Melindan johtoryhmänä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmä linjaa metatietovarannon kehittämistä. Ohjausryhmän wiki-sivulla on mm. ohjausryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat liitteineen.

Melindan laajentumiseen liittyvät työryhmät

Yleisten kirjastojen Melindaan liittymistä käsitellään yleisten kirjastojen työryhmissä. Pilotointivaihetta varten on perustettu pilotointiryhmä, jossa on edustajat pilottikirjastoista ja Kansalliskirjastosta sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.

Ammattikorkeakoulukirjastojen Melindaan liittymistä valmistelemaan perustetut työryhmät ovat päättäneet toimintansa. Pöytäkirjat ovat luettavissa:

Melinda-kuvailua ohjeistavat työryhmät

Melinda-kuvailun ohjeistusta tuotetaan yhteistyössä erilaisissa työryhmissä, joissa on kaikkien kirjastosektorien edustajia. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä antaa luettelointisuosituksia Melinda-kirjastoille yhteistyössä MusaMelinda-ryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Laajemmasta kuvailun kehittämisestä vastaa Kuvailustandardiryhmä.

  • No labels