SFXAdmin

Tälle sivulle kerätään materiaalia SFX:n ylläpitokäyttöliittymästä. Katso myös pikaopas aineiston aktivointiin ja asetusten tarkistamiseen sivulta Aineiston aktivointi omassa SFX-instanssissa.

SFXAdminia tulee käyttää suojatulla https-yhteydellä (https://sfx.nelliportaali.fi/sfxadmin/OMAINSTANSSI...)

Käyttäjätilit ja käyttäjäoikeudet

Kirjaston / oppilaitoksen Nelli-ylläpitäjä voi tunnuksillaan lisätä, muokata tai poistaa käyttäjiä kohdasta Administrator Tools > SFXAdmin Users.

Älä poista "nelli"-tunnusta käyttäjälistasta! Nelli-toimistolaiset käyttävät tätä tunnusta yleisten päivitysten tekemiseen ja tukitoimenpiteisiin.

Kukin käyttäjä kuuluu yhteen käyttäjäryhmään (profile). Kunkin käyttäjäryhmän oikeuksia voi muokata Unix-puolelta, config-hakemiston tiedostosta user_permissions.config (koko polku juuresta /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/OMAINSTANSSI/config/ missä OMAINSTANSSI on oman SFX-instanssin nimi ilman lopussa olevaa b:tä - esimerkiksi nelli05). Esimerkiksi ylläpitäjä-käyttäjäryhmän oikeuksien määrittely saattaa näyttää tältä:

Section "Administrator"

KBMANAGER.WRITE     "Y"
KBMANAGER.READ     "Y"
DATALOADER.WRITE    "Y"
STATISTICS.READ     "Y"
CITATIONSFORMS.READ   "Y"
LOOKUP.READ       "Y"
EXPORT.READ       "Y"
EXPORT.WRITE      "Y"
ADMIN.WRITE       "Y"
FM.WRITE        "Y"
THRESHOLD.WRITE     "Y"
TARGET_MATCHER.WRITE  "Y"
MARC_ENHANCEMENT.READ  "N"
DEBUGGING.WRITE     "Y"
KB_REPORTS.WRITE    "Y"
SFXHELP.WRITE      "Y"
CATEGORY.WRITE     "Y"
AZ.WRITE        "Y"
INSTITUTE.WRITE     "Y"
CUSTOM.WRITE      "Y"
GOOGLE_SCHOLAR.WRITE  "Y"
COLLECTION.READ     "Y"
MULTILANGUAGE.WRITE   "Y"
BX.WRITE        "Y"
EndSection

Jos käyttäjältä (administrator tai muu rooli) puuttuu SFXAdminissa pääsy olennaisiin toimintoihin (punainen X), niin kannattaa siis tarkistaa löytyykö tiedostosta vaadittu rivi ja onko oikeus asetettu "Y". Huomaa, että samassa tiedostossa määritellään kaikkien käyttäjäroolien oikeudet, eli joudut selailemaan alaspäin löytääksesi administratorin.