Tämä on avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen yhteistyöwiki.

Avoimuus — Yhteisöllisyys — Vastuullisuus

VISIO: Avoimuuden tiellä tulevaisuuteen

Kohas osa modulaarista järjestelmäkokonaisuutta, johon kuuluvat asiakasliittymä Finna, Melinda-metatietovaranto ja kuvailualusta sekä sähköisten aineistojen PCI-hakuindeksi ja SFX-linkityspalvelu

Mukana olevat kirjastot ovat muodostaneet avoimen yhteenliittymän, joka toimii yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä jäsenet sopivat yhdessä yhteisön kokouksessa. 

Yhteenliittymän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kansalliskirjasto (Finna ja Melinda), Koha Suomi sekä muiden maiden Koha-yhteistyöverkostot, mm. kansainvälinen kehittäjäyhteisö ja Svenska Kohanätverket.

Tutustu yhteenliitymän tiekarttaan!

VISION: On the road to an open future 

Koha is part of a modular system, where the user interface is Finna, the metadata repository for cataloguing is Melinda, the search index for e-resources is PCI and the linking service is SFX.

The participating libraries have formed an open consortium based on commonly agreed rules. Decisions regarding system maintenance and development are made during the general meeting. Anyone interested in open source solutions can follow the general meetings.

The main partners for the consortium are the National Library of Finland (Finna and Melinda), Koha Suomi, as well as Koha networks in other countries, for example the international Koha community and Svenska Kohanätverket.

Read our Roadmap to 2030!


  • No labels