Ohjausryhmä

Melindan johtoryhmänä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmä linjaa metatietovarannon kehittämistä. Ohjausryhmän wiki-sivulla on mm. ohjausryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat liitteineen.

Melindan käyttöönottoryhmät

Melindan käyttöönotot kirjastoissa organisoidaan omiksi projekteikseen, joilla on omat käyttöönottoryhmät. Ryhmien aineistot ovat omalla wiki-työalueella ja niiden käyttö vaatii kirjautumisen.

Melinda-kuvailua ohjeistavat työryhmät

Melinda-kuvailun ohjeistusta tuotetaan yhteistyössä erilaisissa työryhmissä, joissa on kaikkien kirjastosektorien edustajia. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä antaa luettelointisuosituksia Melinda-kirjastoille yhteistyössä Muusa-työryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Laajemmasta kuvailun kehittämisestä vastaa Kuvailustandardiryhmä.

  • No labels