Perustiedot
Numero7.1
NimiHankinnan toiminta-arkkitehtuuri
KuvausToiminta-arkkitehtuuri kuvataan käyttäjätarinoiden avulla. Tuotettavan dokumentaatioon tekemiseen liittyvä ohje löytyy täältä
VastaavaKaisa Hypén
Resurssitukj-projektiryhmä, hankinnan asiantuntijaryhmä, Kansalliskirjaston asiantuntijat
Kesto6 kk
RiippuvuudetKuuluu osana työpakettiin TP 7 Hankinnan kokonaisarkkitehtuuri.

Tehtävät

NroTehtäväTuotosTekijäAikataulu (Jäädytetty)Aikataulu (Arvio/Tehty)Työmäärä (Arvio htp)
 1Syöte hankintaanKuvaukset ja käyttäjätarinat niistä syötteistä ja tarpeista, jotka johtavat aineiston hankintaanKaisa Hypén 7/201324
 2

 Tilauksen tallentaminen ja lähettäminen

Kuvaukset ja käyttäjätarinat tilauksen tallentamisesta kirjastojärjestelmään sekä tilaamisprosessistaKaisa Hypén 7/20137
 3Tilauksen seurantaKuvaukset ja käyttäjätarinat tilauksen seurannasta kirjaston järjestelmässäKaisa Hypén 8/20135
 4Aineiston vastaanotto ja käyttöönsaattaminen

Kuvaukset ja käyttäjätarinat tilatun aineiston vastaanotosta ja käyttöönsaattamisesta

Kaisa Hypén  8/2013 6
 5Laskujen käsittely Kuvaukset ja käyttäjätarinat laskujen käsittelystäKaisa Hypén  9/20134
 6Aineistomäärärahan seurantaKuvaukset ja käyttäjätarinat määrärahan seurannasta ja siinä käytettävästä budjettiohjelmastaKaisa Hypén 9/20135
 7Aineistotoimittajia koskevan tiedon tallennus kirjaston järjestelmäänAineistotoimittajiin liittyvän tiedon tallennukseen liittyvät kuvaukset ja käyttäjätarinatKaisa Hypén 9/20132
 8Hankintaan liittyvä raportointiHankinnan raportointiin liittyvät kuvaukset ja käyttäjätarinat Kaisa Hypén  9/2013 4
 9Kappaleen/käyttöoikeuden elinkaaren hallintaKuvaukset ja käyttäjätarinat liittyen kappaleen (niteen) ja käyttöoikeuksien (e-aineistot) elinkaariin ja niiden vaiheisiin kirjaston järjestelmässäKaisa Hypén 10/201314
10Hankinnan säännötYhteisjärjestelmässä tehtävän hankinnan sääntöjen luonnostelua.Kaisa Hypén 11/20134
11UKJ-ERM

UKJ-ERM -moduulin alustavaa luonnostelua, erityisesti aineiston hankinnan näkökulmasta

Kaisa Hypén

 11/20136
12Hankinnan toimintokaaviotHankinnan prosesseihin liittyvät kaaviotKaisa Hypén 11/20139

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat

Toiminta-arkkitehtuurin tekeminen liian yleisellä tasolla voi kostautua järjestelmän määrittelyprosessin seuraavissa vaiheissa, koska monet seuraavista vaiheista perustuvat nimenomaan toiminta-arkkitehtuurissa määriteltyihin asioihin. Toiminta-arkkitehtuuria joudutaan mahdollisesti täydentämään ja/tai tarkentamaan prosessin myöhemmissä vaiheissa mikäli huomataan, että jotakin olennaista on jäänyt kirjaamatta.

Eri työpaketeissa tehtävien toiminta-arkkitehtuurien tarkkuustaso pitää myös pääsääntöisesti pyrkiä pitämään mahdollisimman yhteneväisenä, jotta tuotettu dokumentaatio on keskenään vertailukelpoista. Tietyissä tapauksissa tästä pyrkimyksestä voidaan kuitenkin poiketa, mutta tällöin poikkeamisen syy tulisi selvästi kirjata dokumentaatioon. Poikkeaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että jokin järjestelmän osa-alue on tässä vaiheessa rajattu tarkemman dokumentaation ulkopuolelle.

Eri työpaketeissa toteutettuja toiminta-arkkitehtuureja on vertailtava keskenään kaikissa prosessin eri vaiheissa. Tällä pyritään varmistamaan, että toiminta-arkkitehtuurit eivät ole keskenään ristiriidassa ja eivät sisällä päällekkäisiä määrittelyjä. Moneen eri työpakettiin sisältyvät päällekkäiset toiminnot on erotettava omaksi kokonaisuudekseen.

 

 

 

 

  • No labels