Materialen skördas från bakgrundssystemen till Finna med hjälp av OAI-PMH-gränssnitt. Ett gränssnitt är en förutsättning för att ansluta sig till Finna. Närmare information om gränssnitten finns i NDB-projektets standardportfölj.

Detaljerad information om skördning och indexering hittar du under Införa materialinformation till ett gemensamt Finna-index.


OAI-PMH-gränssnitt till Finna har skapats från följande bakgrundssystem:

Bibliotekssystem

 • Ex Libris Central Discovery Index (CDI)
 • SFX (skördning)
 • Axiell Aurora (skördning + kundfunktioner)
 • Sierra (skördning + kundfunktioner)
 • Koha (skördning + kundfunktioner)
 • Gemini (skördning + kundfunktioner)
 • MikroMarc (skördning + kundfunktioner)
 • Alma (skördning + kundfunktioner)

Publikationsarkiv

 • DSpace (skördning)
 • Omeka (skördning)

System för samlingshantering

 • Musketti (skördning) -tas ur bruk
 • Muusa (skördning)
 • E-kuva (skördning) -tas ur bruk
 • Memoron (skördning)
 • Profium Sense (skördning)
 • Gredi / Mediaksi (skördning)
 • Neo (skördning)
 • MuseumPlus (skördning)
 • Collecte (skördning)
 • CollectionPro/Cumulus (skördning)
 • YKSA museoille (skördning)
 • Digiarkiv (under arbete)
 • Omeka S (under arbete)
 • Vakka (skördning)
 • Svenska Litteratursällskapets system för samlingshantering (skördning)
 • Dataarkivets Kuha (skördning)
 • AHAA-systemet (testat)

 

 • No labels