You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Tehtävä:

 • Kansainvälisen standardin ISO 8601 kirjastoja, arkistoja ja museoita (ja mahdollisesti myös laajemmin) palvelevan soveltamisprofiilin laatiminen.
 • Tavoitteena kuvailun yhdenmukaistaminen ja standardoiminen tiedonhaun katteen ja tarkkuuden varmistamiseksi.
 • Tehtävä on toimeksianto Digime-verkoston Tietoarkkitehtuuriryhmältä maaliskuussa 2019.

Kokousajat:

 • Ensimmäisen vaiheen kokoukset: 2.9.2019 ja 9.9.2019 klo 12.30-15.30

Kokouspaikka:

Osallistujat:

 • Kaikki halukkaat Digime-verkostosta (lähetetty sähköpostikutsu 13.5.2019)
 • Keskeiset asiantuntijat KAM-sektoreilta

Aineisto:

 • ISO 8601 -standardin PDF-versio (maksullinen, osallistujaorganisaatiot hankkivat sen itse)
 • Työryhmään osallistuvat tutustuvat standardiin ennen syyskuun kokouksia.

Toimenpiteet:

 • Ensimmäinen vaihe (2019):
  • KAM-sektoreiden nykyisten käytänteiden läpikäynti suhteessa ISO-standardiin: erityisesti erot ja haasteet
   • Arkistot ja museot järjestävät mahdollisesti kyselyn sektoreillaan
  • Syyskuun kokouksessa:
   • Kirjastojen RDA-pohjaiset ratkaisuehdotukset valmistellaan syyskuun kokouksiin (Marja-Liisa ja Juha)
   • Syyskuun kokouksissa sovitetaan kirjastojen ehdotukset museoiden ja arkistojen näkökulmiin
  • Ehdotus ISO 8601 -työohjeeksi KAM-sektoreille
 • Toinen vaihe (2020)
  • KAM-sektorin työohjetta laajemman soveltamisprofiilin laadinta
  • Halutaanko standardia sovellettavan laajemminkin kuin vain KAM-sektoreilla?
   • Tietohuoltokomitea voi päättää, halutaanko standardista tehdä SFS-standardi kääntämällä se tai halutaanko soveltamisprofiili standardoida kansallisesti (kokous 23.5.2019).
   • Jos halutaan tehdä kansallinen soveltamisprofiili, esim. koko valtionhallinnolle, pitää se tehdä KAM-soveltamisprofiilia formaalimmin ja laajemmin.

Tavoiteaikataulu

 • Ehdotus käytännön KAM-työohjeeksi valmiina syyskuun lopussa 2019
 • Digime-Tietoarkkitehtuuriryhmän hyväksymä työohje valmiina lokakuun lopussa 2019
 • Laajennetaan työohjetta KAM-soveltamisprofiiliksi ja mahdollisesti kansalliseksi soveltamisprofiiliksi vuoden 2020 aikana

 

Työohje KAM-sektoreille

 • ISO8601:
  • EDTF-ominaisuudet sisältyvät ISO-standardiin. Suurin osa ominaisuuksista sisältyvät ISO-standardin osaan 1, mutta osa ominaisuuksista sisältyvät osaan 2. ISO-standardin liitteessä A määritellyt tasot vastaavat EDTF-tasoja. ISO-standardin muiden ominaisuuksien soveltamista selvitetään tarvittaessa erikseen.
  • MARC 21 -formaatissa noudatetaan ISO-standardin basic formatin mahdollisuuksia, esim. VVVVKKPP: Ulla selvittää ja merkitsee taulukkoon, missä MARC-kentissä tätä noudatetaan, Marja-Liisa lisää taulukkoon marc-kenttiä vastaavat RDA-elementit
 • MARC-formaatti:
  • Ulla selvittää, voidaanko EDTF/ISO standardin muita ominaisuuksia noudattaa missään MARC 21 -formaatin kentässä.
  • Ulla merkitsee, mitä ominaisuuksia voidaan merkitä MARC 21 -formaattiin (asiat joista neuvotellaan).
 • Vuosiluvun merkitseminen:
  • EDTF:
   • Level 0: Vuosiluku merkitään VVVV, esim. 1984
   • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) vuosiluvuissa käytetään merkkiä X, esim. 198X tai 19XX
   • Level 1: Epävarma (uncertain) vuosiluku ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984?
   • Level 1: Noin (approximate) vuosi merkitään tildellä, esim. 1984~
   • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) vuosi merkitään %-merkillä, esim. 1984%
   • Level 1: Ennen ajanlaskun alkua olevat vuodet merkitään miinusmerkillä, esim. -1984 (=1984 eaa.)
   • Level 1: Vuosiluvut, joissa on enemmän kuin neljä numeroa, käytetään kirjainta Y, esim. Y19840 (=vuosi 19840)  tai Y-19840 (= 19840 eaa.)
   • Level 2: ks. EDTF-profiili: https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html
 • Vuodenajan merkitseminen:
 • Päivämäärän merkitseminen:
  • EDTF:
   • Level 0: Päivämäärä merkitään VVVV-KK-PP, esim. 1984-12-24 tai 1984-12
   • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) päivämäärissä käytetään merkkiä X, esim. 1984-12-XX tai 1984-12-2X tai 1984-1X tai 1984-XX-XX
   • Level 1: Epävarma (uncertain) päivämäärä ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984-12-24? tai 1984-12?
   • Level 1: Noin (approximate) päivämäärä merkitään tildellä, esim. 1984-12-24~ tai 1984-12~
   • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) päivämäärä merkitään %-merkillä, esim.  1984-12-24% tai 1984-12%
   • Level 2: ks. EDTF-profiili: https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html
 • Kellonajan merkitseminen:
  • EDTF:
   • Level 0: Paikallinen kellonaika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SS, esim. 1984-12-24T16:15:01
   • Level 0: GMT-aika merkitään VVVV-KK-PPTHH:MM:SSZ, esim. 1984-12-24T16:15:01Z
   • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH, esim. 1984-12-24T16:15:01-04 (= kellonaika 4 tuntia jäljessä GMT-ajasta)
   • Level 0: Aikavyöhyke ilmaistaan tunneissa ja minuuteissa VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH:MM, esim. 1984-12-24T16:15:01-04:30 (= kellonaika 4 tuntia 30 minuuttia jäljessä GMT-ajasta)
   • Level 1: Määrittelemättömissä (unspecified) päivämäärissä käytetään merkkiä X, esim. 1984-12-XX tai 1984-12-2X tai 1984-1X tai 1984-XX-XX
   • Level 1: Epävarma (uncertain) päivämäärä ilmaistaan käyttämällä kysymysmerkkiä, esim. 1984-12-24? tai 1984-12?
   • Level 1: Noin (approximate) päivämäärä merkitään tildellä, esim. 1984-12-24~ tai 1984-12~
   • Level 1: Epävarma (uncertain) noin (approximate) päivämäärä merkitään %-merkillä, esim.  1984-12-24% tai 1984-12%
   • Level 2: ks. EDTF-profiili: https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html
 • Aikavälin (interval) merkitseminen:
  • EDTF:
   • Level 0: Aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/VVVV-KK-PP, esim. 1984/2019 tai 1984-12/2019-06 tai 1984-12-24/2019-06-21 tai 1984-12-24/2019
   • Level 1: Lopusta avoin aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/.., esim. 1984/.. tai 1984-12/.. tai 1984-12-24/..
   • Level 1: Alusta avoin aikaväli merkitään ../VVVV-KK-PP, esim. ../1984 tai ../1984-12 tai ../1984-12-24
   • Level 1: Lopusta tuntematon aikaväli merkitään VVVV-KK-PP/, esim. 1984/ tai 1984-12/ tai 1984-12-24/
   • Level 1: Alusta tuntematon aikaväli merkitään /VVVV-KK-PP, esim. /1984 tai /1984-12 tai /1984-12-24
   • Level 2: ks. EDTF-profiili: https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html

 

Standarditekstin kohtaStandardin piirre/ominaisuusHyväksytään (kyllä/ei) tai tarkempi linjausAineisto, johon ominaisuutta sovelletaanKuvailun osa-alue/elementti/kenttä, jossa ominaisuutta sovelletaan?Muuta huomautettavaa: perustelut hylkäämiselle
3.2.2 (ISO 8601-1)Noudatetaanko ajanmääreiden merkkejä?
3.2.5 (ISO 8601-1)Noudatetaanko ajanmääreiden merkkejä kestoon liittyen, esim. M = minuutti, T = paikallisen ajan merkki?
3.2.6 (ISO 8601-1)Noudatetaanko erotinmerkkejä, esim. / aikavälin erotinmerkkinä?
4.2.1 (ISO 8601-1)Noudatetaanko gregoriaanista kalenteria päivämäärissä myös ennen 15.10.1582?     
4.3 (ISO 8601-1)Implied form of date and duration: miten vaikuttavat merkitsemiseen?     
5.2.2.1 (ISO 8601-1)Merkitäänkö päivämäärä basic- vai extended-muodossa?
5.2.2.2 (ISO 8601-1)Epämääräiset ajanilmaukset: jätetäänkö merkki vain pois, esim. 198 = 1980-1989     
5.2.2.3-5.2.4.3 (ISO 8601-1)Onko tarpeellinen?     
5.3 (ISO 8601-1)Ajan esittäminen: merkitäänkö basic- vai extended-muodossa? T:llä vai ilman? Z:lla vai ilman? Paikallisen ajan ja UTC-ajan eron merkitsemisen tarve?     
5.4 (ISO 8601-1)Onko muulle kuin kalenteripäivämäärälle (ordinal tai  week date) käyttöä?
5.5 (ISO 8601-1)Käytetäänkö P-merkkiä osoittamaan kestoa?
5.6 (ISO 8601-1)Tarvitseeko ilmaista toistuvia aikavälejä käyttäen R-merkkiä?
3.2.6 ((ISO 8601-2)Mitkä merkit otetaan käyttöön? (Luvuissa 8-9 esimerkkejä, miten merkkejä käytetään)
4.5 (ISO 8601-2)Otetaanko käyttöön epävarmaa aikaa ilmaisevat symbolit: ?, ~ ja % (ks. myös esimerkit luvussa 8)?
4.6 (ISO 8601-2)Otetaanko käyttöön määrittelemätöntä merkkiä ilmaiseva X (ks. myös esimerkit luvussa 9)?
A.4 (ISO 8601-2)Noudatetaanko tasoa 0?
A.5 (ISO 8601-2)Noudatetaanko tasoa 1?
A.6 (ISO 8601-2)Noudatetaanko tasoa 2?

 

Kirjastojen soveltamisehdotus


RDA-elementti tai hallinnollisen metatiedon elementti tai MARCin kenttä jolla ei ole vastaavuutta RDA:n kanssaRDA-entiteetti, jonka kuvailuun ajanjakso merkitäänMARC 21 -kenttä (bib-tietue tai auk-tietue)ISO 8601 -ominaisuudet joita noudatetaanISO 8601 -ominaisuudet joita ei noudateta?Olosuhteet jotka vaikuttavat ominaisuuden soveltamiseen, esim. aineiston tyyppiMuuta: esim. perustelut hylkäämiselle

subject timespan

Teos

bib 550 tai

bib 648

  


Huomioi SISKUn linjaus
beginningAjanjaksoauk 046s   Huomioi SISKUn linjaus
endingAjanjaksoauk 046t   Huomioi SISKUn linjaus

copyright date

Manifestaatiobib 264c    
date of birthHenkilöauk 046f   Huomioi SISKUn linjaus
date of captureEkspressioauk 388 tai bib 388   Huomioi SISKUn linjaus
date of capture of representative expressionTeosauk 388   Huomioi SISKUn linjaus
date of conferenceYhteisöauk 046?   Huomioi SISKUn linjaus
date of deathHenkilöauk 046g   Huomioi SISKUn linjaus
date of distributionManifestaatiobib 264c    
date of establishmentYhteisöauk 046q    
date of manufactureManifestaatiobib 264c    
date of productionManifestaatiobib 264c    
date of publicationManifestaatiobib 264c    
date of terminationYhteisöauk 046r   Huomioi SISKUn linjaus
date of usageNomen / Toimijaauk 045b   Huomioi SISKUn linjaus
date of workTeosauk 388   Huomioi SISKUn linjaus
period of activity of agentToimijaauk 046s ja 046t   Huomioi SISKUn linjaus
period of activity of collective agentToimijaauk 046s ja 046t   Huomioi SISKUn linjaus
period of activity of corporate bodyYhteisöauk 046s ja 046t   Huomioi SISKUn linjaus
period of activity of familySukuauk 046s ja 046t   Huomioi SISKUn linjaus
period of activity of personHenkilöauk 046s ja 046t   Huomioi SISKUn linjaus
year degree granted
Teosbib 502d tai auk 388   Huomioi SISKUn linjaus
auktorisoidut hakutiedotuseampi entiteettiuseampi kenttä---

Huom. kun ajanjakso on lisäyksenä minkä tahansa entiteetin auktorisoidussa hakutiedossa, ei sitä merkitä ISO-standardin mukaisesti vaan MARC-formaatin käytänteiden mukaisesti: esim. 2018-2019. 

Tapahtuman aika-bib 033 VVVVKKPP  Huomioi SISKUn linjaus • No labels