Ohjausryhmä

Melindan johtoryhmänä toimii Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Ohjausryhmä linjaa metatietovarannon kehittämistä. Ohjausryhmän wiki-sivulla on mm. ohjausryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat liitteineen.

Melindan käyttöönottoryhmät

Melindan käyttöönotot kirjastoissa organisoidaan omiksi projekteikseen, joilla on omat käyttöönottoryhmät. Ryhmien aineistot ovat omalla työalueella ja niiden käyttö vaatii kirjautumisen.

Melinda-kuvailua ohjeistavat työryhmät

Melinda-kuvailun ohjeistusta tuotetaan yhteistyössä erilaisissa työryhmissä, joissa on kaikkien kirjastosektorien edustajia. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä antaa luettelointisuosituksia Melinda-kirjastoille yhteistyössä Muusa-työryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Laajemmasta kuvailun kehittämisestä vastaa Kuvailustandardiryhmä.