Tavoite

Kansallinen metatietovarantohanke on monivuotinen kehittämishanke, jonka tarkoitus on tarjota yhteinen metatietovaranto (Melinda) kaikille Suomen kirjastoille. Tavoitteena on:

 • tarjota Suomen kirjastojen metatiedon tuotannolle uusi työskentely- ja toimintaympäristö
 • tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa, jolloin
  • muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu
  • erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät.

Hanke liittyy yhteisluettelon (Lindan) toiminnallisuuden ja kattavuuden laajentamiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon, mikä vähentää päällekkäistä työtä.

Keskeiset hyödyt

 • Yhtenäisyys:
  Yhtenäiset kuvailukäytännöt, säännöt ja toimintatavat . Erilaiset  kuvailukäytännöt vähenevät.
 • Yhteisöllisyys:
  Metatietojen yhteiskäytön myötä muiden tekemän työn hyödyntäminen helpottuu. Verkostoituminen ja osaamisen jakaminen. Apua saa muilta tarvittaessa.
 • Tehokkuus:
  Keskitetty palveluratkaisu tuo säästöjä kuvailutyössä, palvelin- ja ohjelmistokustannuksissa. Työ nopeutuu ja tehdään vain kerran. Vastaava työpanos voidaan kohdistaa muualle.
 • Näkyvyys:
  Kirjaston kokoelmat tulevat kansallisesti/kansainvälisesti näkyviin. Kaukopalvelu lisääntyy.  Palkitsevuus yksilötasolla, kun työn tulos tulee laajasti näkyviin.
 • Laatu:
  Vähemmän virhemahdollisuuksia. Laadukkaampaa dataa. Auktoriteettien hyödyntäminen.

 

 • No labels