Tarkista asetukset:

 • Asetukset siirtyvät lähtökohtaisesti migraatiossa sellaisinaan. Kv-versiossa on jossain määrin uusia asetuksia ja Suomi-versioon tehdyt asetukset puuttuvat.
 • Saapuneen varauksen noutoaika löytyy globaaleista systeemiasetuksista: ReservesMaxPickUpDelay : tässä pitää olla arvo, saattaa olla tyhjä migraation jälkeen ja silloin varaus tuottaa errorin.
 • Varauksen noutamatta jäämisestä lisättävä maksu löytyy globaaleista systeemiasetuksista ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge, sitä voi käyttää silloin jos kaikille varauksille pätee sama noutamatta jäämisen maksu. Lisäksi lainasääntöihin on lisätty kohta Expire reserve charge, jota voi käyttää silloin, jos halutaan eri asiakasryhmille tai nidetyypeille erilainen noutamattoman varauksen maksu
 • AllowItemsOnHoldCheckoutSIP ja AllowItemsOnHoldCheckoutSCO pitää olla päällä, jotta Finnassa varatut, mutta ei vielä napanneet niteet näkyvät saatavina lainattavaksi
 • HoldsNeedProcessingSIP pitää laittaa päälle "Dont't fill", jos haluaa, että varauksen noutoilmoitus ei lähde heti kun asiakas palauttaa niteen
 • Niteiden näyttämisen saa hakutuloksista pois asetuksella maxItemsInSearchResults, laita arvoksi 1
 • Finna-linkki teostietonäyttöön IntranetUserJS -asetuksella https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/IntranetUserJS#Linkki-Finna-n%C3%A4kym%C3%A4%C3%A4n, muista vaihtaa oman Finnan osoite koodiin
 • Anonyymiset varaustunnukset IntranetUserJS -asetuksella https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/IntranetUserJS#Varaustunnuksen-anonymisointi-Other-name-kentt%C3%A4%C3%A4n
 • Varaustunnuksen automaattinen täyttö nimen perusteella (Sukunimi, Etunimi) IntranetUserJS -asetuksella https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/IntranetUserJS#Varaustunnuksen-automaattinen-t%C3%A4ytt%C3%B6-nimen-perusteella
 • Automaattien käyttäjäoikeuksiin pitää rastia koko circulate -permissions. (ei riitä aikaisemmin ollut circulate_remaining_permissions)
 • Finnan API käyttäjän käyttöoikeudet pitää olla täällä määritellyn mukaiset https://github.com/vufind-org/vufind/blob/dev/config/vufind/KohaRest.ini#L1 – erillistä käyttäjää Finnan verkkomaksuille ei enää tarvita.
 • Finnan API käyttäjälle (ja muille API käyttäjille) pitää laittaa API Key Oauth arvot ja ilmoittaa avaimen arvot turvallisella tavalla Finna-toimistolle (ja APIa käyttävälle muulle toimittajalle)
 • Koha to MARC-mapping / Kohan MARC-määritykset: Lisää biblio.copyrightdate 264c (uudelleenindeksointi tehtävä), ks. Koha to MARC mappings
 • Tarkista asetus MarkLostItemsAsReturned , jossa määritellään mitkä kaikki niteen kadonneeksi merkitsevät toiminnot palauttavat lainan
 • useDefaultReplacementCost Uusi asetus, jos halutaan käyttää nidetyypin mukaista korvausmaksua kadonneelle aineistolle. Korvausmaksu pitää asettaa myös nidetyypeille.
 • Tarkista asetus UpdateNotForLoanStatusOnCheckin Vaikuttaa siihen, miten NOT FOR LOAN -tilaisia niteitä käsitellään palauttaessa. Testaa virkailijaliittymässä ja automaatilla. Muista käynnistää automaatti uudestaan asetusmuutoksen jälkeen.
 • Jos kirjastossanne kuljetetaan varattuja niteitä, kannattaa muokata HOLD_SLIP kuitti siten, että siihen tulee IF-ELSE lause. Silloin kuitti tulostuu erilaisena, kun nide palautetaan toiseen toimipaikkaan kuin varauksen noutopaikka. Ohjeet löydät täältä https://bywatersolutions.com/education/the-holdslip-in-koha-just-got-a-whole-lot-cooler. Koha3-testiympäristössä on myös malli HOLD_SLIP kuitin sähköpostipohjassa. (Tämä korvaa Koha-Suomen versiossa olleen HOLD_TRANSFER_SLIP kuitin)
 • Konversion jälkeen pitää tarkistaa voyagerin aikaisten maksutyyppien kuvaukset cgi-bin/koha/admin/debit_types.pl. Ylläpito → Accounting/Debit type. Kirjoita kuvaukset niille arvoille, joiden kohdalla lukee "Undefined type"
  • Esim. ODUE – Voyager-aikainen myöhästymismaksu, W – Voyager-aikainen poistettu maksu
 • Voyager fines: there are some fines remaining from Voyager time where fines were still in accruing situation in Voyager.
  • SQL-query that will list these fines is: 
   select * from accountlines where accounttype = "O" and amountoutstanding > 0 and itemnumber IS NULL;
   (have to check this SQL query, if this a right one or not). Kommentti (HS): ^tuo kysely tuotti virheilmoituksen, accountlines on aika paljon muuttunut versioon 20.05. Tämä menee läpi:
   select * from accountlines where payment_type = "O" and amountoutstanding > 0 and itemnumber IS NULL.
   Tosin tulosjoukko on tyhjä, joten joko tapauksia ei meillä ole tai arvojen pitää olla jotain muuta.
  • If there are such, libraries should check how these look like and then fix fines in table.
 • MARC-luettelointipohjat
  • HLD - Default holdings framework: tehdyt muutokset  eivät siirry konversiossa. Kirjaston omat muokkaukset tehdään kv-Kohaan manuaalisesti varsinaisen konversion jälkeen.
  • Ota 17.05. version default holdings talteen "vie" toiminnolla ja tarkista 17.05 versiossa mitä merkinnät tarkoittavat (esim. kenttien näkyvyys esim. -4 tarkoittaa näkyvillä verkkokirjasto, virkailijaliittymä, muokkaja)


Lisää

 • Virkailijatunnusten oikeudet (virkailijaoikeudet hieman muuttuneet v.17.05, ota talteen esim. kuvakaappaukset vertailua varten)


Varmista


Testaa

 • Myöhästymismaksujen kertyminen
 • Finna - testaus vain kirjastokortilla kirjautumalla, ettei toiminta vuoda tuotanto-Kohan puolelle. (Tai lisäämällä Haka-tiliin testiasiakaan kortti.)
  • kokoelma- ja saatavuustiedot
   • monografiat
   • e-kirjat
   • lehdet
  • omien tietojen näkyminen / muokkaaminen
  • lainojen näkyminen ja uusiminen
  • varaaminen kirjaston sääntöjen mukaisesti
  • verkkomaksaminen
  • mahdollinen Ellibs- tai/ja Elib-kirjautuminen Finnan kirjautumisrajapinnan kautta
 • Lainaus- ja palautusautomaatit
  • Palautusautomaattien lajittelu, varattujen ja muiden niteiden (Esim. Withdrawn) kiinniotto
 • Kirjaston mahdolliset omat integroinnit API:n kautta
  • asenna Tuudo-plugin, pyydä uudelleen käynnistys Koha-postista, ja sen jälkeen aseta virkailijaoikeudet Tuudo-yhteydelle
 • Melinda-replikointi


Muuta


 • No labels