Tämä on avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen yhteistyöwiki.


VISIO: Avoimuuden tiellä tulevaisuuteen – 2020 palvelumme rakentuvat innovatiivisiin modulaarisiin ratkaisuihin, integroituviin järjestelmiin sekä kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön


Kohas osa modulaarista järjestelmäkokonaisuutta, johon kuuluvat asiakasliittymä Finna, Melinda-metatietovaranto ja kuvailualusta sekä sähköisten aineistojen PCI-hakuindeksi ja SFX-linkityspalvelu

Mukana olevat kirjastot ovat muodostaneet avoimen yhteenliittymän, joka toimii yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä jäsenet sopivat yhdessä yhteisön kokouksessa. 

Yhteenliittymän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kansalliskirjasto (Finna ja Melinda), Koha Suomi sekä muiden maiden Koha-yhteistyöverkostot, mm. kansainvälinen kehittäjäyhteisö ja Svenska Kohanätverket .

Projektin jatkona tutkitaan:

  • erillisissä projekteissa avoimen lähdekoodin järjestelmän käyttämistä sähköisten aineistojen lisenssien hallintaan,
  • korkeakoulujen taloushallintajärjestelmien mahdollisuuksia toimia hankintaosion korvaajana, sekä
  • kiinnostuksen perusteella muiden kirjastojen liittymistä mukaan Koha-yhteenliitymään.

Projektin roadmap-kuva

Projektin roadmap-kuva

Lisätietoja projektista antaa Ari Muhonen sekä muut ohjausryhmän jäsenet.


VISION: On the road to an open future - in 2020 our services are based on innovative modular solutions, integrated systems and international and national cooperation


Koha is part of a modular system, where the user interface is Finna, the metadata repository for cataloguing is Melinda, the search index for e-resources is PCI and the linking service is SFX.

The participating libraries have formed an open consortium based on commonly agreed rules. Decisions regarding system maintenance and development are made during the general meeting. Anyone interested in open source solutions can follow the general meetings.

The main partners for the consortium are the National Library of Finland (Finna and Melinda), Koha Suomi, as well as Koha networks in other countries, for example the international Koha community and Svenska Kohanätverket.

Focus areas as a continuation of the project:

  • implementing the open source Coral system for administrating e-resources,
  • using the financial management systems of the universities for acquisition, instead of the Koha acquisition module, and
  • welcoming other interested libraries to the Koha consortium

The implementation project will end by 31.12.2019, until which date maintenance and support for the system are agreed.


Project roadmap


The project roadmap

For further information on the project, please contact Ari Muhonen or the other steering group members

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":93192457}


  • No labels