Melinda-talonmiesryhmä

Syksyllä 2014 pidettyjen Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpajassa keskeisenä teemana oli Melindan laadunhallinta. Kirjastojen edustajien toivomuksena oli, että Kansalliskirjasto tukisi ja koordinoisi Melindan kuvailutyötä nykyistä enemmän. Laadun kehittäminen on teemana noussut keskusteluun ja myös Kansallinen metatietovaranto -hankkeen yhdeksi painopistealueeksi vuodelle 2015. Eräs keskustelussa esiin nostettu kysymys on, tarvittaisiinko tahoa joka valvoisi ja ohjeistaisi Melindan kuvailutyötä ja tekisi linjauksia kuvailukäytännöiksi. Keskustelun lopputulos oli, että tällaisesta toiminnasta olisi apua: Melinda tarvitsisi "talonmiehen".

Melinda-talonmiestoiminta käynnistettiin Kansalliskirjastossa vuoden 2015 alussa. Käytännössä talonmiehenä toimii ryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Melinda-palvelusta sekä edustaja kansallisbibliografiasta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista: tietokannassa huomatuista, kirjastojen raportoimista ja sähköpostilistoilla puhuttaneista ongelmista ja kysymyksistä. Näihin reagoidaan kuukausittaisella "paimenkirjeellä", joka jaellaan keskeisten sähköpostilistojen kautta ja kootaan myös tänne talonmiehen wiki-sivulle.

Talonmies järjestää myös Talonmiehen tuokio -webinaareja, tarkemmat tiedot Melinda-wikin Tapahtumat ja koulutukset -sivulla

Yhteysosoite: melinda-posti@helsinki.fi

Talonmiehen tiedotukset

 

Talonmies tiedottaa 21.6.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa

Talonmies tiedottaa 22.3.2018: Aleph-ohjelman version vaihto, Melinda-tietueiden koodokentät (008, 007, 006), kevään tilaisuudet ja tapahtumat

Talonmies tiedottaa 2.2.2018: ajankohtaista: eMelinda, Alephin version vaihto keväällä, MARC 21 -formaattiasiaa, kevään tärkeät päivät

Talonmies tiedottaa 18.12.2017: Talonmiehen vuosi 2017, muistutus voy-cat-listan käytöstä, mitä tulossa vuonna 2018

Talonmies tiedottaa 22.9.2017: Kirja-aineiston 008 kenttä, UDK-version merkitseminen, Marc21-formaatin päivitykset, Melindan massamuutokset, syksyn tärkeitä päivämääriä

Talonmies tiedottaa 9.3.2017: 040-kenttä, metatietosanaston lisäykset, kuvailun sähköpostilistat, tulevia tilaisuuksia

Talonmies tiedottaa 17.1.2017: KiTT-tilastointimerkinnän muutos, MARC 21 -päivitykset ja uudet tag tablet, tulevat talonmiehen tuokiot

Talonmies tiedottaa 9.8.2016: RDA-kuvailuohjeiden sovellusta ja koulutusta, syksyn talonmiehen tuokiot, 008/23 ja 24

Talonmies tiedottaa 10.6.2016: Merge+, Kirjavälityksen ennakkotiedot, roolitermit, RDA-konversio, kesäloma-ajan yhteydenotto

Talonmies tiedottaa 4.5.2016: RDA-konversio, tietokantahuolto, auktoriteettien käyttö

Talonmies tiedottaa 23.3.2016: RDA-konversio, Merge+

Talonmies tiedottaa 3.2.2016: Tuki RDA-käyttöönottoon, Talonmiehen tuokio 10.2., uudet asiakaswikit

Talonmies tiedottaa 9.11.2015: Jatkuvat julkaisut vs. monografiat, kirjastoverkkopäivien työpaja, yhtenäistettyjen nimekkeiden käännökset poimituissa tietueissa, tulevat tapahtumat, RDA-konversio testattavana

Talonmies tiedottaa 21.8.2015: Tuplatietueiden yhdistelyajo, kuvailukysymysten kohdistaminen, toimintaohjeen päivitys (poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen), uudet blogimerkinnät, tasokoodimuistuttelua 

Talonmies tiedottaa 26.6.2015: Automaattiset korjaukset kesällä, PIKI-kirjastojen liittyminen Melindaan, RDA-konversio, sovellusohjeen nimenmuutos

Talonmies tiedottaa 29.4.2015: Sähköpostilistat ja palveluosoitteet, DROP-komentojen käyttö, huomautusfraasit, kiinteiden kenttien tyhjämerkit ja täyttömerkit, talonmiehen tuokio 20.5.

Talonmies tiedottaa 27.3.2015: Korjausajot, Asterin viittausmuodot, kirjapainotiedot (260), vanhentuneet Aleph-tunnukset, Allärsin tunnus, tuplailmoitukset

Talonmies tiedottaa 6.3.2015: Melindan sisältö -osio Metiva-wikiin, automaattisten korjausajojen tilanne

Talonmies tiedottaa 29.1.2015: talonmiestoiminta, tuplailmoitukset

Talonmies tiedottaa 3.12.2014: Asteri-tarkistukset, Fennica-tietueiden koodit, sarjakirjaukset (490/830), ISBN- ja ISSN-tunnusten suhde (020/022)

  • No labels