Uuden kirjastojärjestelmän suunnittelu

Uuden kirjastojärjestelmän suunnitteluprojektin tehtävänä on laatia valmistelutyössä vuosien 2011-2012 aikana tehtyjen kuvausten ja määritysten pohjalta uuden kirjastojärjestelmän yksityiskohtainen vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma aikatauluineen ja vaiheistuksineen vuoden 2013 aikana. Tapahtumakalenteri 2013 sisältää tiedot projektiin liittyvistä tapahtumista ja tilaisuuksista, joihin projektiorganisaation jäsenet esittelevät projektia tai muuten osallistuvat.

Tavoitteena on, että järjestelmäkokonaisuuden hankinta ja toteutus projektisuunnitelman mukaisesti voi alkaa vuonna 2014.

Nämä sivut ovat kaikille avoimia. Projektihenkilöstö käyttää niitä myös työvälineenään, joten valmisteluvaiheessa olevat asiat voivat olla suljettuja.

Toiminnalliset vaatimusmäärittelyt löytyvät UKJ-kuvaus työalueelta

UKJ-kuvaus -työalue sisältää työalueet asiantuntijaryhmille sekä uuden kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyn ne osat, joihin erityisesti toivotaan kommentteja kirjastojen asiantuntijoilta. 

Toimintokokonaisuuksien vaatimusmäärittelyt on jaettu toiminta-arkkitehtuuriin ja tieto-arkkitehtuuriin. Toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvat toimintojen kuvaukset käyttäjätarinoin, tietoarkkitehtuuriin taas toimintoihin liittyvät tietoelementit. Toimintokokonaisuuksia ovat Aineistojen käytönhallinta, Hankinta ja aineistojen elinkaari, Kuvailu ja kokoelmien hallinta.

Kaikki kuvailut ja dokumentit ovat avoimia, joten pääset lukemaan niitä kirjautumatta wiki-sivulle. Voit myös kommentoida sivuja sivun Keskustelu -välilehdellä. Jos haluat kommentoida suunnitelmia laajemmin, pyydä itsellesi tunnus ja palveluosoitteestamme ukj-posti (at) helsinki.fi.

Aineistojen käytönhallinnan ja logistiikan dokumentit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset (käyttäjätarinat)
Tieto-arkkitehtuurin kuvaukset

Kuvailun ja kokoelmien hallinnan dokumentit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset (käyttäjätarinat)
Tieto-arkkitehtuurin kuvaukset

Hankintaan ja aineistojen elinkaareen liittyvät dokumentit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset (käyttäjätarinat)
Tieto-arkkitehtuurin kuvaukset

Standardeihin ja rajapintoihin liittyvät dokumentit

Vaatimukset

UKJ-suunnittelun seminaari 6.6.2013

 

 

 

TIETOJA TYÖTILASTA

Sivuja yhteensä
$spaceManager.findPageTotal($space)
  • No labels