Lehtipakettien ulkopuolisten lehtien lisääminen SFXään

Finnan palvelupisteen tavoitat osoitteella finna-posti[AT]helsinki.f.

SFX 4-tietämyskanta sisältää periaatteessa kaiken markkinoilla olevan tiedon maailman e-lehdistä ja niihin linkittämisestä. Kotimaisia nimekkeitä SFX:stä kuitenkin tunnetusti puuttuu. Syy on osittain kielialueemme ja osittain sen, ettei suomalaisia e-lehtiä juurikaan ole markkinoilla. Yksittäisen nimekkeen (object) olemassaolon SFX:ssä voi tarkistaa SFX Administa Objects-toiminnon haulla - jos löydät haluamasi lehden, niin tarkista sen portfolioista (P) löytyykö sopivaa pakettia josta lehden voisi aktivoida.

Markkinoille tulevia, mutta SFX:stä puuttuvia lehtiä on kuitenkin mahdollista lisätä linkitysaineistoksi. Lisäys onnistuu joko Objects-toiminnon "add object"-osiosta tai pyytämällä Finnan palvelupisteen kautta Ex Libristä lisäämään lehden tietämyskantaan.

Verkkolehtien lisääminen itse

Verkkolehtiä voi lisätä itse SFXAdminin Objects-osion Add Objects-toiminnolla. Pyydä Finnan palvelupisteestä apua tai katso Documentation Centeristä opastusta mikäli ei ole selvää mitä tietoja lomakkeelle täytetään.

E-lehtien ilmoittaminen Finnan palvelupisteeseen ja lisääminen portfolioon

Tiedossa olevat uudet e-lehdet voit ilmoittaa Finnan palvelupisteeseen, joka lähettää ne SFX:n tietokantaylläpidolle lisättäviksi SFX:n tietämyskantaan. Lehdestä tiedoksi annetaan ISSN, nimeke ja e-lehden tapauksessa lehden kotisivu. Mikäli kirjastolla on omat tunnukset Ex Libriksen palveluun, voi pyyntöjä lisätä siellä myös itse.

Oman "sekalaiset lehdet"-paketin tekeminen

Target lisätään painikkeesta Add New Target. Targetille annetaan kuvaava nimi ja sille määritellään palveluksi kokoteksti eli getFullTxt. Palvelun (Service) parseriksi  (Parser) määritellään bulkkiparseri Bulk::BULK. Portfoliot lisätään painikkeesta Add New Portfolio. Lehtinimeke (Object) lisätään portfolioon valitsemalla se Object-kenttään painikkeella Select Object (avaa Search Objects -sivun). Haku onnistunee helpoiten ISSN:n avulla. Yksinkertaisimmillaan SFX saadaan linkittämään perille verkkolehden selailusivulle alla kuvatulla tavalla.  Tarkemman linkitystavan mahdollisuudesta voit tiedustella Finnan palvelupisteestä.

SFX-linkitys verkkolehtien web-sivuille tehdään lisäämällä portfolion Parse Param -kenttään verkkolehden verkko-osoite (url) jkey-parametrin perään esim. seuraavasti:

jkey=https://www.yplehti.fi/lehdet/