Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistoja kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan. Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.

Melinda sisältää yleensä mukana olevien kirjastojen lähes kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat kuvailleet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Melindan toimintamalli on järjestelmäriippumaton. Tämä tarkoittaa, että palvelulla on samat tavoitteet ja tehtävät riippumatta siitä, missä järjestelmässä se toimii. Teknisen alustan kehittyminen ei vaikuta Melindan toimintamalliin.

Nykyisin palvelu ja siihen liittyvä yhteistietokanta toimii Aleph-kirjastojärjestelmässä. Asiakas pääsee hakemaan  tietokannan tietoja Melinda-verkkokirjastosta.


Palvelu laajenee vaiheittain

Melinda periytyy Lindasta, yliopisto- ja yhteiskirjastojen sekä eräiden erikoiskirjastojen yhteisluettelosta. Kansallinen metatietovaranto -hankkeen myötä mukaan tulivat ammattikorkeakoulukirjastot vuosina 2012–2014 ja vuonna 2015 ensimmäiset yleiset kirjastot. Kirjastokokoelmien metatietojen lisäksi se sisältää Suomen kansallisbibliografian ja Arto-artikkeliviitetietokannan.

Melindasta muodostuu vaiheittain kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto. Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon, mikä vähentää päällekkäistä työtä.

Palvelun kehittäminen ja laajentaminen tehdään Kansallinen metatietovaranto -hankkeessa.

Palvelun tausta on yhteisluettelossa

Melinda on Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden vanhin kirjastoverkolle tarjoama palvelu. Sen taustalla on Tieteellisten kirjastojen ATK-yksikön (TKAY) 1970-luvulla aloittama luetteloinnin automatisointi. Opetusministeriön tukema TKAY-projekti kesti 1970-luvulta 1990-luvun alkupuolelle asti. Kansalliskirjastoon, silloiseen Helsingin yliopiston kirjastoon, yksikkö siirrettiin vuonna 1993. Verkon kautta tehtävään tiedonhakukäyttöön LINDA avattiin vuosina 1993–94.

Yhteisluettelo on alkuajoista lähtien toiminut:

  • tietueitten poimintaluetteloinnin lähteenä
  • hakutietokantana asiakkaille
  • kaukopalvelun paikannusvälineenä.

  • No labels