Auktoriteettitietokannan avulla parannetaan aineistojen kuvailun laatua ja aineistoista tehtävän tiedonhaun tuloksia.
Ensisijaisesti Melinda-kirjastojen käyttöön tarkoitetun auktoriteettitietokanta Asterin rakentaminen toteutetaan osana Kansallinen metatietovaranto -hanketta.
Melinda-yhteistyössä olevilla kirjastoilla Asteri-tietokannan sanastot ovat käytettävissä omassa kirjastojärjestelmässään niissä kentissä, jossa hakutietojen tulee olla auktorisoitua.

Auktorisoidut nimimuodot:

  • Sitovat yhteen erilaiset nimimuodot (esim. saman nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusasut)
  • Auttavat erottelemaan toisistaan samannimiset henkilöt
  • Auttavat erottelemaan saman käsitteen eri merkitykset (esim. johtaminen yrityksessä, musiikissa ja sähkötekniikassa).

Lisätietietoa käytöstä:

Tietokanta kattaa tällä hetkellä:

  • KANTO - Kansalliset toimijatiedot
  • KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
  • SLM - Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto
  • YSO/ALLFO-ontologia
  • Teosauktoriteetit

Auktorisoituja termejä voi tarkastaa  Finto-palvelun sanastoista.

  • No labels