Kuvailustandardiryhmä

Kuvailustandardiryhmä (aiemmin: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä, Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä) vastaa kansainvälisiin standardeihin perustuvista suomalaisista kuvailu- ja auktoriteettisääntöjen uudistamisesta sekä niihin liittyvästä tiedottamisesta kirjastoverkolle. Ryhmä koostuu kaikkien eri kirjastosektorien edustajista. Päävastuu kirjastoaineistojen kuvailutyön kehittämisestä on Kansalliskirjastolla, joka nimeää ryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin/sihteereitä sekä formaattiasiantuntijan.

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA on neuvonta- ja keskustelufoorumi kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) piirissä toimiville henkilöille. Työryhmä koostuu eri kirjastosektorien edustajista ja se toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisuudessa. Ryhmän tehtäviin kuuluu luettelointisuositusten antaminen Melinda-kirjastoille ja myös muille kirjastoille metatietovarannon laajentuessa.

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa toimii kansallisena musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun kehittämisen ja ongelmanratkaisun ryhmänä sekä ohjeistaa musiikkiaineiston kuvailua Melinda-metatietovarannossa. Ryhmä aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa, kun musiikin asiantuntijaryhmät Luumu ja MusaMelinda sulautuivat.

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisena vuonna 2016. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto perusti vuonna 2008 sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston, jonka kokoonpano laajeni vuonna 2011 käsittämään kaikki kirjastosektorit. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä jatkaa verkoston toimintaa. Ryhmän tehtävänä on mm. seurata sisällönkuvailun tarjoamien mahdollisuuksien kehittymistä sekä niiden soveltamista kirjastoissa ja toimia yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia sekä käsitellään yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita.

Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto

  • No labels