Auktoriteettitietokannan avulla parannetaan aineistojen kuvailun laatua ja aineistoista tehtävän tiedonhaun tuloksia.

Auktorisoidut nimimuodot:

  • Sitovat yhteen erilaiset nimimuodot (esim. saman nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusasut)
  • Auttavat erottelemaan toisistaan samannimiset henkilöt
  • Auttavat erottelemaan saman käsitteen eri merkitykset (esim. johtaminen yrityksessä, musiikissa ja sähkötekniikassa).

Ensisijaisesti Melinda-kirjastojen käyttöön tarkoitetun auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta.

Lisätietietoa käytöstä:

Tietokanta kattaa tällä hetkellä:

  • YSO/ALLFO-ontologian
  • Metatietosanaston
  • Kansallisbibliografian suomenkieliset henkilö- ja yhteisönimet
  • Teosauktoriteetit
  • SEKO-sanaston

Auktorisoituja termejä voi tarkastaa lisäksi Finto-palvelun sanastoista.

  • No labels