Ulkoisten aineistojen asetuksia muokataan klikkaamalla näkymän ikonia etusivulta ja siirtymällä "Ulkoiset aineistot" -välilehdelle. Katso myös suositukset aktivoinneista ja Lisensoidut aineistot Finnassa.

Primo Central Index (PCI)

 1. Siirry osioon Keskitetty hakuindeksi (Mikäli osiota ei näy, indeksejä ei ole vielä konfiguroitu organisaatiolle. Ota yhteyttä finna-postiin.).
 2. Voit kytkeä keskitetyn hakuindeksin päälle ja valita käytetäänkö jaettua hakutuloslistausta (minkä avulla käyttäjä voi tarkastella rinnakkain paikallisen aineiston ja PCIn hakutuloksia).
 3. Voit lisäksi valita mitkä fasetit näytetään ja niiden järjestyksen.

Nelli-wikistä löydät tietoa Primo Central Indexistä, esimerkiksi yhteisten aktivointien muutoslokin.

Primon tietuelinkkien suodatus

Finnassa näytetään Primo-tietueen metatietoihin luetteloidut linkit. Nämä voivat johtaa kokotekstiin tai esimerkiksi viitetietoihin. Näytettävät linkit voi suodataa tietolähteen mukaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kokotekstilinkkien kätkemisen tietyn lähteen kaikista tietueista.

Asetukset sijoitetaan tiedoston /local/config/vufind/Primo.ini:n osioon OnlineURL:

[OnlineURLs]
; List of sources whose URLs are shown.
;showFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are shown for records with a fulltext link.
;showFromSourceWithFulltext[] = '*'
;showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'

; List of sources whose URLs are not shown.
;hideFromSource[] = '*'
;hideFromSource[] = 'eric'
;hideFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are not shown for records with a fulltext link.
;hideFromSourceWithFulltext[] = '*'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'wiki'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'

Asetus

Kuvaus

showFromSource

Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkit näytetään.

showFromSourceWithFulltext

Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkit näytetään.

hideFromSource

Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkkejä ei näytetä.

hideFromSourceWithFulltext

Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkkejä ei näytetä.

Tietueen lähde luetaan metatiedoista: record > control > sourceid (ks. henkilökuntanäyttö). Jokerimerkki '*' tarkoittaa kaikkia tietueita/lähteitä.

Esimerkkejä:

Kenttä

Kuvaus

Näytetään linkit vain lähteestä sciversesciencedirect_elsevier

showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään linkit vain lähteestä sciversesciencedirect_elsevier ja wiki
showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
showFromSource[] = 'wiki'
Näytetään linkit kaikkialta muualta paitsi lähteestä wiki
hideFromSource[] = 'wiki'
Kätketään kokotekstilinkit lähteestä sciversesciencedirect_elsevier
hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään kaikki linkit lähteestä wiki ja kokotekstilinkit lähteestä sciversesciencedirect_elsevier
showFromSource[] = 'wiki'
showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Kätketään kaikki kokotekstilinkit
hideFromSourceWithFulltext[] = '*'

Suodatus koskee ainoastaan Primon metatietoihin luetteloituja linkkejä, ei SFX-linkkejä.


Muut e-aineistojen asetukset

 

SFX-linkitys: Kun SFX-linkitys on kytkettynä, hakutuloksiin liitetään kokotekstilinkkejä ja muita palveluja, jotka saadaan viitetietojen perusteella SFX:stä. SFX-palvelimen osoite syötetään SFX-URL-kenttään.


Saatavuustietojen SFX-linkkien yhteyteen voidaan saada näkyville myös SFX-aineistojen threshold-tiedot. Tiedot saadaan Finnan käyttöön, kun SFX Adminissa ruksitaan valinta "Include availability info in text format" näkymässä Configuration > Menu Configuration > SFX API

IP-rajoitteiden määrittely

IP-rajoitteilla määritellään auktorisoidut IP-osoitteet. Nämä vaikuttavat PCI:n hakutuloksiin ja EzProxyn   toimintaan (organisaation sisäisiksi määritellyt osoitteet). 

Klikkaa IP-rajoitteet -osion painiketta, "Uusi IP-rajoite"

Täytä lomakkeen vaatimat tiedot

Kenttä

Kuvaus

Rajoitteet

Nimi

IP-rajoitteelle annettava nimi

Ei rajoitteita

Huomioitavaa

Mikäli IP-rajoitteeseen halutaan liittää jokin kuvaus tai huomautus, se kannattaa lisätä tähän

Ei rajoitteita

Määritys

Varsinainen IP-rajoite, jonka on noudatettava jotain seuraavista syntakseista:
Maski: 000.000.000
Luettelo IP-osoitteista: 000.000.000.000, 000.000.000.000
IP-avaruus: 000.000.000.000 - 000.000.000.000
IPv6-osoite: 1234:ab1:0:1234:0:567:81

 

EZProxy-asetukset

EZproxya käytetään paikallisen aineiston (mm. MARCin 856-kenttä) ja Primo Central Index -tietueiden ulospäin suuntautuviin linkkeihin, paitsi ei SFX-linkkeihin.

Syötä EZproxy-palvelimen osoite ja märittele haluamasi ehdot kuuteen tekstikenttään. Erottele ehdot rivinvaihdoilla. Jos ehdon tekstikenttä on tyhjä, sitä ei huomioida.

Oletuksena kaikki URLit proxytetaan organisaation ulkopuolisille käyttäjille jos EZproxy-osoite on määritelty eikä muita sääntöjä ole määritelty. URLia ei kuitenkaan proxyteta mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu annetussa järjestyksessä (jos yksi ehto täyttyy, myöhemmät jätetään huomiotta):

 1. "Käytä proxya organisaation IP-osoitteista tuleville käyttäjille” ei ole valittu ja käyttäjä tulee organisaation IP-osoitteesta.
 2. URLin sisältävä tietue ei kuulu "Käytä proxya indekseissä" kohdassa valittujen indeksien (paikallinen, Primo...) joukkoon (oletuksena kaikki indeksit ovat valittuna).
 3. URLin sisältävän tietueen tietolähde ei sisälly "Tietolähteet, joille proxya käytetään" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon. Tietueen tietolähde löytyy tietuenäytön henkilökuntanäytön kentästä datasource_str_mv (paikallisen indeksin tietue) tai source (Primo-tietue).
 4. URLin sisältävä tietueen tietolähde sisältyy "Tietolähteet, joille proxya ei käytetä" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon.
 5. Jos URLista ei löydy mitään laatikossa "URLin osat, joille proxya käytetään” -laatikossa määritetyistä merkkijonoista eikä URL tuota osumaa millekään laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya käytetään” määritellyistä PHP-formaatin säännöllisistä lausekkeista (regular expression).
 6. Jos URLista löytyy joku laatikossa "URLin osat, joille proxya ei käytetä” -laatikossa määritetyistä merkkijonoista.
 7. Jos URL tuottaa osuman jollekin laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya ei käytetä” määritellyistä PHP-formaatin säännöllisistä lausekkeista.

Lisensioitujen aineistojen etäkäyttöä varten Finna tukee EZproxy-kirjautumista.

 • No labels