Missä mennään ATT-, Finna-, Finto-, Kilda- ja Melinda-hankkeissa 1/201608.02.2016

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton, Kildan sekä Melindan kuulumisista.Tulevia tilaisuuksia

 • Missä mennään -webinaari 16.2.2016, ohjelma täällä
  • Ilmoittautumiset pe 12.2.2016 mennessä täällä.
  • Missä mennään -webinaari on ainoastaan etäyhteyden välityksellä järjestettävä tilaisuus, jossa kerrotaan Kansalliskirjaston hankkeiden ja palveluiden ajankohtaisista asioista. Webinaari korvaa aiemmin järjestetyn Asiantuntijaseminaarin.
 • Seuraavat Missä mennään -webinaarit järjestetään to 29.9.2016 ja ti 22.11.2016, merkitkää kalentereihinne!
 • Vuoden 2016 LIBER-konferenssi järjestetään kesällä Helsingissä
   • Esitelmiä on mahdollista tarjota 15.2.2016 saakka, lisätietoja saat  konferenssin sivuilta.
   • Ohjelma julkistetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, mutta jo nyt on saatu tieto keynote-puhujista.
 • Vuonna 2016 ei järjestetä Kirjastoverkkopäiviä.

Finna
Finto
Kilda
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Tuotantoon tai betatuotantoon ovat vuoden vaihteessa siirtyneet:

 • Taideyliopisto
 • Kouvolan taidemuseo

 Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finnan avoin rajapinta on julkaistu 3.2.2016
 • Finnassa on uusi hakusuodin, jonka avulla on mahdollista löytää visuaalisia aineistoja niiden käyttöoikeuden mukaan. 
  • esim. yli 200 000 kuvaa, joita voi muokata ja käyttää myös kaupallisesti
 • Näkymien siirto uuteen versioon on käynnissä. Tilannetta voi seurata täällä: VuFind2-organisaationäkymät

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Kansalliskirjaston johtokunta nimittää Finnan konsortioryhmän toimikaudelle 2016-2017 helmikuun toisella viikolla. Uusi konsortioryhmä kokoontuu 17.2.  

Tapahtumat, koulutukset ja muut ajankohtaiset

 • Kevään 2016 mukaantulo Finnaan on käynnissä – ilmoittaudu mukaan 29.2. mennessä. Ks. lisätietoa.

 • Finnan aineistot ja avoin rajapinta on mukana Hack your heritage -tapahtumassa 5.2. alkaen: hack4.fi

 • Finnan markkinointityöpaja järjestetään 18.2. Ilmoittaudu mukaan 15.2. mennessä.

 •  Finnan sektoritapaamiset ovat maaliskuun alussa ja peruskoulutus sekä uuden hallintaliittymän koulutus huhtikuun puolivälissä
 • Finna on saanut vuoden 2015 käyttäjäkyselyssä erinomaiset arviot käyttäjiltä. Yli 12 000 asiakasta vastasi marras-joulukuussa kyselyymme palvelusta. Valtaosa (64%) vastanneista oli opiskelijoita.  
  • Käyttäjät antoivat Finnalle keskimäärin arvosanan 8 asteikolla 0-10. Ilahduttavaa oli, että 95 % suosittelisi palvelua myös muille.
   84 % vastaajista löysi Finnasta etsimänsä ja 63 % löysi myös jotakin muuta kiinnostavaa. Edellisen vuoden kyselyyn verrattuna aineiston löydettävyys parani lähes 10 prosenttia. Eniten asiakkaita kiinnostavat verkossa saatavila olevat aineistot.
  • Lue tiedote aiheesta täältä.

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto-palvelun ohjelmiston Skosmoksen versio 1.4 on julkaistu. Se on aiempaa nopeampi ja siinä on uusi näkymä sanaston uusimpien muutosten tarkasteluun. Skosmos 1.5-versiota työstetään parhaillaan ja se julkaistaan lähiviikkoina. Siinä on mm. parannettu käyttäjille annettavaa palautetta tilanteessa, jossa sivun lataus kestää normaalia pidempään, parannettu tukea suurille sanastoille ja tehty paljon pieniä teknisiä korjauksia.
 • VESA-verkkosanasto suljettiin 7.1. Finton kävijämäärät ovat nousseet viimeisten VESA-käyttäjien siirryttyä Finton käyttöön. Viikoilla 3 ja 4 kävijöitä on ollut 25% enemmän kuin vuoden 2015 vilkkaimpana viikkona.

Sisältötyön kuulumiset

 • YSOn käsitteille on lisätty yksikkömuotoisia termejä. YSOn käsitteiden suositeltavat termit ovat nyt ja jatkossakin tesaurusstandardien mukaisesti monikossa, mutta käsitteiden löytymisen helpottamiseksi myös yksikölliset termit ohjaavat jatkossa etsittyyn käsitteeseen. Tällä hetkellä yksikkömuodot toimivat haussa (eli hakemalla 'joki' löytää käsitteen 'joet'), mutta niiden lopullista esitysmuotoa Finton käyttöliittymässä ja ontologioissa pohditaan vielä. Yksikkömuodot lisätään kaikilla kolmella YSOn kielellä.
 • YSOn hierarkkista rakennetta uudistetaan erityisesti ominaisuudet-päähaaran osalta. Uudistukset lisätään YSOon kevään aikana.
 • Metatietosanasto on avattu Finto-palveluun 20.1.2016. Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanasto sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaisia termejä ja ilmauksia. Lisätietoja Metatietosanastosta täältä. 
 • Paikkatiedon ontologia PTO:sta on julkaistu päivitetty versio Fintossa. Uudessa versiossa on laajennettu INSPIRE-käsitteistöä sekä lisätty temaattiset käsiteryhmät, jotka nekin pohjautuvat INSPIREen.

Viimeisimmät ohjeet

 • Finto-projektin vanha julkinen wiki on korvattu kahdella uudella asiakaswikillä. Finto-palvelun wiki käsittää itse Finto-palvelun lisäksi myös Finto-projektin. Asiasanastot ja ontologiat -wiki keskittyy nimensä mukaisesti Kansalliskirjaston ylläpitämiin asiasanastoihin ja ontologioihin. Osana wiki-uudistusta Finto-palvelu myös päivittää ohjeita palvelun käyttöönottoon liittyen.

Kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmän seuraava kokous siirtyy kaavaillusta 16.2. päivämäärästä maaliskuun puolelle. Kokouksen aineisto laitetaan projektin wikiin. 

Lisätietoja:

 


Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Kilda

 

Kilda eli Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi -projekti (2014-2016) tukee siirtymistä kirjastometatiedon tuotannossa linkittyvään dataan. Ensimmäinen askel linkittyvän ja yhteentoimivan metatiedon suuntaan on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin käyttöönotto Suomen kirjastoissa. Kilda edistää myös uusien tunnisteiden käyttöönottoa ja sanastojen julkaisemista avoimena datana.

Ajankohtaista

 • RDA-tiedotussivut ovat siirtyneet Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun verkkosivujen yhteyteen (https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa). RDA-tiedotussivujen sisältö on hajautettu uuden sivuston rakenteeseen.
 • Melindassa kuvailuja tuottavat kirjastot ottivat uudet kuvailusäännöt (RDA) käyttöönsä vuoden 2016 alussa. Takautuvat RDA-konversiot toteutetaan pääsiäisen aikaan (lisätietoa). 

Viimeisimmät ohjeet

 • RDA-suomennos löytyy kansainvälisestä RDA Toolkit -palvelusta. Suomalaisten kirjastojen RDA-linjaukset julkaistaan RDA Toolkit –palvelussa kevään 2016 aikana. RDA-linjaukset on julkaistu väliaikaisesti Kuvailusääntöpalvelun sivulla PDF-tiedostoina.
 • Kansallinen Metatietosanaston on siirretty wiki-sivuilta Finto-palveluun. Metatietosanasto sisältää RDA- ja ISBD-sääntöihin liittyviä vakioituja termejä ja fraaseja. Termeistä on linkitykset kansainväliseen rekisteriin. Metatietosanaston rakenne on RDA:n rakenteen mukainen.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Vuoden ensimmäinen RDA-kyselytunti järjestettiin 4.2. Materiaalit ja linkki videotallenteeseen löytyvät wikisivulta. Samalta sivulta löytyvät tulevien Kyselytuntien päivämäärät, jotka voitte merkitä jo kalentereihinne. Ilmoittautumisista tiedotetaan erikseen.
 • Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu järjestää keväällä 2016 kolme tunnin mittaista verkkokoulutustilaisuutta, joissa keskitytään haasteellisiin sääntötekstikohtiin. Ensimmäinen verkkokoulutus on 18.2. klo 14-15 ja siihen voi ilmoittautua e-lomakkeella 15.2. saakka. Lisätietoa wikissä.

Lisätietoja:

 


Kilda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kansalliskirjaston verkkosivu-uudistuksen yhteydessä asiakaswikit uudistuivat. Metiva-wikistä tuli Melinda-wiki. Muutoksen yhteydessä linkit ovat valitettavasti muuttuneet. Uusi sivusto sijaitsee osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/melinda. Lue lisää uudistuksesta.

Yliopisto- ja yhteiskirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot:

 • Melindan talonmiehen tuokiot jatkuvat, vuoden ensimmäinen tilaisuus 10.2.2016. Ilmoittautumiset ma 8.2. mennessä e-lomakkeella. Talonmies tiedottaa Melindan laatuun ja sisältöön liittyvistä ajankohtaisista asioista tuokioiden lisäksi voycat –sähköpostilistalla ja wikissä.
 • Hajautetun auktoriteettituotannon kokeilu Asterissa on alkanut vuoden lopulla Jyväskylän yliopiston kirjaston kanssa.

Yleiset kirjastot:

 • Yleisten kirjastojen liittyminen Melindaan alkoi vuonna 2015. Pirkanmaan PIKI-kirjastojen kokemuksia Melindaan siirtymisestä voit lukea Kansalliskirjaston viime uutiskirjeestä.
 • Kokkolan seudun Anders-kirjastot tulevat mukaan Melindaan toisena yleisenä kirjastona. Aineistojen tuotantoon siirto on käynnissä. Aineiston luonteen ja koon vuoksi siirto tehdään paloina.
 • Melindaan mukaan tulevat yleiset kirjastot ottavat käyttöön RDA-kuvailusäännöt vastaavalla tavalla vuonna 2016 kuin muutkin Melinda-kirjastot.
 •  Yleisten kirjastojen Melindaan liittymisestä löydät lisätietoa täältä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

Viimeisimmät ohjeet

 • Päivitämme säännöllisesti Melindan toimintaohjetta, joka on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen nyt uudesta paikasta Melinda-wikistä.

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melindan koulutuksista, kevään talonmiehen tuokioista ja muista tapahtumista tiedotamme erikseen.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja:

 


Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Uusia työntekijöitä Tajua-projektiin

Tajua-projektissa aloittaa 8.2.2016 tietojärjestelmäasiantuntija Wouter van Hemel.

Martin Engberg ja Tanja Vienonen aloittavat tietoasiantuntijoina 15.2. 2016. Engbergin tehtäviin kuuluvat ennen kaikkea nimitietojen avaamiseen ja ISNI-tunnuksiin liittyvät asiat, Vienonen taas työskentelee pääasiassa julkaisuarkistoinfrastruktuurin ja yhteisten toimintatapojen kehittämisen parissa.

Avoimen tieteen koulutukset jatkuvat

Aiemminkin tässä katsauksessa esitellyt avoimen tieteen osaajakoulutukset jatkuvat keväällä. Turussa järjestetään 11.2. tutkimusaineiston avaaminen niminen koulutustilaisuus, johon voi ilmoittautua 4.2. asti. Tämän jälkeen 29.2. Kansalliskirjastossa, Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään tutkimusprosessin avaamista. Näiden lisäksi osaajakoulutusta järjestetään kevään aikana yhteistyönä mm. Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Koulutuksiin voivat osallistua kaikki avoimesta tieteestä kiinnostuneet henkilöt. Osallistuminen on ilmaista ja mahdollista työpajoja lukuun ottamatta  myös etäyhteydellä.Tarkempaa tietoa avoimen tieteen koulutuksen tavoitteista ja kevään osaajakoulutuksista saatavilla täältä.

Tietoa avoimen tieteen osaajakoulutuksista, joihin ilmoittautuminen on käynnissä.

Avoimen tieteen osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä: koulutuskoordinaattori sari.raisanen@helsinki.fi tai att-koulutus@postit.csc.fi.

Lisätietoja: ATT-hanke.

ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo ja koulutuskoordinaattori Sari Räisänen.Kuvatiedot:

Jukka Pennanen
Sivun alkuun

 • No labels