Perustiedot
Numero11
NimiStandardit ja rajapinnat muihin järjestelmiin
Kuvaus

Käytettävät standardit määritellään standardisalkussa, joka sisältää tarvittaessa myös lyhyet perustelut valinnoille. Salkku ei anna yksityiskohtaisia ohjeita standardien implementoinnista, vaan ne laaditaan tarvittaessa erikseen.

Järjestelmän on kyettävä kommunikoimaan lukuisten sidosryhmien tietojärjestelmien kanssa. Osassa tapauksia kommunikointia tapahtuu standardien rajapintojen kautta, mutta on myös monia tapauksia, joissa järjestelmien väliselle tiedonvaihdolle ei ole standardoitua tapaa. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi talous- ja opintohallinnon järjestelmät, joiden tiedonvaihtoon liittyvät ominaisuudet ja käytetyt tekniikat vaihtelevat eri järjestelmien välillä. UKJ:n kanssa kommunikoivat järjestelmät käyvät ilmi toimintokohtaisista toiminta-arkkitehtuurien kuvauksista, joiden perusteella tuotetaan listaus tietojärjestelmistä sekä kuvaus niiden kanssa vaihdettavista tiedoista. Kuvauksen ei tarvitse sisältää tiedonvaihtoon käytettävien viestien rakennetta tai tiedonvaihdon teknisiä yksityiskohtia, vaan tärkeintä on kuvata järjestelmien keskenään vaihtamien tietojen sisältö ja suunta, johon tiedot liikkuvat. Kuvauksessa tulee myös ottaa huomioon UKJ-valmisteluvaiheen työryhmän 5 tuottama hallinnollisia järjestelmiä ja rajapintoja käsittelevä dokumentti.

VastaavaPetteri Kivimäki
ResurssitJuha Hakala, Minna Kivinen, Maarit Tuomisto, Kaisa Hypén, Olli Niinivaara
Kesto 
RiippuvuudetTP 6.1 Kuvailun ja kokoelmien hallinnan toiminta-arkkitehtuuriTP 7.1 Hankinnan toiminta-arkkitehtuuriTP 8.1 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan toiminta-arkkitehtuuriTP 10.1 Raportoinnin ja tilastoinnin toiminta-arkkitehtuuri, TP 18 Yhteentoimivuus muodostumassa olevan järjestelmäkokonaisuuden kanssa

Tehtävät

NroTehtäväTuotosTekijäAikataulu (Jäädytetty)Aikataulu (Arvio/Tehty)Työmäärä (Arvio htp)
1Kuvaus järjestelmän tukemista standardeistaStandardit ja rajapinnatJuha Hakala, Petteri Kivimäki 12/20135
2Kuvaus tietojärjestelmät, joiden kanssa UKJ:n on pysyttävä kommunikoimaanStandardit ja rajapinnat

Petteri Kivimäki, Juha Hakala, Minna Kivinen, Maarit Tuomisto, Kausa Hypén, IT-johtajien verkostot

 12/201315

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat

Versiohistoria

Versio
Päivämäärä
Kommentti
119.3.2013Luotu työpakettikuvaus.
223.8.2013Aikataulut päivitetty.

 

 

 

  • No labels