Artiva-hankkeen (2013–2014) yhtenä päämääränä oli, että artikkeliviitteisiin tallennetaan myös korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja, mm. julkaisutyyppi, JUFO-luokitus ja mahdollisuuksien mukaan myös tekijöiden päätason affiliaatiot. Melindan tekijään kohdistuva sanahaku kohdistuu affiliaatioiden lisäksi myös yhteisötekijöihin, joten sitä voidaan hyödyntää haun rajaamiseksi esimerkiksi vain oman organisaation viitteisiin.

Oman organisaation viitteet voi hakea ja tallentaa joko Melindan hakurajapintojen tai myös suoraan Melindan www-käyttöliittymän kautta (melinda.kansalliskirjasto.fi).

Affiliaatiohaku Melindan www-käyttöliittymän kautta

  • Valitse välilehti "Tarkennettu haku" ja hakutyypiksi "Tekijä".
  • Hakusanaksi organisaation nimi, esim. Turun yliopisto (fraasihaku: "Kyllä").
  • Voit rajata haun julkaisuvuodella.
  • Kannattaa ehkä kokeilla hakuja myös yliopiston muunkielisillä nimillä, koska esim. Journal.fi-aineistossa saattaa olla affiliaatioita myös englanniksi.
  • Hakutulos-sivun (Viitteet) alalaidassa on "Viitteidenhallinta"-toiminto,  jonka avulla hakutuloksen voi tallentaa mm. RIS- ja RefWorks -muodoissa.

Huom!

  • Kaikkiin viitteisiin ei ole tallennettu tekijöiden affiliaatioita eikä niitä ole aina merkitty itse julkaisuunkaan. Affiliaation perusteella ei siis välttämättä saa kaikkia kyseisen organisaation viitteitä!
  • Viitteisiin merkityt julkaisutyypit eivät välttämättä ole lopullisia ja julkaisutiedonkeruussa tarkistettuja, joten niihin pitää suhtautua varauksella.

Hakurajapinnat

  • No labels