Tarkista asetukset:

 • Asetukset siirtyvät lähtökohtaisesti migraatiossa sellaisinaan. Kv-versiossa on jossain määriä uusia asetuksia ja Suomi-versioon tehdyt asetukset puuttuvat.
 • Saapuneen varauksen noutoaika löytyy globaaleista systeemiasetuksista: ReservesMaxPickUpDelay
 • Varauksen noutamatta jäämisestä lisättävä maksu löytyy globaaleista systeemiasetuksista ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge, sitä voi käyttää silloin jos kaikille varauksille pätee sama noutamatta jäämisen maksu. Lisäksi lainasääntöihin on lisätty kohta Expire reserve charge, jota voi käyttää silloin, jos halutaan eri asiakasryhmille tai nidetyypeille erilainen noutamattoman varauksen maksu
 • Niteiden näyttämisen saa hakutuloksista pois asetuksella maxItemsInSearchResults, laita arvoksi 1
 • Finna-linkki teostietonäyttöön IntranetUserJS -asetuksella https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/IntranetUserJS#Linkki-Finna-n%C3%A4kym%C3%A4%C3%A4n, muista vaihtaa oman Finnan osoite koodiin
 • Anonyymiset varaustunnukset IntranetUserJS -asetuksella https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/IntranetUserJS#Varaustunnuksen-anonymisointi-Other-name-kentt%C3%A4%C3%A4n
 • Automaattien käyttäjäoikeuksiin pitää rastia koko circulation -permissions. (ei riitä aikaisemmin ollut circulate_remaining_permissions)
 • Koha to MARC-mapping / Kohan MARC-määritykset: Lisää biblio.copyrightdate 264c (uudelleenindeksointi tehtävä)
 • Tarkista asetus MarkLostItemsAsReturned , jossa määritellään mitkä kaikki niteen kadonneeksi merkitsevät toiminnot palauttavat lainan
 • useDefaultReplacementCost Uusi asetus, jos halutaan käyttää nidetyypin mukaista korvausmaksua kadonneelle aineistolle. Korvausmaksu pitää asettaa myös nidetyypeille.


Lisää

 • Virkailijatunnusten oikeudet


Varmista

 • Asiakasviestipohjat
 • Kuittipohjat
  • HUOM! Uusia maksukuittipohjia. Koontimaksukuitti puuttuu (Suomi-ominaisuus)
 • Lainausmatriisi


Testaa

 • Myöhästymismaksujen kertyminen
 • Finna
  • kokoelma- ja saatavuustiedot
   • monografiat
   • e-kirjat
   • lehdet
  • omien tietojen näkyminen / muokkaaminen
  • lainojen näkyminen ja uusiminen
  • varaaminen kirjaston sääntöjen mukaisesti
  • verkkomaksaminen
  • mahdollinen Ellibs- tai/ja Elib-kirjautuminen Finnan kirjautumisrajapinnan kautta
 • Melinda-replikointi
 • Lainaus- ja palautusautomaatit
  • Palautusautomaattien lajittelu, varattujen ja muiden niteiden (Esim. Withdrawn) kiinniotto
 • Kirjaston mahdolliset omat integroinnit API:n kautta


Muuta

 • No labels