Missä mennään ATT-, Finna-, Finto-, Kilda- ja Melinda-hankkeissa 4/201620.09.2016

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton, Kildan sekä Melindan kuulumisista.Tulevia tilaisuuksia


Finto
Kilda
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Syksyllä jatketaan palvelinohjelmiston skaalaamista niin, että se ennakoi indeksin ja käytön tulevaa kasvua
 • Kaikkien näkymien tilastot tullaan jatkossa avaamaan kaikille hallintaliittymän käyttäjille niin, että hallintaliittymässä kuka tahansa voi esim. tarkastella finna.fi -tilastoja
 • Ensimmäinen versio organisaatioiden palvelupiste- ym. tiedon esittämisestä Finnassa on valmis ja tulee tuotantoon seuraavassa versiopäivityksessä. Nyt julkaistavassa toteutuksessa hyödynnetään Kirkanta-palveluun syötettyjä organisaatioiden tietoja, jotka välittyvät Finnaan api.kirjastot.fi -rajapinnan kautta. Asiasta lisää keskustelufoorumilla ja ohjeissa
 • Mozilla-persona kevytkirjautumisvaihtoehto tulee poistumaan. Tilalle on harkittu YLE-tunnuksen käyttööottoa
 • Versiopäivitysten lokit löytyvät nykyään yhdeltä sivulta foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/t/finnan-versiopaivitykset
 • Julkistamme uuden Finna Street -sovelluksen 4.10. Sen avulla käyttäjä voi kokeilla, löytyykö läheltä historiallisia kuvia. Sovellus on selainpohjainen, ja se toimii myös mobiilisti.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmän syyskauden kokoukset pidetään 28.9. ja 30.11. Ryhmän kokousmateriaalit löytyvät Finna-wikistä.

Henkilöstöuutisia

 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Messo on aloittanut työskentelyn Finnassa.
 • Käytettävyyssuunnittelijat Anne Luotonen ja Aleksi Turpeinen ovat siirtyneet toisen työntantajan palvelukseen.

Muita ajankohtaisia

 • Finnan palvelusopimukseen valmistellaan uusia liitteitä. Linkityspalvelua koskevat sopimusasiat siirretään Nellin palvelusopimuksesta Finnan palvelusopimuksen liitteeksi, selvitetään tietosuojaliitteen laatimista ja liitteen 1 CC0-suomennos ajantasaistetaan virallisen suomennoksen mukaiseksi. Liitteitä voi kommentoida lokakuussa järjestettävällä kommenttikierroksella, jonka käynnistymisestä tiedotetaan erikseen

Tapahtumat ja koulutukset  

Lisätietoja:


Finna-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Erkki Tolonen ja palvelusuunnittelija Maria Virtanen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista  

 • Finto-projektin asiantuntijat ovat aloittaneet Julkishallinnon ontologia JUHOn käsitteistön kääntämisen englanniksi ja ruotsiksi yhteistyössä JUHOn ylläpidon kanssa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto-palvelun ohjelmiston Skosmos 1.7 versio otettiin käyttöön kesällä. Päivitys toi mukanaan mm. uudistuneen Swagger.io-rajapintakuvauksen, joka helpottaa tulevia Finto-integraatioita. Tämän lisäksi uutena ominaisuutena tuli mahdollisuus hakea notaatioilla luokitusten yhteydessä sekä lukuisia esteettömyysparannuksia.

 • Finto-palvelulle ollaan luomassa ehdotusjärjestelmää, jonka avulla käyttäjät voivat ehdottaa uusia käsitteitä sekä muutoksia olemassa oleviin. Järjestelmä on nyt pilottikäytössä ja sitä kehitetään edelleen saatujen kokemuksien valossa. Tuotantokäyttöön järjestelmä siirtyy vuoden lopussa.

 • Ontologioioita kehitettäessä päädytään joskus tilanteeseen, jossa olemassa ollut käsite joudutaan poistamaan (se on ehkä ollut päällekkäinen jonkin toisen käsitteen kanssa tai jollain muulla tavalla virheellinen). Koska ontologiat nojaavat pysyviin tunnisteisiin, ei käsitteitä kuitenkaan poisteta kokonaan, vaan niille jätetään ohjaukset korvaaviin käsitteisiin ja niihin johtaneet suhteet poistetaan. Tätä prosessia helpottamaan on luotu yleiskäyttöinen työkalo, joka on nyt testikäytössä Kansalliskirjaston ylläpitämissä ontologioissa. Laajempi käyttöönotto tapahtuu myöhemmin tänä vuonna.

Sisältötyön kuulumiset

 • YSOn ominaisuudet-päähaara on päivitetty helpommin lähestyttävämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi ontologian muiden päähaarojen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on tehdä YSOsta paremmin sisällökuvailua ja tiedonhakua tukeva työkalu. Uudistuksen yksityskohdat löytyvät Finton GitHubista. 
 • Suomalainen esityskokoonpanosanasto SEKO on julkaistu Fintossa. Esityskokoonpanosanasto perustuu soitinnimien ohjeluetteloon Aidatrumpetista zimbalomiin. Ohjeluettelon rakenne on täysin uudistettu, sanastoon on lisätty uusia termejä ja joitakin vanhoja termejä on poistettu.

Ryhmien kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.10. jolloin käsitellään mm. ensimmäinen versio projektin ensi vuoden suunnitelmasta.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Finto-projekti organisoi ontologiankehittäjien kanssa KOKO-työpajan 22.9., jossa käsitellään mm. ontologioiden päällekäisyyksiä.
 • Finto-projekti osallistuu 29.9. Ylen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn järjestämään Tunnista & Analysoi -tapahtumaan, jossa esitellään äänen, kuvan ja tekstin automaattisen sisältöanalyysin tilanne Suomessa.
 • YSOa ja muita ontologioita esitellään Dublin Core-konfernssissa Kööpenhaminassa lokakuussa.
 • Fintoa ja Kansalliskirjaston datan avaamisen suunnitelmia esitellään Semantic Web in Libraries -konferensissa Bonnissa marraskuussa.
 • Finto on esillä Bibliotheca Baltica -symposiumissa lokakuussa Riiassa esimerkkinä kirjastoasiantuntemuksen verkottumisesta laajemmin julkishallintoon.

Lisätietoja:


Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Kilda

 

Kilda eli Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi -projekti (2014-2016) tukee siirtymistä kirjastometatiedon tuotannossa linkittyvään dataan. Ensimmäinen askel linkittyvän ja yhteentoimivan metatiedon suuntaan on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin käyttöönotto Suomen kirjastoissa. Kilda edistää myös uusien tunnisteiden käyttöönottoa ja sanastojen julkaisemista avoimena datana.

Ajankohtaista

 • Kansalliskirjaston, Kansallisarkiston ja Museoviraston esitys suunnitteilla olevan yhteisen ”nimitietopalvelun” tietomallista sai kiinnostuneen vastaanoton kirjastojen kansainvälisessä IFLA/WLIC-konferenssissa elokuussa. Palautteiden mukaan vastaavanlaista yhteistyötä kirjastojen, museoiden ja arkistojen välillä ei ole saatu aikaan muissa maissa. Kirjastojen, museoiden ja arkistojen tietomalli pohjautuu RDA-standardiin (Resource Description and Access).

 • IFLA/WLIC-konferenssin RDA-seminaarin ohjelma ja  Suomen esitys

Viimeisimmät ohjeet

 • RDA-tekstin kansainvälisiä muutoksia ei ehditty tallentaa suomennokseen RDA Toolkitin elokuun päivitykseen mennessä. RDA-suomennos saataneen ajan tasalle Toolkitin lokakuun päivityksen myötä. Tällä hetkellä käytössä on huhtikuun 2015 mukainen versio. RDA Toolkitin lokakuun päivityksessä julkaistaan myös RDA-tekstin korjauksia ja RDA-linjausten lisäyksiä. RDA Toolkit –palvelu päivittyy 4 kertaa vuodessa (helmi-, huhti-, elo- ja lokakuussa).
 • Jos huomaatte tarvetta RDA-sääntötekstin suomennoksen tarkentamiseen tai jos kaipaatte johonkin sääntötekstin kohtaan linjauksen, laittakaa viestiä Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalveluun: kuvailusaannot-posti[ät]helsinki.fi.
 • RDA Toolkit –palvelu

  • RDA-suomennos RDA Toolkitin RDA-välilehdellä

  • RDA-linjaukset RDA Toolkitin Tietolähteet-välilehdellä

  • RDA-sovellusohje RDA Toolkitin Työkalut-välilehdellä Työohjeet-kohdassa

Tapahtumat ja koulutukset

 • Kuvailusääntöpalvelu järjestää kaksi RDA-kyselytuntia syksyn 2016 aikana:

  • 20.10. ja 15.12.

  • Lisätietoa kyselytunneista löytyy Kuvailusääntöpalvelun sivulta 

  • Kyselytunnit järjestetään vain, jos Kuvailusääntöpalvelu on saanut etukäteen useita kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää aina, kun jokin asia askarruttaa. Niihin voidaan vastata sekä välittömästi että seuraavalla kyselytunnilla.

 • RDA-verkkokoulutuksia on tänä syksynä kolmesta aiheesta:

  • 6.10. sarja-aineistojen ja kokoomateosten kuvailu

  • 29.11. musiikin kuvailu

  • 8.12. elokuvien kuvailu

  • Lisätietoa verkkokoulutuksista on Kuvailusääntöpalvelun sivulla

  • Ehdotuksia koulutuksen aiheiksi voi lähettää Kuvailusääntöpalveluun.

 • Kuvailun tiedotuspäivä järjestetään 26.10.2016.
  • Aiheina ovat mm. kuvailun ekosysteemi, RDA-standardin kansainväliseen kommentointiin osallistuminen, kokemukset RDA:n käyttöönotosta ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän toiminta.

Lisätietoja:

 


Kilda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Melindan hankekausi 2012-2016 on päättymässä ja uuden strategiakauden 2017-2020 valmistelu on jo alkanut. Ensi vuoden suunnitelmat tarkentuvat syksyn aikana. Tiedotamme lisää sitä mukaa kun asiat etenevät.

Yleiset kirjastot

 • Pilottiprojektin päätöstilaisuus oli 2.9.2016. Lue lisää tunnelmista Kansalliskirjaston seuraavasta uutiskirjeestä.
 • Pilottikirjastojen jälkeen seuraavina yleisinä kirjastoina Melindaan liittyvät Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot. Mukaan tulon valmistelu on käynnissä. Syyskuun aikana järjestelmätoimittaja tekee Vaski-kannan RDA-konversion. Tämän jälkeen alkavat aineiston koeajot Melindaan.
 • Melinda-työpaja Aurora-kirjastojen kanssa oli 13.9.2016. Jo mukana olevat yleiset kirjastot kertoivat tilaisuudessa Melinda-kokemuksistaan. Lisäksi keskusteltiin erilaisista vaihtoehtoisista Melindaan mukaantulo malleista.
 • Koha-kirjastojen kanssa jatkamme Koha-Melinda integraatiomallin suunnittelua.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • RDA-konversion jälkitöitä on tehty kesän aikana. Tilannetietoa on täällä.
 • Lisäksi on ajettu myös muita automaattisia massakorjauksia. Lisätietoa korjausajoista löydät Melinda-wikistä.
 • Uusia korjauksia voi myös ehdottaa osoitteeseen melinda-posti [AT] helsinki.fi.

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje.  Yleisten kirjastojen osalta ohjeistuksen täydentäminen on työn alla. Löydät ohjeen Melinda-wikistä.

Ryhmien kokoukset 

Tapahtumat ja koulutukset

 • Syksyn ensimmäinen Melindan talomiehen tuokio on 22.9.2016 klo 14-15. Ilmoittautuminen tuokioon on päättynyt. Linkki videotallenteeseen päivitetään wikiin.
  • Syksyn toinen talonmiehen tuokio pidetään 1.12.2016 klo 14-15.
 • Melinda-Aleph peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville on 12.10.2016.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja:


Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Ajankohtaista projektissa

Kuvailutyökalu

Tajua-projektissa kehitteillä oleva kuvailutyökalu on tutkijoiden käyttöön tarkoitettu verkkotyökalu metadatan lisäämiseksi tutkimusaineistoon ennen niiden tallentamista pitkäaikaissäilytykseen. Kuvailutyökalulla varmistetaan, että vähimmäisvaatimukset täyttävä, mutta tarkka metadata tulee lisättyä pitkäaikaissäilytykseen menevään tutkimusaineistoon, jotta aineisto ei pitkän ajan jälkeenkään katoa, vaan sen löydettävyys ja linkitettävyys on varmistettu myös tulevaisuudessa.

Työkalu jakautuu kahteen pääosaan:

 • Tunnistautumispalveluun, jonka avulla tutkija pääsee kirjautumaan sisään ja hallinnoimaan kuka (esim. oman organisaation tai tutkimusryhmän jäsenet) saa muokata hänen sinne tallentamiaan metadatatietueita, sekä
 • Varsinaiseen kuvailutyökaluun, jonka kautta tutkija kirjaa verkkolomakkeelle tutkimusaineiston metadatan ennalta määritellyn formaatin kuten DCAT:in  mukaan, minkä jälkeen työkalu tarkastaa vastaako kenttien sisältö formaatin vaatimuksia.

 Kuvailutyökalulla tuotettu metadata on tarkoitus lopulta siirtää Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n metadatavaranto- ja pakkauspalveluihin.

Tajua-yhteistyöverkoston tapaaminen 7.9.2016

Keskiviikkona 7.9. oli yhteistyöverkoston toinen etäkokous, johon osallistui parisenkymmentä julkaisuarkistoasiantuntijaa eri puolilta Suomea. Kokouksessa käsiteltiin julkaisuarkistojen kuvailukäytäntöjä ja aineiston metadatan kehittämistä yhtenäisemmäksi, sekä suunniteltiin marraskuulle sijoittuvaa päivän mittaista seminaarin ja työpajan yhdistävää tapahtumaa.

Projektissa on aloitettu julkaisuarkistoihin tallennetun tekstiaineiston metadatan yhtenäistämisen suunnittelu keräämällä olennaiset Dublin Core -kentät taulukkoon, jota työstetään yhdessä Kansalliskirjaston ja muiden julkaisuarkistoasiantuntijoiden kanssa Google Drive -palvelussa (linkki taulukkoon löytyy muistiosta, ks. alla). Tavoitteena on luoda mahdollisimman yleispätevä suositus eri metadatakenttien käytölle, jotta suositusta voi soveltaa kotimaisissa julkaisuarkistoissa riippumatta siitä, mikä ohjelmisto on käytössä.

Kokouksen muistio ja tallenne: https://www.kiwi.fi/x/egLvAw.

Avoimen tieteen osaajakoulutus

Syksyn koulutukset

Syksyn 2016 avoimen tieteen osaajakoulutukset:

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneet. Osallistuminen on mahdollista työpajoja lukuun ottamatta myös etäyhteydellä.

Koulutusten materiaalit ja tallenteet ovat tilaisuuksien jälkeen saatavilla verkossa: http://avointiede.fi/menneet-osaajakoulutukset

Avoimen tieteen osaajaverkosto

Olemme koonneet avoimen tieteen osaajaverkoston, joka kokoaa eri aihepiirien ja tieteenalojen avoimen tieteen osaajat. Osaajaverkoston tavoitteena on edistää avoimen tieteen osaamisen vahvistamista ja jalkauttamista korkeakoulujen opetukseen. Avoimen tieteen eri aiheista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä osaajaverkostossa oleviin henkilöihin. Lue lisää: http://avointiede.fi/osaajaverkosto 

Avoimen tieteen verkkokurssi

Julkaisemme syksyn aikana avoimen tieteen ja tutkimuksen perustiedot sisältävän verkkokurssin, jota voivat hyödyntää kaikki aiheesta kiinnostuneet. Seuraa asian etenemistä: http://avointiede.fi/koulutus

Lisätietoja

 


ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, koulutuskoordinaattori Sari Räisänen ja tietoasiantuntija Tanja Vienonen.Kuvat: Susanna Eklund 2016
Sivun alkuun

 • No labels