Melindan palvelusopimus

Palveluun liittyminen edellyttää palvelusopimuksen tekemistä. Melindan palvelusopimuksessa sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun asiakkaan Melindan käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Melinda-palvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan organisaatioille maksuton.

 

Palvelusopimus 2015-2019Asiakasryhmä
Melindan palvelusopimus 2015Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset ja Linnea-konsortioon kuuluvat kirjastot
Melindan palvelusopimus 2015Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset, Linnea-konsortioon kuulumattomat kirjastot
Melindan palvelusopimus 2015Yleiset kirjastot, joilla käytössä Axiell Aurora-järjestelmä

 

 

Sopimusuudistus 2018-2019

Palvelusopimus uudistuu vuonna 2019. Tarkempaa tietoa uudistuksesta: Sopimusuudistus 2018-2019.

Uusi palvelusopimus 2019AsiakasryhmäSopimuksen tila
Melindan palvelusopimus 2019Melindaan mukaan tulevat organisaatiot 2019-kommentoitavana
Muutossopimus 2019vanhat sopimusasiakkaatkommentoitavana
Melindan palvelusopimus Asteri-tiedontuottajilleauktoriteettitietoja tuottavat organisaatiotkommentoitavana

Palvelusopimuksen liitteet

Kansalliskirjasto ylläpitää ajantasaista listaa sopimuksen liitteistä tällä sivulla.

Melindan palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomana osana seuraavat liitteet:

LiiteAsiakasryhmäLiitteen tila
Liite 1 Palvelinympäristön ylläpitosopimus käytössä, ei julkinen
Liite 2 Melinda-rajapinnat (Axiell Aurora)vain Axiell Aurora -järjestelmää käyttävät organisaatiotkäytössä
Liite 3 CC0-lisenssikaikkiotetaan käyttöön 2019
Liite 4 Tietosuojakaikkiotetaan käyttöön 2019

Palvelusopimuksen allekirjoittaminen

Sopimukset lähetetään organisaatioiden allekirjoitettaviksi. Sopimus tulostetaan ja lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena Kansalliskirjastolle osoitteella:

Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
Jaana Routakangas
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale lähetetään asiakkaalle. 

Valtuutus

Usean organisaation muodostamat yhteenliittymät voivat liittyä palveluun siten, että yksi yhteenliittymää edustava organisaatio solmii palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa muiden yhteenliittymän jäsenten valtuuttamana niiden puolesta ja nimissä.Tällaisia yhteenliittymiä ovat esimerkiksi kirjastokimpat. Yhteenliittymän edustajalla tulee olla muiden yhteenliittymän organisaatioiden valtuutus siitä, että tämä voi allekirjoittaa palvelusopimuksen muiden organisaatioiden puolesta. Dokumentti, josta käy ilmi saadut valtuutukset ja yhteenliittymässä mukana olevien organisaatioiden nimet, tulee liittää palvelusopimuksen liitteeksi.

Esimerkkiteksti, kun valtuutuksen antajana on yksi organisaatio

”Valtakirja Melindan palvelusopimuksen solmimiseksi

Melindan käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun Asiakkaan välillä tehdyllä sopimuksella. Asiakas on tutustunut Melindan palvelusopimukseen ja valtuuttaa Edustajan allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen nimissään ja lukuunsa.

Sopimuksen allekirjoittaa Asiakkaan ___________ (kirjaa asiakasorganisaation nimi) nimissä ja lukuun Edustaja _____________ (kirjaa allekirjoittavan organisaation nimi). ”

Esimerkkiteksti, kun valtuutuksen antajana on useita organisaatioita

”Valtakirja Melindan palvelusopimuksen solmimiseksi

Melindan käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun Asiakkaan välillä tehdyllä sopimuksella. Alla luetellut Asiakkaat ovat tutustuneet Melindan palvelusopimukseen ja valtuuttavat Edustajan allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen nimissään ja lukuunsa.

Sopimuksen allekirjoittaa kunkin alla luetellun Asiakkaan nimissä ja lukuun Edustaja _____________ (kirjaa allekirjoittavan organisaation nimi).

Dokumentin loppuun kirjataan päiväykset ja valtuuttavan/valtuuttavien organisaatioiden allekirjoitukset sekä yhteyshenkilö/öiden yhteystiedot. Yhteyshenkilötiedot tarvitaan tiedottamistarkoituksiin. Dokumentti lähetetään mieluiten Melindan palvelusopimuksen kanssa Kansalliskirjastoon.

 

  • No labels