Melindan palvelusopimus uudistui

Melindan palvelusopimusta on päivitetty mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Sopimusuudistuksessa tehdyt muutokset edellyttävät muutossopimuksen allekirjoittamista kaikilta Melindassa mukana olevilta organisaatioilta.

Melindaan liittyvät uudet organisaatiot solmivat uudistuneen palvelusopimuksen Kansalliskirjaston kanssa.

Taustatietoa sopimusuudistuksesta: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset

Melindan palvelusopimus

Palveluun liittyminen edellyttää palvelusopimuksen tekemistä. Melindan palvelusopimuksessa sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun asiakkaan Melindan käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Melinda-palvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan organisaatioille maksuton.

Uusi palvelusopimus 2019AsiakasryhmäSopimuksen tila
Melindan palvelusopimus 2019 (word)Melindaan mukaan tulevat organisaatiot 2019-käytössä
Muutossopimus 2019 (word)vanhat sopimusasiakkaatkäytössä
Melindan palvelusopimus Asteri-tiedontuottajille (word)auktoriteettitietoja tuottavat organisaatiotkäytössä

Palvelusopimuksen liitteet

Kansalliskirjasto ylläpitää ajantasaista listaa sopimuksen liitteistä tällä sivulla.

Melindan palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomana osana seuraavat liitteet:

LiiteAsiakasryhmäLiitteen tila
Liite 1 Palvelinympäristön ylläpitosopimus kaikkikorvautumassa 2020 alussa uudella ylläpitosopimuksella, ei julkinen
Liite 2 Melinda-rajapinnat (Axiell Aurora)vain Axiell Aurora -järjestelmää käyttävät organisaatiotkäytössä
Liite 3 CC0-lisenssikaikkikäytössä
Liite 4 Tietosuojakaikkikäytössä

Liite 5 Valtuutus

(mallipohja, täytetään tarvittaessa)

valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palvelusopimuksia,

joissa Melinda-palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella.

käytössä
Liite 6 Melinda-rajapinnat (Koha-Suomi, TäTi)vain Koha-Suomi Oy:n TäTi-kuvailuympäristöä käyttävät organisaatiotkäytössä

Sopimusohje

Melindan palvelusopimus koostuu varsinaisesta palvelusopimuksesta sekä siihen sen erottamattomana osana kuuluvista liitteistä. Osaa liitteistä sovelletaan jokaisessa palvelusopimuksessa ja osa liitteistä koskee vain tiettyjä organisaatioita. 

» Täydennä sopimukseen ja liitteisiin organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit ohjeen mukaisesti. Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella.

Palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Sopimus tulostetaan ja lähetetään ja lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle suunnittelija Jaana Routakankaalle osoitteella:

Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
Melinda / Jaana Routakangas
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale palvelusopimuksesta palautetaan asiakkaalle. Liitteitä ei palauteta. 

Yhteenliittymien palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa niistä yhdet kappaleet palvelusopimuksen ja muiden liitteiden mukana.

  • Kansalliskirjaston mallipohja valtuutusliitteeksi organisaatioiden yhteenliittymille (Liite 5)

Valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palvelusopimuksia, joissa Melinda-palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella.
  • No labels