Koha-yhteenliittymän kokous 9/2020

Aika: 7.12.2020 klo 9-11

Paikka: Teams etäkokous 

Kokouksen osallistujat: 

 • Marjo Pekola, Centria ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Susanna Kinnari, Diakonia ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto (3 AMK, edustaa myös Laurea ja Metropolia ammattikorkeakouluja)
 • Noora Ahti, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin kirjasto
 • Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto 
 • Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Mia Kujala (Pekka Uotilan tilalla), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Anne Wilenius, Kansallisarkiston kirjasto 
 • Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
 • Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek
 • Sari Palen, Tilastokirjasto, läsnä
 • Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia 
 • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • Heini Oikkonen-Kerman, Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek

Asiantuntijat:

 • Minna Kivinen, ohjausryhmän sihteeri/asiantuntijaryhmän puheenjohtaja (sihteeri) 
 • Arto Aniluoto, CSC
 • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto

Asialista

1 Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan tarkastamisesta sopiminen


2 Kokouksen osallistujien toteaminen

Kokouksen osallistujalista yllä.

3 Asialistan hyväksyminen


Versionvaihdon tilannekatsaus

Esittely: Versionvaihdot ovat edelleen suunnitelman mukaan.

Edistymistä voi seurata KIWI-sivulta Update schedule and progress tracking.

Keskustelu: 

Päätösesitys: Tiedoksi.


5 Yhteenliittymän tavoitteet 2021

Esittely: Kaikki yhteenliittymän kirjastot siirtyvät yhteisöversioon viimeistään vuoden 2021 alussa. Millaisia tavoitteita yhteenliittymä asettaa Koha-palvelulle sen jälkeen? Valmisteluun on nimetty valmisteluryhmä, joka on priorisoinut kirjastoista kerätyt kehittämistoiveet. Priorisoitu lista on toimitettu Kansalliskirjastolle ja Kansalliskirjastolta on pyydetty lista tehtävistä, jotka pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana. 

Ohjausryhmä esittää, että hyväksytään vuoden 2021 kehittämistavoitteet Kansalliskirjastolta saadun listan (https://www.kiwi.fi/x/1YPPCw) mukaisesti.

Keskustelu: 

Päätösesitys: Hyväksytään kehittämistavoitteet esityksen mukaisesti.


6. Ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpanot vuodelle 2021

Esittely: Ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä on valittu vuodelle 2020. Keskustellaan ryhmien kokoonpanosta vuonna 2021.

Keskustelu: Sinikka Luokkanen ja Johanna Vesterinen eivät enää jatka ohjausryhmässä eikä Minna Kivinen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuonna 2021. Ohjausryhmässä on tällä hetkellä 4 henkilöä, jatkuvuuden kannalta olisi hyvä, että puolet jäsenistä jatkaisi ohjausryhmässä.

Eeva Klinga-Hyöty ja Ari Muhonen ovat valmiita jatkamaan ohjausryhmässä. Ohjausryhmään halukkaita on pyydetty ilmoittautumaan marraskuun puoliväliin mennessä Ari Muhoselle.

Mia Kujala on ehdolla asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi. Kirjastoilta on pyydetty ehdotuksia asiantuntijaryhmän jäseniksi.

Päätösesitys: Nimetään ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä.


7 Vuoden 2021 vuosikello

Koha yhteenliittymän vuosisuunnitelmana toimii vuosikello Vuosikello 2021.

Päätösesitys: Hyväksytään vuosikello vuosisuunnitelmaksi.


8 Uusien jäsenien liittyminen Koha-yhteisöö

Koha-yhteenliittymä on päättänyt, että uusia jäseniä yhteenliittymään voidaan ottaa vasta sen jälkeen, kun kaikki nykyiset kirjastot ovat siirtyneet yhteisöversioon. 

Keskustellaan mahdollisuudesta ottaa uusia jäseniä Koha-yhteenliittymään. Millaisilla ehdoilla voidaan ottaa uusia jäseniä yhteenliittymään? Miten määritellään liittyvän kirjaston mahdolliset tunnusluvut laskutusta varten?

Päätösesitys: Keskusteltavaksi.


9 Muut asiat

ERM-järjestelmän tutkiminen

ERM-järjestelmän tutkimisesta on keskusteltu yhteenliittymässä, vaikka sitä ei ole otettu varsinaiseksi yhteenliittymän tavoitteeksi. HAMKilla on tavoitteena tutkia FOLIO-järjestelmän ERM osuutta alkaen 2020 testaten järjestelmää kirjaston omiin sähköisen aineiston hallinnan tarpeisiin. Testausta tehdään erillisessä testiympäristössä, jossa ei ole integrointeja muihin järjestelmiin.


10 Seuraava kokous11 Kokouksen päättäminen • No labels