Taulukossa on määritelty Alephin sisäisessä käytössä olevat, ei-MARC 21 -formaatin mukaiset kentät.

Kts. myös Replikoinnin ohjauskomentojen käyttö MARC 21 -kenttien osakentässä $9 https://www.kiwi.fi/x/iYH9AgKenttäkoodi

vaihtuva-mittainen / kiinteä-mittainen

Käyttötarkoitus


Kentän syntyKentän sisällöt

Esimerkki


Käyttö X-server wrapperin kautta tietueita käsiteltäessä

CAT

vaiht.Tietueen luettelointihistoriaAleph lisää tietueeseen uuden CAT-kentän aina kun tietue tallennetaan

$a <luetteloijatunnus>

$b <luetteloijan taso>

$c <tallennuspäivämäärä>

$l <Alephin tietokantakoodi>

$h <tallennusaika>

$$aTK4038$$b30$$c20120403$$lFIN01$$h1348säilytettävä

COR

vaiht.

Auktoriteettitietueessa: alkuperäinen ohjeellinen muoto


Auktoriteettitietueen ohjeellisia muotoja sisältäviä 1XX -kenttiä päivitettäessä Aleph lisää tietueeseen väliaikaisen, päivitystä edeltävän ohjeellisen muodon sisältävän COR -kentän, jotta linkit edellisen muodon sisältävien bibliografisten tietueiden ja päivitetyn auktoriteettitietueen välillä säilyisivät.

Aleph käsittelee COR- kenttiä kuten ei-ohjeellisia muotoja sisältäviä 4XX -kenttiä.

Ei käytössä bibliografisissa tietueissa.

$a <alkuperäinen ohjeellinen muoto>

$0 <otsikkomuodon kategoria>


säilytettävä

DEL

vaiht.Kokonaan poistetun tietueen merkintä

Kun tietue poistetaan *Edit Text* > *Delete Record from Server* - komennolla, siitä jäävät jäljelle kantaan seuraavat kentät:

 • LDR
 • DEL
 • 005
 • CAT
$a Y
säilytettävä

FMT


kiint.

Tietueen aineistotyyppiAleph luo tietuetta tallentaessa FMT -kentän, johon tallentuu tietueen aineistotyypin lyhenne.

FMT-kenttä ei näy Aleph-luettelointiohjelman tietue-editorissa, mutta sen sisällön pääsee vaihtamaan *Edit Actions* > *Change Record's Format*-toiminnolla.

Alephin käyttämät aineistotyyppilyhenteet:

 • BK - kirjat
 • CF - elektroniset aineistot
 • SE - jatkuvat julkaisut
 • MP - kartat
 • MU - musiikki
 • MX - sekalaiset ainesitot
 • VM - visuaaliset aineistot

FMT -kenttä ei näy Alephin luettelointiohjelman tietue-editorissa.
 • saa poistaa,
 • tietueen aineistotyyppiä muutettaessa pitää poistaa, jotta päivittyisi

LDR

kiint.Tietueen nimiö

Aleph päivittää nimiön järjestelmän tuottamat merkkipaikat automaattisesti. Muut tiedot tulevat joko luettelointipohjalta tai luetteloijan syöttäminä. • säilytettävä
 • saa muokata

LID

vaiht.Tietuesiirroissa väliaikaisesti käytetty Melinda-tunniste

Poistuu tietuetta tallentaessa. Ei pitäisi siis esiintyä Melinda-tietueissa.

LKR

vaiht.Linkki toiseen Alephin tietueeseen

LKR- kentät mahdollistavat tietueiden väliset linkkaukset Alephin luettelointiohjelmassa ja OPACissa.

Aleph luo ja päivittää tietuetta tallentaessa LKR-kentät tietueessa olevien MARC 21 -linkkikenttien perusteella. Tällöin mahdolliset LKR-kenttiin tehdyt muutokset katoavat.
 • saa poistaa
 • muutokset eivät tallennu

LOW

vaiht.Paikalliskannan tietokantatunnus

Luetteloija lisää tietueeseen oman paikalliskantansa tietokantatunnuksen *Edit Actions* > *View Local Owner* -toiminnolla lisätäkseen tietueen paikalliskantaan tai poistaa sen samalla toiminnolla silloin, kun tietue poistetaan paikalliskannasta.

Kullakin luetteloijatunnuksella voi käsitellä vain sille sallittuja tietokantatunnuksia.

Tietokantatunnuksen sisältävä LOW-kenttä mahdollistaa tietueen ja sen muutosten replikoitumisen paikalliskantaan.

Melindan OPACiin haetaan reaaliaikaiset saatavuustiedot paikalliskannoista LOW-kenttien tietokantatunnusten perusteella. • säilytettävä
 • omaan luetteloijatunnukseen liitettyjä saa poistaa/lisätä

OWN

vaiht.Tietueen omistaja

Ei käytössä Melindassa.
(Mahdollisesti tulee käyttöön Asterissa)

Aleph voi kirjata OWN- kenttään tietueen päivitysoikeuksia rajoittavan omistajatiedon.

SID

vaiht.Linkki paikalliskannan vastintietueeseen

Tietueita Melindaan paikalliskannoista tuodessa SID -kenttään tallennetaan paikalliskannan tietueen tietuenumero ja paikalliskannan tietokantatunnus.

SID -kenttä mahdollistaa paikalliskannan vastintietueen löytymisen replikoinnissa sekä saatavuustietojen reaaliaikaisen haun Melindan OPACissa niiden tietueiden osalta, jotka on tuotu Melindaan paikalliskannasta.

Huom1: Melindasta paikalliskantaan päin replikoitujen tietueiden osalta tietuelinkistä huolehtii paikalliskannan 035 -kentässä oleva, FCC- tai (FI-MELINDA)-alkuinen Melindan tietueen tietuenumero. Tällöin ei siis tarvita SID- kenttää.

Huom2: yhdistetyissä tuplatietueissa saattaa esiintyä paikalliskannan tietuenumerona FCC-alkuinen, tuplaa yhdistettäessä poistetun Melinda-tietueen tietuenumero.


$$c <paikalliskannan tietuenumero>

$$b <paikalliskannan tietokantatunnus>


 • säilytettävä
 • oman paikalliskannan SID-kenttää voi tarvittaessa päivittää

STA

vaiht.

Tietueen tilamerkintä

-- Tietue on poistettu Melindasta, eikä löydy kuin tietuenumerolla hakemalla

Luetteloija poistaa tietueen Melindasta tilamerkintäkentällä STA $a DELETED

Huom: Tämän poiston voi tehdä myös valitsemalla *Edit Actions* > *Fix Record * -toiminnon valikosta vaihtoehdon *Delete Record by adding STA $$a DELETED*

$a DELETED
 • säilytettävä
 • saa muokata

STA

vaiht.

Tietueen tilamerkintä

-- Tietueesta on piilotettu merkityn paikalliskannan saatavuustiedot Melindan OPACista

Luetteloija merkitsee kaikki tietueeseen liittyvät oman paikalliskannan saatavuustiedot OPACista piilotetuiksi tilamerkintäkentällä STA $a LOWSUP $b <paikalliskannan tietokantatunnus>

Huom! LOWSUP -merkinnän toiminnallisuus täytyy ottaa paikalliskantakohtaisesti erikseen käyttöön pyytämällä palveluosoitteesta melinda-posti (at) helsinki.fi

$a LOWSUP

$b<paikalliskannan tietokantatunnus>


 • säilytettävä
 • oman paikalliskannan tietokantatunnuksella varustettua kenttää voi tarvittaessa päivittää

STA

vaiht.

Tietueen tilamerkintä

-- Tietue on piilotettu Melindan OPACista

Luetteloija merkitsee tietueen halutessaan Melindan OPACista piilotetuksi tilamerkintäkentällä STA $a SUPPRESSED

Huom: Jos seuraava luetteloija haluaa tietueen näkyvän OPACissa, merkinnän saa poistaa!

$a SUPPRESSED
 • säilytettävä
 • saa muokata

STA

vaiht.

Tietueen tilamerkintä

-- Testitietue on tarkoitettu harjoitus- ja testauskäyttöön, eikä näy Melindan OPACissa

Luetteloija merkitsee tietueen halutessaan testitietueeksi tilamerkintäkentällä STA $a TEST $a TEST
 • säilytettävä
 • saa muokata

TPL

vaiht.Luettelointipohjahuomautus

Sisältää Alephin luettelointiohjelman käyttämissä luettelointipohjissa tietoja pohjan käytöstä.

Poistuu tietuetta tallentaessa. Ei pitäisi siis esiintyä Melinda-tietueissa.

$$a <tekstiä>

 • No labels