Artikkeliviitteiden tiedontuottajaksi Melindan Artikkelien kuvailutyökalulla voivat tulla kirjastot, kotimaiset (tiede)kustantajat tai tieteelliset seurat, jotka haluavat oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelitiedot paremmin löydettäviksi.

Tallentajien kanssa solmitaan erillinen sopimus (palveluehdot), ellei organisaatio ole allekirjoittanut varsinaista Melindan palvelusopimusta.

Artikkelien kuvailutyökalu -palvelun palveluehdoissa sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun asiakkaan kuvailutyökalun käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Artikkelien kuvailutyökalu on asiakasorganisaatioille maksuton. Palveluehdot allekirjoittaneiden organisaatioiden kanssa sovitaan erikseen tallennustunnusten jakelusta tai toimittamisesta.

Jos organisaatio allekirjoittaa myöhemmin Melindan palvelusopimuksen, se sisältää myös Artikkelien kuvailutyökalun käyttömahdollisuuden ja korvaa tämän sopimuksen.

Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella. Huom! Vuodesta 2022 alkaen sopimukset allekirjoitetaan ensisijaisesti sähköisesti eikä allekirjoitettuja sopimusdokumentteja enää postiteta. 

SopimusAsiakasryhmäSopimuksen  tila
Artikkelien kuvailutyökalu -palvelun palveluehdot (word)Artikkelien kuvailutyökalulla tallentavat organisaatiot, jotka eivät ole solmineet Melindan palvelusopimustaKäytössä (päivitetty 30.6.2022 tukemaan sähköistä allekirjoitusta)

Sopimusohje

  1. Ota yhteyttä Kansalliskirjastoon ([email protected]) ennen sopimuksen tekoa. Näin varmistetaan myös se, että organisaatiosi ei jo ole Melindan palvelusopimuksen piirissä.
  2. Täydennä sopimukseen (palveluehdot) ja tarvittaessa liitteeseen organisaatiotasi koskevat tiedot. Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella.
  3. Toimita täydennetty sopimus sekä allekirjoittajan tai allekirjoittajien nimi, sähköposti ja tekstiviestivahvistusta varten puhelinnumero sähköpostitse Kansalliskirjastoon osoitteella: kaija.kovanen (at) helsinki.fi.
  4. Kansalliskirjasto toimittaa sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Yhteenliittymät

Jos palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella:

  • Toimita Kansalliskirjastoon liite, jossa lista valtuutuksen antaneista organisaatioista ja niiden Y-tunnuksert
  • Säilytä valtakirjat tarvittaessa oman sopimuksesi liitteenä. 


Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa niistä yhdet kappaleet palvelusopimuksen  mukana. Valtuuutukset voi tarvittaessa toimittaa myös sähköpostiviesteinä. 

  • Kansalliskirjaston mallipohja valtuutusliitteeksi organisaatioiden yhteenliittymille yllä.

Valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palveluehtoja, joissa Artikkelien kuvailutyökalu -palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella.

  • No labels