Logot ja värit

Logoja ja värejä hallitaan Ulkoasu -välilehdellä.

 • Vaihda logo valitsemalla: Oletuslogo → Vaihda... 
  • Eri kieliversioille voi tallentaa oman logonsa
 • Favicon-ikonin voit vaihtaa valitsemalla: Favicon ikoni → Lisää uusi kuva..
  • Favicon-ikoni näytetään selaimesta riippuen esimerkiksi osoitepalkissa tai kirjanmerkkien yhteydessä. 

Kuvien tallennuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Logot ja taustakuva kannattaa muuntaa sopivan kokoisiksi ennen lähettämistä. Hallintalittymä ei muuta niiden kokoja. 
  •  Logossa kannattaa käyttää png-tiedostomuotoa (suositus: enimmäisleveys 200px ja  korkeus: 40px). Logossa on mahdollista käyttää myös tarkempaa pikselitiheyttä, jolloin logon koko voi olla esimerkiksi 400px*80px. Logo skaalautuu yläpalkin korkeuden mukaan automaattisesti.  Logo kannattaa testata useammalla päätelaitteella ennen näkymän julkaisua (tietokoneen näyttö, mobiili jne.).
  • Hallintaliittymä tallentaa logot png-muotoisina. 
 • Tallenna taustakuva joko jpg tai png -muotoon. Mikäli kuva on valokuvamainen, jpg-muoto pakkaantuu yleensä pienemmäksi. Hallintaliittymä ei muuta taustakuvan formaattia.
  Huom! Taustakuva ei kuvan aiheen ja mittasuhteiden vaihdellessa aina rajaudu toivotulla tavalla pienemmillä näytöillä kuten mobiililaitteilla. Kuvan skaalausta tai asemointia voi tällöin muuttaa lisäämällä sille omia ulkoasumäärittelyitä.
 • Faviconiksi kannattaa valita ikoni, joka toimii 16 x 16 pikselin kokoisena. Hallintaliittymä pienentää lähetetyn faviconin tarvittaessa.logokuvan voi muokata Finnan graafisen ohjeistuksen mukaisten mallien avulla

Hakupalkin muokkaus

 • Siirry välilehden "Ulkoasu" alavälilehdelle "Etusivu".
 • Vaihda hakupalkin taustakuva valitsemalla Hakupalkki → Lisää uusi kuva...
  • Mobiililaitteille voi määrittää oman taustakuvanHakupalkkiin saat lisättyä logon seuraavasti:

 • Valitse osio "Etusivu"
 • Valitse "Hakupalkki"
 • Valitse kohdasta "Otsikkoalue" haluamasi kielen kohdalta "Lisää logo..."

Logo näkyy hakupalkin yläosassa.

Etusivun tekstit

Etusivun tekstit löytyvät kielikäännösten listauksesta koodeilla site_header_slogan ja  site_header_slogan_small  (logon alapuolella). Jos haluat jättää tekstin pois, syötä käännökseksi "###".

Etusivun tekstejä voit myös muokata:

 • Valitse välilehti "Ulkoasu"
 • Valitse alavälilehti "Etusivu"
 • Valitse osio Hakupalkki → Otsikkoalue
 • Lisää haluamasi kieliversion kohdalle otsikko ja alaotsikko

Etusivun tekstin sijoittaminen laatikon sisään (ohje)

Hakulinkit etusivulla

Hakulinkit (ohje)

Selaa-palkin lisääminen etusivulle

Ohje

Hakutulossivu

Hakutulosten esittäminen

Hakutulokset voidaan esittää listan (Tiedot ja kuvat) lisäksi kuvagalleriana tai tiivistettynä listana. Kuvagalleriassa painotetaan tietueiden esikatselukuvia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi mikäli näkymän aineistoissa on paljon esimerkiksi valokuvia tai kirjojen kansikuvia. Tiivistetyssä listassa ruudulle mahtuu kerrallaan näkyviin tavallista listaa enemmän hakutuloksia. 

Näkymän käytössä olevat hakutulosnäkymät valitaan "Ulkoasu" -välilehden kohdassa "Hakutulokset". Mikäli käyttäjä ei ole vaihtanut tulosten esitystapaa, käytetään oletusta.

Tiedot ja kuvat

Kuvagalleria

Tiivistetty lista

Kompakti lista

Fasettilistauksen sijainti

Hakutuloksen rajaamiseen käytettävät fasetit (Sijainti, aineistotyyppi, jne) näytetään oletuksena tulosten vasemmalla puolelle. Fasetit voidaan myös näyttää hakutuloslistan oikealla puolella:

Siirry "Ulkoasu" -välilehdelle ja valitse haluamasi puoli "Hakutulokset → Fasettilistaus"-kohdassa.

Hakutulosten massatoiminnot

Bulk-toiminnot  eli massatoiminnot, jossa voi valita monelle hakutulokselle yhtä aikaa toiminnon Sähköposti, Vie, Tulosta tai Tallenna voi aktivoida  seuraavalla asetuksella tiedostossa config.ini.

[Site]
showBulkOptions = true

Samassa tiedostossa pystytään määrittelemään asetukset siitä, mitä vientiominaisuuksia pystytään käyttämään. Record sallii käytön tietuesivulla ja bulk on hakutulossivun massatoimintoa varten.


[Export]
RefWorks = “record,bulk”
EndNote = “record,bulk”
EndNoteWeb = “record,bulk”
MARC = “record,bulk”
MARCXML = “record,bulk”
RDF = “record,bulk”
BibTeX = “record,bulk”
RIS = “record,bulk”


Hakutulosten ja tietuenäytön kentät

Tietueen yhteydessä näytettäviä kenttiä voi kätkeä seuraavasti:

Poista "Ulkoasu" -välilehden kohdasta "Hakutulokset → Hakutulosten kentät" (hakutulos) tai "Tietuenäyttö → Kentät" (tietue) ne kentät, jotka haluat pois näkyvistä.


Kuvamodaalin asetukset

Kuvien zoom toiminnon salliminen tai estäminen

Kuvamodaaleihin on mahdollista asettaa zoom toiminto, jolloin lido, ead, forward ja qdc kuvat aukeavat modaalissa zoomattavaan versioon. 

Tämän asetuksen saa päälle asettamalla local/config/vufind/config.ini tiedostoon seuraavanlainen arvo:

[Content]

; Enables zoom for images in the image popup, only applies to records using the large image
; layout. Disabled by default.
enableImagePopupZoom = true / false riippuen halutaanko sallia vai estää

Tämän lisäksi tulee tarkistaa, onko oman aineiston formaatti sallittujen arvojen listalla. Tämä asetus sallii vakiona seuraavat formaatit: qdc:forward:ead3:ead:lido. Arvon lisääminen tapahtuu erottamalla uusi arvo : merkillä

; A colon-separated list of formats that are enabled for image zoom function
zoomFormats = qdc:forward:ead3:ead:lido

Kontekstuaaliset ohjeet

Näkymässä on mahdollista näyttää ohjeikoneita, joita klikkaamalla avataan aiheeseen liittyä ohje puhekuplaan. Ohjeikoneiden paikat on ennalta määritelty näkymän sivupohjissa, mutta ohjeiden sisältö on vapaasti määriteltävissä.

Esimerkki:

Ohjeet laitetaan päälle päivittämällä ohjeen sisältö muiden käännösten tapaan:

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
tooltip_facet_html
Fasetit hakutuloksissa 
tooltip_local_search_html
Paikallinen haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_pci_search_html
PCI-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_eds_search_html
EDS-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_summon_search_html
Summon-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_local_advanced_html
Paikallinen tarkennettu haku, otsikkopalkki
tooltip_pci_advanced_html
Tarkennettu PCI-haku, otsikkopalkki
tooltip_myaccount_html
Oma tili, otsikkopalkki
tooltip_tabs_local_html
Paikallisen indeksin välilehti
tooltip_tabs_pci_html
PCI välilehti
tooltip_tabs_combined_html
Jaetun hakutuloksen välilehti

Mikäli ohjeen käännös on tyhjä, ohjeikonia ei näytetä.

Ohjetekstit

Näkymiin on mahdollista lisätä ohjeita, jotka näkyvät tekstinä käyttöliittymässä. Ohjeiden sijainti käyttöliittymässä on ennalta määritelty.

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
profile_instructions
Oma tili, Omat tiedot -sivu
contact_details_instructions
Oma tili, Omat tiedot -sivu, Kirjaston ylläpitämät henkilötiedot -osio

self_service_library_description_html

Oma tili, Omat tiedot -sivu, Omatoimikirjasto-kohta (jos käytössä; Finnan versiosta 2.96.0 alkaen)
finna_new_password_instructions_html
Salasanan vaihto -ikkuna
checked_out_instructions_html
Oma tili, Lainat-sivu
holds_instructions_html
Oma tili, Varaukset-sivu
storage_requests_instructions_html
Oma tili, Varastotilaukset-sivu
ill_requests_instructions_html
Oma tili, Kaukolainat-sivu
fines_instructions_html
Oma tili, Maksut-sivu
library_cards_instructions_html 
Omatili, Kirjastokortit-sivu
change_password_instructions
Kirjastokortin salasanan vaihto
login_desc_add_library_card_html
Uuden kirjastokortin lisäys
recovery_help_html
Salasana unohtunut -ikkuna
feedback_instructions_html
Palautesivun alussa

Julkisen suosikkilistan näyttäminen sisältösivulla

Julkinen suosikkilista voidaan näyttää sisältösivulla upokkeessa seuraavasti:

<?= $this->userlistEmbed(['id' => 395876, 'view' => 'list'])?>

Upoke tukee seuraavia asetuksia:

AsetusSeliteMahdolliset arvot
idListan tunniste.Tunniste löytyy urlista: <näkymä>.finna.fi/List/<tunniste>
view

Esitystapa, kuten hakutuloksissa. • list: lista
 • grid: kuvagalleria
 • condensed: tiivistetty lista
titleNäytetäänkö listan otsikko?
 • true
 • false
description

Näytetäänkö listan kuvausteksti?

 • true
 • false
dateNäytetäänkö listan päivämäärä?
 • true
 • false
tagsNäytetäänkö listan avainsanat?
 • true
 • false
sortListan suosikkien järjestys
limitNäytettävien suosikkien lukumäärä1-100
pageSivunumero (jos listan suosikkien lukumäärä on suurempi kuin 'limit')1-
headingLevelOtsikkotasoh1, h2, h3 ...
allowCopyVoiko listan tietueet kopioida upokkeesta omaan listaansa?
 • true
 • false
showAllLink

Näytetäänkö "Näytä kaikki" -nappi jos listalla on enemmän suosikkeja kuin 'limit'-asetuksen määrittämä maksimi?

 • true
 • false

Upotettu lista toimii vain kun suosikkilista ja näkymä sijaitsevat samalla palvelimella. Tämän vuoksi tuotantonäkymän kautta tehdyn suosikkilistan upotusta ei voi kokeilla finna-pre:llä, vaan näkymä täytyy julkaista.

Videon upottaminen tietuesivulle

Videon voi upottaa tietuesivulle asettamalla tiedostoon local/config/vufind/config.ini seuraava asetus:

[Record]

embedVideo = true

 • No labels