Ulkoisten aineistojen asetuksia muokataan klikkaamalla näkymän ikonia etusivulta ja siirtymällä Ulkoiset aineistot -välilehdelle.

Central Discovery Index (CDI)

  1. Siirry osioon Ulkoinen hakuindeksi (Mikäli osiota ei näy, indeksejä ei ole vielä konfiguroitu organisaatiolle. Ota yhteyttä finna-postiin).
  2. Voit kytkeä ulkoisen hakuindeksin päälle ja valita käytetäänkö jaettua hakutuloslistausta (minkä avulla käyttäjä voi tarkastella rinnakkain paikallisen aineiston ja CDIn hakutuloksia).
  3. Voit lisäksi valita mitkä fasetit näytetään ja niiden järjestyksen.

CDI:n tietuelinkkien suodatus

Finnassa näytetään CDI-tietueen metatietoihin luetteloidut linkit. Nämä voivat johtaa kokotekstiin tai esimerkiksi viitetietoihin. Näytettävät linkit voi suodattaa tietolähteen mukaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kokotekstilinkkien kätkemisen tietyn lähteen kaikista tietueista.

Asetukset sijoitetaan tiedoston /local/config/vufind/Primo.ini:n osioon OnlineURLs:

[OnlineURLs]
; List of sources whose URLs are shown.
;showFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are shown for records with a fulltext link.
;showFromSourceWithFulltext[] = '*'
;showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'

; List of sources whose URLs are not shown.
;hideFromSource[] = '*'
;hideFromSource[] = 'eric'
;hideFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are not shown for records with a fulltext link.
;hideFromSourceWithFulltext[] = '*'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'wiki'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'

Asetus

Kuvaus

showFromSource

Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkit näytetään.

showFromSourceWithFulltext

Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkit näytetään.

hideFromSource

Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkkejä ei näytetä.

hideFromSourceWithFulltext

Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkkejä ei näytetä.

Tietueen lähde luetaan metatiedoista: record > control > sourceid (ks. henkilökuntanäyttö). Jokerimerkki '*' tarkoittaa kaikkia tietueita/lähteitä.

Esimerkkejä:

Kenttä

Kuvaus

Näytetään linkit vain lähteestä sciversesciencedirect_elsevier

showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään linkit vain lähteestä sciversesciencedirect_elsevier ja wiki
showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
showFromSource[] = 'wiki'
Näytetään linkit kaikkialta muualta paitsi lähteestä wiki
hideFromSource[] = 'wiki'
Kätketään kokotekstilinkit lähteestä sciversesciencedirect_elsevier
hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään kaikki linkit lähteestä wiki ja kokotekstilinkit lähteestä sciversesciencedirect_elsevier
showFromSource[] = 'wiki'
showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Kätketään kaikki kokotekstilinkit
hideFromSourceWithFulltext[] = '*'

Suodatus koskee ainoastaan CDI:n metatietoihin luetteloituja linkkejä, ei Finnan muodostamia SFX-linkkejä.

 

Muut e-aineistojen asetukset

Linkityspalvelun (SFX tai Alma) liittäminen Finnaan

Kun SFX tai Alman linkityspalvelu (link resolver) on kytkettynä Finnaan, hakutuloksiin liitetään kokotekstilinkkejä ja muita palveluja, jotka saadaan viitetietojen perusteella linkityspalvelusta.
Saatavuustietojen SFX-linkkien yhteyteen voidaan saada näkyville myös SFX-aineistojen threshold-tiedot, ts. ennen kaikkea kateaika.  Tiedot saadaan Finnan käyttöön, kun SFX:n omassa hallintaliittymässä ruksitaan valinta "Include availability info in text format" näkymässä Configuration > Menu Configuration > SFX API

Linkityspalvelun liittäminen Finnaan tapahtuu kohdassa Muut e-aineistojen asetukset > OpenURL-resolver. Valikosta valitaan Alma tai SFX ja lisätään palvelimen osoite (base url).

Tiedostonhallinnassa tiedot löytyvät tiedostosta local/config/vufind/config.ini osiosta OpenUrl:

Esim.

[OpenURL]
url="https://sfx.finna.fi/nelliXX"
resolver="sfx"

Finna näyttää suorat linkit siinä järjestyksessä kuin ne ovat linkityspalvelun palauttamassa listassa.

Oletuksena näkyy lisäksi linkki linkityspalvelun valikkoon esim. otsikolla "Näytä muuta lähteet".

Linkkivalikkoon johtavan linkin saa piiloon tekemällä tiedostonhallinnassa seuraavan lisäyksen tiedostoon themes/custom/less/custom.less :

.openurls.more-options {
   display: none;
}


Suosituksia linkkien näyttämiseen

Finnan vuonna 2019 tehdyissä käytettävyystesteissä havaittiin, että linkityspalvelun erilaisten linkkien näyttöön ja nimeämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.  Käytössä ollut linkityspalvelu oli testeissä SFX.

Käyttäjätestauksessa perusteella SFX-linkkivalikko ei usein ole käyttäjille kovinkaan tuttu työkalu eikä sen käyttötarkoitus avaudu välittömästi, joten suorien linkkien näyttämistä suositellaan linkkivalikkoon johtavan linkin sijaan. Käyttäjille voidaan halutessa näyttää sekä linkityspalvelusta tulevat suorat linkit että linkki valikkoon, mutta jos valikko ei tarjoa olennaista uutta tietoa suorien linkkien lisäksi, se voidaan piilottaa yllä olevien ohjeiden avulla.

Joskus linkki valikkoon halutaan kuitenkin näyttää käyttäjille suorien linkkien lisäksi, koska valikossa tarjotaan tietoa, joka ei muuten ole saatavilla. Tällaista tietoa voi olla Google Scholar -linkki, ALMAan tallennetut käyttöoikeustiedot eri tietolähteille tai “Report a broken link” -toiminto. Jos valikon linkki halutaan näyttää, linkin nimeämiseen on hyvä kiinnittää huomiota. SFX ei terminä usein ole käyttäjille tuttu, joten selittävä teksti kuten "Näytä muut lähteet" on tarpeellinen linkin nimessä.

SFX exportin mukana tulevat linkit

Paikallisen indeksin hakutuloksissa voi olla myös sellaisia SFX-valikon linkkejä, jotka tulevat Finnaan tietueen metadatan mukana. Näitä näkyy sellaisissa tapauksissa, kun SFX:stä on linkkien lisäksi tuotu SFX exportin avulla metadataa mukaan paikallisen aineiston hakuun. Tällaiset linkit näkyvät Finnassa ennen suoria linkkejä ja ne löytyvät tietueen MARC21-metadatasta. Näiden linkkien näkymistä ei hallinnoida Finnan hallintaliittymässä, vaan ne voi tarvittaessa poistaa SFX export-asetuksissa jättämällä tyhjäksi kohdan Specify base URL.


Libkey-linkit (Browzine)

Jos kirjastolla on käytössä Libkey-linkityspalvelu, Libkey-linkit voidaan lisätä Finnaan Libkeyn rajapintaa hyödyntäen.

Luo uusi tiedosto local/config/vufind/BrowZine.ini ja kopioi siihen local/config/vufind/BrowZine.ini.sample -tiedoston sisältö. Muokkaa tiedostoon seuraavat rivit, joissa nollien tilalle tulevat kirjaston omat Libkey-tunnisteet:

[General]
access_token = "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
library_id = "000"

(Kaikki mahdolliset asetukset on selitetty tiedostossa local/config/finna/BrowZine.ini.sample.)


Lisää tiedostoon local/config/vufind/config.ini seuraavat rivit:

[DOI]
resolver = BrowZine


Finnan oletuskonfiguraatiossa Libkey-rajapinnasta saatavat palvelut näytetään nyt järjestyksessä kokoteksti, koko numero ja mahdollinen huomautus takaisinvedosta. Järjestystä ja näytettäviä palveluita voi muokata BrowZine.ini:ssä DOIServices-osiossa.Libkey/Browzine-rajapinnasta saatavien kansikuvien näyttämiseksi paikallisen indeksin hakutuloksissa, katso ohje Kansikuvat.

IP-rajoitteiden määrittely

IP-rajoitteilla määritellään auktorisoidut IP-osoitteet. Nämä vaikuttavat CDI:n hakutuloksiin ja EzProxyn   toimintaan (organisaation sisäisiksi määritellyt osoitteet). 

Klikkaa IP-rajoitteet -osion painiketta, "Uusi IP-rajoite"

Täytä lomakkeen vaatimat tiedot

Kenttä

Kuvaus

Rajoitteet

Nimi

IP-rajoitteelle annettava nimi

Ei rajoitteita

Huomioitavaa

Mikäli IP-rajoitteeseen halutaan liittää jokin kuvaus tai huomautus, se kannattaa lisätä tähän

Ei rajoitteita

Määritys

Varsinainen IP-rajoite, jonka on noudatettava jotain seuraavista syntakseista:
Maski: 000.000.000
Luettelo IP-osoitteista: 000.000.000.000, 000.000.000.000
IP-avaruus: 000.000.000.000 - 000.000.000.000
IPv6-osoite: 1234:ab1:0:1234:0:567:81


EZProxy-asetukset

EZproxya käytetään paikallisen aineiston (mm. MARCin 856-kenttä) ja Primo Central Index -tietueiden ulospäin suuntautuviin linkkeihin, paitsi ei SFX-linkkeihin.

Syötä EZproxy-palvelimen osoite ja märittele haluamasi ehdot kuuteen tekstikenttään. Erottele ehdot rivinvaihdoilla. Jos ehdon tekstikenttä on tyhjä, sitä ei huomioida.

Oletuksena kaikki URLit proxytetaan organisaation ulkopuolisille käyttäjille jos EZproxy-osoite on määritelty eikä muita sääntöjä ole määritelty. URLia ei kuitenkaan proxyteta mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu annetussa järjestyksessä (jos yksi ehto täyttyy, myöhemmät jätetään huomiotta):

  1. "Käytä proxya organisaation IP-osoitteista tuleville käyttäjille” ei ole valittu ja käyttäjä tulee organisaation IP-osoitteesta.
  2. URLin sisältävä tietue ei kuulu "Käytä proxya indekseissä" kohdassa valittujen indeksien (paikallinen, Primo...) joukkoon (oletuksena kaikki indeksit ovat valittuna).
  3. URLin sisältävän tietueen tietolähde ei sisälly "Tietolähteet, joille proxya käytetään" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon. Tietueen tietolähde löytyy tietuenäytön henkilökuntanäytön kentästä datasource_str_mv (paikallisen indeksin tietue) tai source (Primo-tietue).
  4. URLin sisältävä tietueen tietolähde sisältyy "Tietolähteet, joille proxya ei käytetä" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon.
  5. Jos URLista ei löydy mitään laatikossa "URLin osat, joille proxya käytetään” -laatikossa määritetyistä merkkijonoista eikä URL tuota osumaa millekään laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya käytetään” määritellyistä PHP-formaatin säännöllisistä lausekkeista (regular expression).
  6. Jos URLista löytyy joku laatikossa "URLin osat, joille proxya ei käytetä” -laatikossa määritetyistä merkkijonoista.
  7. Jos URL tuottaa osuman jollekin laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya ei käytetä” määritellyistä PHP-formaatin säännöllisistä lausekkeista.

Lisensioitujen aineistojen etäkäyttöä varten Finna tukee EZproxy-kirjautumista.

Katso myös

E-aineistot (Tarkempaa tietoa mm. ulkoisista indekseistä, CDI:stä, SFX:stä ja näissä järjestelmissä tehtävistä aktivoinneista.)