Lehtien aktivointi DataLoaderilla

E-lehdet aktivoidaan joko kokopaketteina tai lehtilistojen avulla. Kokopaketin aktivointi käy helposti SFX Adminissa sivun Aineiston aktivointi omassa SFX-instanssissa ohjeiden avulla. Osapaketti puolestaan aktivoidaan ns. ladattavalla lehtilistalla, joka DataLoaderilla ajettuna aktivoi vain listalla olevat lehdet.

Mistä tiedän mitkä on koko- ja mitkä osapaketteja? Katso tieto Haltista ko. aineiston kohdalta. Jos Haltista puuttuu tieto tästä, pyydä Nelli-toimistoa laittamaan tieto sivuille. Haltissa löytyvät myös lehtipaketit DataLoaderia varten.

Miten toimitaan?

Kirjaudu ensin oman instanssin SFXAdminiin.

Jos toimit jaetussa instanssissa (useampi organisaatio samassa SFX-instanssissa), ennen DataLoaderin käyttöä tulee tarkistaa,että oma instituutio (kirjasto) on liitetty aineistoon: etsi aineisto, katso "Edit/View target" ja tarvittaessa "Edit Institute settings". Jos ei ole, klikkaa "Add an Institute Entry to this Target" ja valitse omasi.

Ennen kuin liität "Add an Institute Entry to this Target"-toiminnolla Submit-painiketta painamalla instituutiosi aineistoon, katso että kohta "Object Portfolio Settings: activation status:" on "Inactive"! Jos valittuna on "active" niin submit-nappulaa painamalla aktivoit myös kaikki paketin lehtiportfoliot. Jos aktivoit jo nyt kaikki portfoliot, et voi perua aktivointia jaetussa instanssissa muuten kuin poistamalla oman instituutiosi ko. aineistosta. Jos kyse on kokopaketista, jossa voi aktivoida kaikki lehdet (ts. et olekaan lataamassa lehtilistaa), valitse silloin "Active".

Varsinainen DataLoaderilla aktivointi tehdään seuraavasti:

 • klikkaa KBTools/DataLoader
 • Select Target + Service: valitse oma aktivoitava aineisto ja service (yleensä kokoteksti eli getFullTxt)
 • TÄRKEÄÄ: valitse oma kirjasto jos toimit jaetussa instanssissa! (Select institute/group (optional))
 • Valitse syötettävä tekstitiedosto (Specify input file name) Tämä pitää olla ladattu omalle koneelle Haltista tai kustantajalta. Jos FinELib-osapakettitilaukselle ei löydy ladattavaa lehtilistaa Haltista, ota yhteyttä Nelli-toimistoon ja pyydä laittamaan lista sinne.
 • Valitse sarakkeisiin seuraavasti:
  • Column 1 (Primary Key): ISSN (jos kyseessä lehtilista) tai ISBN (jos kirjalista) - lehtilistan ensimmäisessä sarakkeessa tulee olla ISSN tai ISBN
  • Column 2: AVAILABILITY (lehtilistan toisessa sarakkeessa tulee lukea "ACTIVE")
  • Valitse Column 3 TRESHOLD, jos lehtilistan kolmannessa sarakkeessa on aikarajauksia (threshold)
 • Valitse Load Type: Update Portfolios
 • Submit

Pari yleistä huomautusta

 • E-lehtilistojen kanssa on ollut aika paljon ongelmia. Yleensä syy on ollut kustantajan kyvyttömyydessä toimittaa FinELibille ajantasaista lehtilistaa tai yleensä lehtilistaa, jossa on ISSN:t. Myös lehtipakettien sisältöjen varoittamaton vaihtuminen on ollut ongelma. Tilannetta yritetään korjata Haltin kautta niin paljon kuin mahdollista.
 • Yksittäiset kylkiäislehdet kannattaa aktivoida käsin etsimällä ne ISSN:llä kohdasta Search Objects. Kun lehti löytyy, valitse oikea target ja service ja aktivoi. Tarkista, että kaikki tasot on aktivoitu (target-service-portfolio), muuten lehti ei ilmesty palveluvalikkoon.
 • Kaikkien kylkiäislehtien kanssa menetellään samalla tavalla kuin minkä tahansa tilatun lehden kanssa. Jos kustantajalla on kirjaston IP ja kirjastosta päästään lehtiin natiiviliittymää käyttäen, päästään lehteen myös SFX:n kautta. Jos jotain lehteä ei löydy SFX:stä, siitä tulee ilmoittakaa Nelli-toimistolle niin SFX-ylläpitoa pyydetään tekemään lisäyksiä tietämyskantaan.
 • OpenAccess-lehtipaketit kannattaa toki lähtökohtaisesti aktivoida aina ja pitää niissä AutoActive-valintaa päällä.

Valintoja voi tarkastella lehtilistalta N:n tai Y:n perässä olevasta *:stä. * merkitsee, että aineistoa jakaa useampi instituutio.