Versiossa 23 Asteri-ominaisuudet sanastojen (FIN10) ja nimien (FIN11) osalta ovat valmiiksi mukana paketissa! Apuauktoriteetteja (FIN12) ja teoksia (FIN13) varten muutokset tarvitsee tehdä.

Huom: apuauktoriteetteja on toistaiseksi käytössä vain toimijakuvailussa, teoksia ei vielä lainkaan. (12.5.2020)

  

Jotta Asterin sanastoja (FIN10), henkilöiden, yhteisöjen ja kokousten nimiä (FIN11),  apuauktoriteetteja (FIN12) ja teos/ekspressioauktoriteetteja (FIN13) voidaan käyttää Aleph-klientissä *Edit Actions* > *Search Headings of Other Base* (*Ctrl-F3)* -toiminnolla, Aleph-klientin asetustiedostoihin tehdä allakuvatut muutokset:

1. C:\AL500_23\Alephcom\tab\Library.ini -tiedostoon lisätään

FIN10 - Asteri - sanastot   FIN10 melinda.kansalliskirjasto.fi:6992
FIN11 - Asteri - nimet     FIN11 melinda.kansalliskirjasto.fi:6992
FIN12 - Asteri - apu      FIN12 melinda.kansalliskirjasto.fi:6992
FIN13 - Asteri - teokset    FIN13 melinda.kansalliskirjasto.fi:6992

Myös palvelinnimi app.aleph.csc.fi toimii melinda.kansalliskirjasto.fi:n sijasta.2. C:\AL500_23\Catalog\tab\PER_LIB.ini -tiedostoon lisätään

FIN10
FIN11
FIN12
FIN13

3. C:\AL500_23\Alephcom\tab\SearBase.dat -tiedostoon lisätään

Asteri - sanastot     FIN10        FIN10 0
Asteri - nimet       FIN11        FIN11 0
Asteri - apu        FIN12        FIN12 0
Asteri - teokset      FIN13        FIN13 0

Huom. tarkista, että sarakkeet ovat asetustiedostoissa oikealla paikallaan ja että niiden välissä on välilyöntejä, ei sarkaimia.

Huom. tarkista, että muokkaat oikeita asetustiedostoja.

Jos Windowsissa on päällä tiedostonnimien päätteitä kätkevä asetus, varsinainen muokattava asetustiedosto saattaa näkyä hakemistossa pelkällä nimellä Library. Asetusta voi säätää valinnalla *Folder Options*>   *View*>   *Hide Extensions for known file types*

(Library.ini:stä on käytössä olevan version lisäksi asetushakemistossa kaksi vaihtoehtoista, lisäpäättellistä versiota: Library.ini.tuotanto ja Library.ini.test - näiden muokkaaminen ei vaikuta mihinkään.)


Jos kirjastossa on käytössä keskitetty ohjelmistojakelu, on syytä varmistaa, että asetustiedostojen muutokset tehdään myös keskitetysti jaettavaan Aleph-versioon. Muussa tapauksessa muutokset voivat kadota päivitysten yhteydessä.

 • No labels