Uudet kuvailusäännöt (RDA = Resource Description and Access) korvaavat nykyiset kuvailusäännöt (ISBD = International Standard Bibliographic Description) ja Hakutiedot-oppaan lähivuosien aikana Suomen kirjastoissa.

Kuvailusäännöt ohjaavat kirjastoaineistojen kuvailua määrittämällä, mitä kuvailuelementtejä kuvailussa käytetään ja minkälaisia tietoja kuvailuelementteihin tallennetaan. RDA uudistaa kuvailutietojen rakennetta määrittelemällä ISBD:stä poikkeavalla tavalla

  • kuvailun kohteet (entiteetit)
  • niiden väliset suhteet.

Tämä rakenne korvaa nykyisen tietuerakenteen sitten, kun nykyisistä tallennusformaateista (esim. MARC21) luovutaan tulevaisuudessa. RDA otetaan kuitenkin käyttöön Suomessa vuodesta 2016 alkaen MARC21-formaatissa ja nykyisillä tietojärjestelmillä.

RDA-kuvailusäännöt on käytettävissä maksullisessa RDA toolkit -palvelussa: http://www.rdatoolkit.org/

 

Käyttöönottotilanne 

Syyt RDA:n käyttöönottoon 

RDA-esite

RDA-pamfletti

RDA-suositus

Tiedote RDA-käyttöönotosta