort group -tyyppistä joustavaa tapaa järjestää saatavuustiedot haluttuun järjestykseen ei ole. Finna näyttää saatavuustiedot oletusarvoisesti aakkosjärjestyksessä (?).

Jotta saatavuustiedot olisi mahdollista saada asiakkkaiden kannalta järkevään järjestykseen, Finnassa olisi hyvä voida antaa haluttu järjestys kokoelmakoodeilla config.ini -asetuksena niin että asetuksessa luetellaan aluksi haluttu kokoelmajärjestys, esim. holdingOrder=121:111:201:145 ja loput luettelemattomat kokoelmat tulisivat oletusjärjestykseensä (esim. aakkosiin).

Toimii nyt Finnassa tehtynä, mutta olisi parempi, jos varsinainen toiminnallisuus olisi Kohan puolella. Finna voisi sitten hyödyntää sorttaustietoa, joka tulisi Kohasta rajapinnan kautta.


https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4044

KOHA-52 - Getting issue details... STATUS


Lokirotaatio SIP yms. lokeille


https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4336

KOHA-51 - Getting issue details... STATUS


HTML-filtterit puuttuu osasta templateista. Kaikkia templateihin meneviä arvoja ei escapata.


https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4227

KOHA-50 - Getting issue details... STATUS

REST-rajapinta ei ota uudelleen yhteyttä Elasticsearchiin jos se on ollut alhaalla

Ongelma aiheuttaa sen, että Finnan kirjautuminen ei toimi. (tai mikä tahansa muu rajapintaa käyttää palvelu). Onko ajankohtainen vielä 20.05 version kanssa
https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4181

KOHA-49 - Getting issue details... STATUS

SRU kaatuu viallisen kyselyn takiaJos SRU:lle antaa hieman viallisen kyselyn niin se kaatuu kokonaan:Onko ajankohtainen vielä 20.05 version kanssa
https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3900

KOHA-48 - Getting issue details... STATUS

Speeding up search

The search is quite slow in a database with millions of bib items or if there are many items in a bib record that are shown in the search results page.
https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3719

KOHA-47 - Getting issue details... STATUS  

Tutkittava voisiko GetItemsInfo-kyselyä yksinkertaistaaGetItemsInfo-kyselyssä haetaan kullekin niteelle kolmen viimeisen lainaajan tiedot. Tämä tuottaa pahasti hitauttaa kysellessä niteiden tietoja tapauksessa jolloin näitä on useita satoja. On selvitettävä, käytetäänkö tässä kyseltyä kolmen edellisen lainaajan tietoa missään, sillä ilman ko. kyselyä niteiden tietojen hakeminen on merkittävästi nopeampiTarkistettava onko ajankohtainen vielä 20.05 version kanssa
https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3791

KOHA-46 - Getting issue details... STATUS

Ajastettavien raporttien lisääminen ei onnistu

Koha antaa virheen "Ajastetun tehtävän lisääminen epäonnistui" lisättäessä ajastettua raporttia. Tämä tapahtuu lisättävästä kyselystä ja ajastuksen ajankohdasta riippumatta.Kohan raporttien ajastaminen vaatisi sellaisia oikeuksia, joita ovat tietosuojariski


Pääkäyttäjille tarkistettaviksi menevät asiat

Tiketti/bugiraporttiJira IssueOtsikkoSelitePääkäyttäjien tehtävä
https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4119

KOHA-45 - Getting issue details... STATUS

RDA-MARC 21 formaatti ISBD:n tilalle

Kaikki korkeakoulukirjastot ja Melindaan kuvailevat kirjastot sekä suurin osa muistakin kirjastoista käyttää RDA -kuvailusäännöstöä, KOHAan tarvitaan MARC 21 -formaatti joka tukee tätä, jo vanhentuneen ISBD -kuvailuun perustuvan formaattipohjan tilalle.

Lisää tietoa RDA -kuvailutietomallista
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=44237151

Kuvailupohjien muokkaaminen

https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4173

Tiketti suljettu

Suljettu.Relevanssilajittelun painotukset tiedonhaussaKohan versiossa 20.05 hakukoneen asetukset löytyvät täältä /cgi-bin/koha/admin/searchengine/elasticsearch/mappings.pl

Hakukoneen kenttien ja niiden painotusten tarkistaminen
Kehitystoiveiden listalla olleet, jotka eivät ole enää ajankohtaisia1c
Ei enää ajankohtainen
Varausten käsittely - 3https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4817Varausjono -raporttiin lisätietoja - päivämäärään kellonaikaOnko päivämäärä -tietoon mahdollista saada tarkennuksena näkymään myös kellonaika?

Jos tarkoitetaan varauksen tekemisen kellonaikaa, ei sitä saa tähän, koska kellonaikaa ei tallenneta tietokantaan (http://schema.koha-community.org/20_05/tables/reserves.html)

Varausjonon katsomisessa tulee käyttää prioriteettia tai reserve-id -arvoa

Kansalliskirjasto tarvisisi kellonaikaa siihen, että annetaan tietty palvelulupaus varausten noudosta.

Kansalliskirjasto
14
Ei enää ajankohtainen, tiketti suljettu
Rajapintahttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3393Kausijulkaisujen niteiden lajittelu Finnassa

KOHAn kanssa Finnassa kausijulkaisujen niteet eivät lajitu numeroinnin mukaan. 


Niteet näyttävät lajittuvan nyt OK Finnassa. Voikohan tiketin sulkea? Esimerkki HAMKin Finnassa https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.80471HAMK
23

Ei enää ajankohtainen


Rajapintahttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3706Virhe: 

Hyllysijaintien normalisointi sotkee Kirjastokartan

Kohan rajapinta palauttaa item call numberin näytettävän version
(itemcallnumber_display) sorttauskentästä (cn_sort), jossa kaikki on normalisoitu isoksi.

Tämä saa aikaan sen, että Kirjastokartta ei osaa linkittää hyllysijaintia karttaan.

Korjattu Finnaan, mutta olisi parempi jos korjaus olisi Kohassa

30.10.20: On ehkä korjaantunut, pitää tarkistaa vielä tuo rajapinta

Toimii yhteisöversiossa oikein. 

Jyväskylän yliopisto
13
Ei enää ajankohtainen
Varastotilauksethttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3811Varastotilausten käsittelyvaiheiden sähköposti-ilmoitukset konfiguroitaviksi

Asiakkailta on saatu palautetta turhan tiheään tulevista varastotilauksen käsittelyvaiheiden ilmoituksista varsinkin silloin kun asiakas on varastoaineiston suurkäyttäjä ja tilaa useampia aineistoja kerralla. Ongelmaa korostaa se, että ilmoitukset eivät välttämättä saadu asiakkaalle loogisessa järjestyksessä vaan sähköpostin kulusta riippuen asiakas saatata saada "otettu käsittelyyn" -ilmoituksen vasta sen jälkeen kun tilaus on jo käsitelty ja valmiina noudettavaksi. Tämä aiheuttaa turhia yhteydenottoja varaston henkilökunnalle. Olisi hyvä jos sähköposti-ilmoitukset voisi tehdä konfiguroitavaksi siten, että asetuksista voisi valita missä vaiheissa viestejä lähetetään. Mikäli viestiasetuksia ei saada konfiguroitavaksi, riittää jos vain "tilaus peruutettu" ja "tilaus valmis" viestit lähetetään ja muut viestit kytketään pois päältä.

Pidemmälle menevä parannus olisi jos samalla kertaa lähetetyt tilaukset (esim. samalla päivämäärällä tilatut) voisi niputtaa koosteviestiksi. Nyt jokaisesta tilatusta aineistosta lähetetään oma erillinen viestinsä ja tästä syystä suurkäyttäjien tapauksissa viestejä generoituu paljon.


Tämä on ollut pitkään jo raportoituna. Onko ajankohtainen ja jos on, mikä olisi järkevin ratkaisu

Ei ole tarvittava ominaisuus enää Jyväskylässä. Varastotilaukset siirretään tapahtuvaksi varauksilla. / Veli-Matti Häkkinen

Jyväskylän yliopisto
22
Ei enää ajankohtainen
Varastotilauksethttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3754Virhe: Artikkelitilauksen tilan päivittäminen resetoi created_on -aikaleimanVarastonoutoihin käytetyn artikkelitilauksen tilan päivittäminen resetoi tilauksen created_on -aikaleiman ja created_on saa saman arvon kuin updated_on.

Onko ajankohtainen?

Ei ole tarvittava ominaisuus enää Jyväskylässä. Varastotilaukset siirretään tapahtuvaksi varauksilla. / Veli-Matti Häkkinen

Jyväskylän yliopisto
19
Ei enää ajankohtainen
Kuvailuhttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4098Virhe: 

Tietueiden tuonti selainkäyttöliittymän kautta ei löydä tietueita tai antaa Internal Server Errorin

Riippuen tiedostomuodosta, tietueiden tuonti (Stage MARC records for import) ei joko löydä Kohaan ladatusta tiedostosta lainkaan tietueita (MARCXML:n tapauksessa) tai laukaisee Internal Server Errorin (MARC:n tapauksessa) klikattaessa Stage for Import -painiketta.Testattu Koha3:lla 23.10.2020, tuonti näyttää toimivan / Christian Nelson
20
Ei enää ajankohtainen, tiketti suljettu
Kuvailuhttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3992Virhe: Bibliografisten tietueiden yhdistely hukkaa niteitäBibliografisten tietueiden yhdistely hukkaa niteitä. Ainakin silloin, jos nide on In Process tilassa.

Onko virhe ajankohtainen enää 20.05 version kanssa

(Koha3:lla testattuna ei ainakaan ilmennyt testin mukaan /Minna Kivinen)


21
Ei enää ajankohtainen
Kuvailuhttps://tiketti.koha-suomi.fi/issues/3921Virhe: Subfields not in same tabs

Sivu /cgi-bin/koha/admin/checkmarc.pl antaa varoitusviestin

Not all subfields for the following tags are in the same tab (or marked 'ignored').

Onko virhe ajankohtainen enää 20.05 version kanssa?

(Koha3:lla testattuna ei ainakaan ilmennyt testin mukaan /Minna Kivinen)

Jos virhe esiintyy, kuvailupohjan päivittämisellä korjaantuu. Pääkäyttäjä voi tehdä päivityksen.


35
3

KOHA-30 - Getting issue details... STATUS

Kuvailu - 3


Fennica-linkkien toimivuuden automaattinen tarkistaminen
Ei kaiketi liity Kohan koodiin? Sisäisesti mietittäväksi KK:lle.Kansalliskirjasto
36
Ei enää ajankohtainen
Asiakkuus - 3
Uuden asiakkaan tunnistautuminen ilman paikallakäyntiä

Yleisten kirjastojen puolella on projekti asiakkaan sähköiseen rekisteröitymiseen.

Korkeakouluilla on käytössä mobiililiittymiä kuten Tuudo, jolla opiskelijat voivat rekisteröityä sähköisesti.

Rajapintojen kautta voi toteuttaa ulkopuolisen palvelun

Kansalliskirjasto ei tarvitse enää. Päädytty muuhun ratkaisuun.