Perustiedot
Numero10.1
NimiRaportoinnin ja tilastoinnin toiminta-arkkitehtuuri
KuvausToiminta-arkkitehtuuri kuvataan käyttäjätarinoiden avulla. Tuotettavan dokumentaatioon tekemiseen liittyvä ohje löytyy täältä
Vastaava 
Resurssit 
Kesto 
RiippuvuudetKuuluu osana työpakettiin TP 10 Raportoinnin ja tilastoinnin kokonaisarkkitehtuuri.

Tehtävät

Tehtävät

 

Nro
Tehtävä
Tuotos
Tekijä
Aikataulu (Jäädytetty)
Aikataulu (Arvio/Tehty)
Työmäärä (Arvio htp)
1Vuositilastoon liittyvät toiminnotVuositilastoon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20134 htp
2Lainaustilastoon liittyvät toiminnotLainaustilastoon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20132 htp
3Hankintatilastoon liittyvät toiminnotHankintatilastoon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20132 htp
4Poistotilastoon liittyvät toiminnotPoistotilastoon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20131 htp
5Uutuusluetteloon liittyvät toiminnotUutuusluetteloon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20131 htp
6Poistoluetteloon liittyvät toiminnotPoistoluetteloon liittyvien toimintojen kuvausMinna Kivinen 10/20131 hpt
7Kokoelman käytön seurantaan liittyvät raportitKokoelman käytön seurantaan liittyvien raporttien kuvausMinna Kivinen 10/20133 hpt
8Asiakastietojen hallintaan liittyvät raportitAsiakastietojen hallintaan liittyvien raporttien kuvausMinna Kivinen 10/20131 htp

 

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat

Toiminta-arkkitehtuurin tekeminen liian yleisellä tasolla voi kostautua järjestelmän määrittelyprosessin seuraavissa vaiheissa, koska monet seuraavista vaiheista perustuvat nimenomaan toiminta-arkkitehtuurissa määriteltyihin asioihin. Toiminta-arkkitehtuuria joudutaan mahdollisesti täydentämään ja/tai tarkentamaan prosessin myöhemmissä vaiheissa mikäli huomataan, että jotakin olennaista on jäänyt kirjaamatta.

Eri työpaketeissa tehtävien toiminta-arkkitehtuurien tarkkuustaso pitää myös pääsääntöisesti pyrkiä pitämään mahdollisimman yhteneväisenä, jotta tuotettu dokumentaatio on keskenään vertailukelpoista. Tietyissä tapauksissa tästä pyrkimyksestä voidaan kuitenkin poiketa, mutta tällöin poikkeamisen syy tulisi selvästi kirjata dokumentaatioon. Poikkeaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että jokin järjestelmän osa-alue on tässä vaiheessa rajattu tarkemman dokumentaation ulkopuolelle.

Eri työpaketeissa toteutettuja toiminta-arkkitehtuureja on vertailtava keskenään kaikissa prosessin eri vaiheissa. Tällä pyritään varmistamaan, että toiminta-arkkitehtuurit eivät ole keskenään ristiriidassa ja eivät sisällä päällekkäisiä määrittelyjä. Moneen eri työpakettiin sisältyvät päällekkäiset toiminnot on erotettava omaksi kokonaisuudekseen.

 

 

 

 

  • No labels