ExLibriksen Central Discovery Index (CDI) on Finna-palvelussa käytössä oleva keskitettyulkoinen indeksi, johon on lukuisista lähdetietokannoista haravoitu runsaasti erityisesti tieteellisiä lehtiartikkeliviitteitä. Finnassa on käytössä kaksi eri indeksiä, joista toinen on Finnan oma paikallisesti haravoitujen kokoelmien indeksi. Ulkoisella indeksillä saadaan haettaviksi kuitenkin sellaista lisensoitua aineistoa, jota ei artikkelitasolla luetteloida omiin tietokantoihin. 

CDI otettiin käyttöön Finna-näkymissä Alma-järjestelmää käyttävissä kirjastoissa vuonna 2020 ja Koha-järjestelmää käyttävissä kirjastoissa vuonna 2021.  Sitä ennen käytössä oli Ex Libriksen Primo Central Index (PCI).

OKM:n alaiset Finnassa mukana olevat organisaatiot, joilla on oma Finna-näkymä, voivat tilata Central Discovery Index (CDI) -instanssin käyttöönsä Finna-postin kautta.

Indeksin sisältö

Aktivoinnit

Central Discovery Indexin hakutuloksiin vaikuttaa oleellisesti, mitkä tietokannat eli kokoelmat haun piiriin on aktivoitu.

Kokoelmien hakuaktivointia hallitaan samalla työkalulla kuin niiden linkityksen aktivointia.  Käytännössä tämä jakautuu kirjastojärjestelmän mukaan:

  • ALMA-järjestelmää käyttävät kirjastot aktivoivat kokoelmia ALMAssa.
  • Muita järjestelmiä kuten Kohaa käyttävät kirjastot aktivoivat kokoelmia SFX:n hallintaliittymässä. Ks. CDI-hakuaktivoinnit SFX:ssä

Indeksin kattavuus

Ex Libriksen tukisivuilla on kuukausittain päivittyvät CDI:n kokoelmalistat ALMA- ja SFX-asiakkaille:

Lisätietoa

CDI-hakuaktivoinnit SFX:ssä

Ulkoiset aineistot Finnan hallintaliittymässä

Ex Libriksen CDI-dokumentaation pääsivu